Crematie Uitvaart Sanatan Dharm

Als iemand is overleden, moet een arts het overlijden vaststellen. Daarom is het belangrijk dat u de huisarts belt. Bij een overlijden in een zorginstelling (zoals een ziekenhuis of een verpleegtehuis) hoeft u niets te doen. Het verplegend personeel zorgt voor het inlichten van de arts.

Als u ons belt en het overlijden meldt