Meest gestelde Crematie vragen Arya Samaj

 

Stappenplan – dag van overlijden Hindoestaanse Uitvaart

Hindoestaanse uitvaart heeft een 5 stappenplan voor de Hindoestaanse gemeenschap gemaakt bij overlijden. klik hier

 

 

Hindoestaanse uitvaart is professioneel opgeleid en voldoet aan de hoogste normen. Ons team heeft een uitvaart achtergrond, dus ervaring in opbaren,verzorgen etc.Wij zijn niet als andere uitvaart bedrijven die alles uitbesteden aan andere bedrijven en geen uitvaart achtergrond hebben. Wij zorgen dat ons personeel de beste service levert bij elke gelegenheid.

Hindoe uitvaart begeleidt de periode vanaf het overlijden tot en met de uitvaart met persoonlijke aandacht, zodat u later op een goede manier terug kunt kijken naar dat moment. Tevens zorgen wij ook voor de juiste pandit en dat de rituelen op de juiste manier gedaan worden en ook voor de nazorg.  
Een overledene verdient, in onze ogen, de best mogelijke zorg en met de nabestaanden zullen wij diens wensen zoveel mogelijk respecteren. Alles omtrent de uitvaart is bespreekbaar en de mogelijkheden van uitvoering zijn dan ook onbeperkt. Onze prijsopbouw is transparant ( zie ook onze website)
en de nabestaanden ontvangen na het eerste gesprek een begroting met de te verwachten kosten.

7 Top-redenen om voor Hindoestaanse Uitvaart te kiezen:

  1. -Alle diensten aangeboden vanuit Hindoestaanse normen en waarden
  2. -Goedkoopste Specialist in het begraven en cremeren
  3. -Eigen beschikbare rituele lijkbewassers & rouwvervoer
  4. -Duidelijke en eerlijke prijsopgave (nooit kosten achteraf)
  5. -Persoonlijke begeleiding door ervaren Hindoestaanse uitvaartverzorgers
  6. -Een Hindoestaanse uitvaart voor een betaalbaar budget (ook termijnbetalingen mogelijk)
  7. -Meer dan 10 jaar ervaring in de uitvaartbranche

 

 

 

In het Hindoeïsme wordt crematie voorgeschreven door onze Shastra en het is een aangewezen methode voor de verwijdering van het overledene. Bij andere culturen wordt het lichaam weggegooid in het water of begraven. De belangrijkste reden voor een crematie is dat het lichaam vernietig wordt, de ziel van de overledene, genoemd als de Vaayuja Shareera is niet meer aangetrokken tot het lichaam. Met een totale ontbinding van het fysieke lichaam en de daaruit voortvloeiende breekt een slepende gehechtheid, de ziel is vrij om te reizen naar zijn volgende bestemming.
Een ander aspect is dat zodra het stoffelijk overschot is omgezet in as, geen onzuiverheid meer bestaat.
Het enige wat we niet cremeren is een baby tot 27 maanden en een heilige goeroe / sanyasi. Ze zijn zuiver en als we ze begraven, zuiveren ze Moeder Aarde, voor andere begrafenissen wordt Moeder Aarde vervuilt.

Wat is het belang van de uitvaart?

De uitvaart voorziet de verwijdering van het lichaam of lijk op een waardige manier en met alle plechtigheid en decorum is toegestaan door de familie tradities en sociale gewoonten. Het geeft de laatste kans voor de familie en vrienden en weldoeners om afscheid te nemen van een geliefde met gebeden voor zijn welzijn en veilige reis van de ziel. Het geeft een gevoel van afsluiting en markeert het begin van de zuiverende ritueel.

 

 

 
God geeft de vrucht van rituelen. De rituelen op zichzelf geven geen vrucht. Dus zelfs als er fouten in rituelen zijn, vergeeft God als de toegewijde oprecht is en de vrucht van het ritueel geeft. Je kunt de rituelen ook in je hoofd uitvoeren (verbeelding). In dat geval is er helemaal geen behoefte aan materialen. Het belangrijkste is toewijding. Er zijn voorgeschreven rituelen voor aanbidding, maar men kan God aanbidden op de manier die men wil. Niemand anders kan immers de relatie met God voorschrijven.
Wat als iemand bidt zonder materialen of rituelen?
Dat kan men zeker doen. Omdat aanbidding niet alleen rituelen betekent. Je kunt gewoon bidden tot God met hem praten zoals je met een vriend of vader of meester of hoe je met je partner praat, zelfs afhankelijk van degenen die zich jegens God voelen. Sommige mensen reciteren met liefde. Sommige mensen herhalen mantra's. Sommige mensen oefenen ademhalingstechnieken of meditatie. Dat alles wordt beschouwd als gebed. Iemand die anderen helpt zonder iets terug te verwachten, wordt ook beschouwd als God dienen, hem in de mens zien.
Hindoeïsme is een religie die vrijheid geeft aan zijn volgelingen om God te ontdekken. En volgelingen hebben hiermee geëxperimenteerd en zich gerealiseerd dat God kan worden aanbeden als Saguna - met een vorm die materialen nodig heeft om opnieuw te aanbidden (hoewel niet noodzakelijk) is het de keuze van de toegewijde. Er is nog een andere vorm van aanbidding genaamd Nirguna upasana - waar God wordt gezien als vormloos en alles doordringend. Hier worden geen materialen of rituelen gevolgd om de Allerhoogste te aanbidden. Welke vorm ook de aanbidding is, het wordt alleen gedaan om een hechte band tussen de God en de toegewijde tot stand te brengen.

Dus doe het op jouw manier, met liefde!!

 

 

Wanneer de familieleden terugkeerde van de rivier/zee/ghat na het strooien van de as, moesten ze  gereinigd worden. Als eerste moesten de handen gewassen worden ivm het aanraken van voedsel. Na dit ritueel gingen ze naar huis en namen een bad en droegen schone kleren.

De hygiëne code geldt niet voor Europa, we raken de overledene niet aan. We staan niet in de rook waar de as van de overledene op ons komt. De hygiëne code was bedoelt om geen ziektes te veroorzaken, d.m.v. het aanraken van bacteriën.

 
 

 

 

Heel belangrijk is de Antyesthi Sanskar Havan. U kunt dit overleggen met uw Pandit.

 

 

Heel belangrijk om het goed af te sluiten met een Shanti Havan. U kunt dit overleggen met uw Pandit.

 

 

Tegenwoordig is het een nieuwe trend geworden om bloemen te zetten. Normaal wordt er alleen samaghri gebruikt. U kunt dit overleggen met uw Pandit.

 

 

Het crematieproces bestaat uit verschillende stadia die tot 3 uur kunnen duren, afhankelijk van de grootte en het gewicht van de overledene en het type kist. De uitvaartkist wordt in de crematorium oven geplaatst, waar deze wordt blootgesteld aan intense hitte, waarbij alle substanties worden verbruikt behalve botfragmenten en alle niet-brandbare materialen die voorafgaand aan de crematie niet waren verwijderd, zoals orthopedische metalen van chirurgische implantaten.
 De gecremeerde resten worden zorgvuldig uit de crematie oven verwijderd. Na een afkoelperiode worden overgebleven metalen of orthopedische implantaten gescheiden van de gecremeerde resten en gerecycled. De botfragmenten worden vervolgens gereduceerd tot fijne deeltjes door een mechanisch proces en geplaatst in een tijdelijke bak of een urn die gekocht is door de familie.

 

 

Gecremeerde as resten worden in een kartonnen koker geplaatst die wordt geleverd door crematorium in een urn of bak.
 

 

Ja, maar het is raadzaam om deze situatie voorafgaand aan de crematie met onze medewerkers te bespreken. De grootte van de urn zal belangrijk zijn om alle gecremeerde resten te huisvesten. Ook als de urn in een nis wordt geplaatst, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de afmetingen geschikt zijn voor de geselecteerde urn.

 

 
Je moet beslissen wat er met de as moet gebeuren. 

As kan worden begraven in een graf of geplaatst worden in een nis boven de grond; verspreid in een tuin van de begraafplaats, strooiveld bij de crematoriums of andere plaatsen zoals op zee of op het land in overeenstemming met gemeentes en lokale wetten; Laten inzetten in een gecertificeerde diamant; ingevoegd in een zandloper; glazen gedenkteken; of gelanceerd in de ruimte. Uw opties zijn gevarieerd en worden alleen beperkt door uw verbeeldingskracht. 

Als u op dit moment nog niet klaar bent om een ​​beslissing te nemen over een laatste rustplaats, kunt u het meenemen naar huis..

 

 

Ja. Gecremeerde resten kunnen worden begraven in hetzelfde graf.

 

 
Bij de crematie zijn uw opties voor herdenking talrijk en gevarieerd. Herdenking kan service gerelateerd zijn, zoals het eren van iemand in een vorm van een feest waar mensen zich verzamelen om favoriete verhalen, muziek en zelfs een video voorstelling met elkaar te delen, maar het verwijst ook naar een meer permanent gedenkteken zoals een platte, rechtopstaand monument (grafsteen) of niche-inscriptie.
 Naast andere opties kan herdenking ook zit banken, gedenkplaten en rotsblokken omvatten, die hulde brengen aan de overledene en fungeren als een blijvend record voor toekomstige generaties.

 

 

Ja, met toestemming van de landeigenaar. Verstrooiing op zee is toegestaan. Voor verstrooiing op de grond in de gemeente, neem contact op met gemeente om eventuele beperkingen te controleren. Houd er rekening mee dat verstrooiing buiten een begraafplaats geen permanente herdenking kan bieden, omdat de locatie in de toekomst mogelijk wordt verkocht, opnieuw wordt ontwikkeld of in de toekomst wordt beperkt.

 

 

We hebben een volledige ingevulde dokters verklaring A en B en een aanvraag voor crematie verlof nodig. Onze medewerkers zorgen voor het verkrijgen van alle benodigde documenten.

 

 

Een nis is een compartiment dat is ontworpen voor de permanente plaatsing van urnen boven de grond. Een arrangement van nissen wordt een columbarium genoemd, dat zich vaak binnen een mausoleum of kapel bevindt, soms vrijstaand, zowel binnen als buiten, is eopgebouwd uit talloze kleine compartimenten (niches). 

Er zijn verschillende soorten niches, waaronder enkele nissen voor één urn, dubbele nissen voor twee urnen naast elkaar en familieniches voor maximaal vier urnen. Sommige nissen hebben houten, bronzen, graniet of marmeren fronten waarop een inscriptie kan worden geplaatst. Voor een persoonlijker gedenkteken laten niches met glazen front toe dat kleine penningen of afbeeldingen naast de urnen worden geplaatst en zichtbaar blijven.

 

 

Omdat crematie een onomkeerbaar proces is en omdat het proces zelf elke mogelijkheid om de exacte doodsoorzaak te bepalen, zal elimineren, vereist de wet dat een lijkschouwer of een medische onderzoeker elke crematie autoriseert en zal de crematie voltooien na het verstrijken van ten minste 48 uur vanaf het moment van overlijden zoals uiteengezet in de Crematie-aanvraag, tenzij schriftelijk anders staat aangegeven door de Executoir of de nabestaanden die de crematie hebben aangevraagd ("Aanvrager voor Crematie"). De crematoriums hebben beveiligde opslagfaciliteiten.

 

 

Nee, de crematie beperkt de soorten sevices die u kiest niet. Crematie is geen vervanging voor een begrafenis. Het is gewoon een methode om menselijke resten voor te bereiden voor de laatste rustplaats. 
U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een visitatie- en begrafenisdienst waarbij de kist voor de crematie aanwezig is; een herdenkingsdienst na crematie met of zonder de urn of een begrafenisdienst op het moment van begrafenis. Uw keuzes kunnen zo traditioneel of zo eenvoudig zijn als u wilt.

 

 
Het is van essentieel belang dat pacemakers, defibrillatoren en andere medische implantaten (inclusief radioactieve implantaten) worden verwijderd voordat de overledene wordt vervoerd naar het crematorium. Dergelijke apparaten kunnen ontploffen wanneer ze worden blootgesteld aan hoge temperaturen, wat gevaarlijk kan zijn voor onze medewerkers en apparatuur. 
Bovendien zullen speciale herinneringen, zoals sieraden, tijdens het crematieproces worden vernietigd. Alles wat u wenst te behouden, moet worden verwijderd door de begrafenisondernemer voordat de kist wordt overgebracht naar het crematorium.  Er zal niet onder geen beding cremeren van een persoon die microscopisch kleine radioactieve behandeling heeft gekregen.

 

 

Ja, slechts één lichaam en kist wordt tegelijkertijd gecremeerd.

 

 

Ja, zodra de kist in de oven wordt geplaatst, wordt het lichaam blootgesteld aan directe hitte en vlammen.

 

 

Nee. In de meeste gevallen is balsemen uw keuze. Het kan afhankelijk zijn van factoren zoals tijd, gezondheid en religieuze overtuigingen. Balseming kan ook nodig zijn als het lichaam per vliegtuig of per trein wordt vervoerd, of vanwege de tijd voorafgaand aan de crematie.

 

 

Sommige beperkingen zijn van toepassing op crematiekisten. Metalen kisten kunnen niet worden gecremeerd. Crematiekisten mogen ook niet worden gemaakt van of bevatten niet-brandbare of gevaarlijke materialen zoals: glazen voorwerpen, chloorhoudende kunststof of met vezels versterkte kunststof. Afgezien van deze beperkingen, is het type kist die wordt geselecteerd echt een persoonlijke beslissing. 
Kisten zijn verkrijgbaar in een breed scala van materialen, variërend van eenvoudig en met stof beklede kisten tot handgemaakte eiken, esdoorn, kersen of mahoniehouten kisten. Ja. In geen geval wordt de uitvaartkist geopend door het personeel van het crematorium. Voorafgaand aan de crematie worden metalen kisthandvatten en andere externe metalen kistfittingen door het crematorium verwijderd om schade aan het apparatuur te voorkomen en gerecycleerd met toestemming van de aanvrager voor crematie.

 

 

Ja, het verstrekken van deze items vormt geen gezondheids- en / of veiligheidsrisico tijdens crematie en bestaat uit materialen die veilig zijn voor het milieu. Houd er rekening mee dat persoonlijke spullen niet meer kunnen worden hersteld na de crematie. In veel gevallen kiezen families ervoor om sieraden of andere kleine items in de urn te plaatsen met de gecremeerde resten nadat de crematie voltooid is.
De extreme temperatuur die tijdens de crematie is bereikt, vernietigt sieraden en maakt ze onherstelbaar. Als u sieraden wilt behouden, raden we aan deze te verwijderen voordat de uitvaartkist wordt overgebracht naar het crematoriumoven.

 

 

Absoluut. Sommige religies hebben het zelfs nodig als onderdeel van hun ritueel. U kunt van tevoren regelingen treffen met onze personeel om te zien hoe de kist in de oven wordt geplaatst

 

 

Tijdens het crematieproces gebruikt crematoriums een metalen identificatielabel met een uniek nummeringssysteem om een ​​juiste identificatie te garanderen. Deze tag wordt toegewezen aan de menselijke resten met kist wanneer ze worden afgeleverd bij het crematiecentrum en bevat de naam en een identificatienummer die uniek is voor de overledene.

 

 

As van een gemiddelde volwassene weegt tussen de 2 en 4 kilogram en is meestal grijs van kleur en ziet uit als grof zand na verwerking.

 

 

Over het algemeen wordt de as vrijgegeven binnen 48 uur na de datum waarop de uitvaartkist in het crematorium is ontvangen. Afhankelijk van de omstandigheden kan het mogelijk zijn om het proces via de officier van justitie te doen. Normaal kunt u het afhalen binnen 30 dagen.
Gecremeerde resten bewaren voor een periode van maximaal één maand vanaf de crematie om u in staat te stellen een definitieve beslissing te nemen. Als na een jaar de gecremeerde resten niet zijn opgeëist, begraven we de resten in een gemeenschappelijk graf op een van de begraafplaatsen. Vanwege de bodemgesteldheid zijn gecremeerde resten die in een gemeenschappelijk graf zijn begraven mogelijk in de toekomst niet meer te achterhalen.

 

 

Ja, hoewel de basisvergoeding voor het uitvoeren van een crematie lager is dan de kosten voor het voorbereiden van een graf op een begraving, zijn de totale kosten voor beide diensten afhankelijk van een aantal factoren, zoals of een bezoeken en / of begrafenisdienst wordt gehouden, het type kist, graf, nis, urn en herdenking.

 

 

Ja, gecremeerde overblijfselen (as) kunnen worden vervoerd met de hand naar een andere bestemming. Als u de overblijfselen in een vliegtuig neemt, moet de urn door de röntgenfoto gaan om toegestaan te worden als handhaving voorbij het controlepunt.

Vanwege verschillen in dikte, vorm en materiaal zijn sommige urnen van plastic, karton en textiel, de kans om de beveiligingscontrole te wissen, terwijl metalen, graniet en keramische minder waarschijnlijk worden toegestaan. Onderzoek officieren mogen de urn niet openen, noch zullen ze de inhoud inspecteren als u deze opent. Sommige luchtvaartmaatschappijen laten gecremeerde resten van ingecheckte bagage niet toe. Neem daarom eerst contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor informatie over mogelijke beperkingen. Het is raadzaam om de overlijdens akte bij u te hebben. En via de ambassade van de desbetreffende land een aanvraag doen om het te vervoeren.

 

 

Hoe herken je een echte uitvaartondernemer?

Helaas hoef je geen speciaal diploma te halen en is er geen keurmerk om uitvaartondernemer te worden in Nederland. Iedereen kan zich uitvaartondernemer noemen.  Daardoor zijn er grote verschillen tussen uitvaartondernemers.  Die verschillen zijn er zowel in de geleverde kwaliteit als in de kosten. Het komt helaas nog vaak voor dat nabestaanden de uitvaart van hun dierbare moeten regelen met een uitvaartondernemer die onbekwaam is en gebruik maakt van de emotionele en kwetsbare situatie van de familieleden.

Let wel op:
Op de uitvaartondernemers website moet duidelijk de tarieven van de pakketten worden vermeld.
Wij raden u aan om goed naar de tarieven te kijken wat inclusief en exclusief is. Dus let goed op!

 1. De reden waarom de uitvaartondernemers dat niet doen is dat zij eerst de waarde van de uitvaartverzekering willen weten en hoeveel geld u beschikbaar heeft en maken dan een duurdere offerte.
 2. Ruim 40% van de uitvaartondernemingen heeft geen prijzen op zijn website staan.

 

Hindoestaanse uitvaartbedrijven helpen man van 26 jaar niet, omdat hij geen geld had voor zijn moeders uitvaart.

Een 26 jarige man wilde een uitvaart voor zijn moeder regelen. Hij heeft aan 4 Hindoestaanse uitvaartbedrijven gevraagd of zij hem konden helpen.

 

Waarom maakt Hindoestaanse Uitvaart geen reclame meer op de radio?

Veel mensen vragen aan ons waarom wij geen reclame maken op de radio. Wij hadden reclames van ons uitvaartbedrijf op de radio gemaakt. Na een maand kregen wij geen respons van mensen, dus gingen wij op onderzoek uit.

Veel Hindoestaanse ouderen zijn de dupe van uitvaartverzekeringen!

Zoals u waarschijnlijk al weet zijn de meeste Hindoestanen onderverzekerd en hebben een pakketverzekering die helemaal niet past bij de Hindoestanen. Een voorbeeld: een mevrouw van 80 jaar is al 30 jaar verzekerd.

Hindoestaanse uitvaart is het meest bekeken website van de Hindoestaanse uitvaarten in Nederland.

Wij vinden het heel erg leuk dat onze website door heel veel mensen worden bekeken. Tevens ontvangen wij telefoontjes uit Brabant en andere plaatsen van uitvaartondernemers en collega’s die advies willen hebben over de rituelen bij een Hindoestaanse uitvaart en waar zij op moeten letten.
Mist u andere informatie op onze website? Of heeft u tips? Neem dan contact met ons op of stuur een mail.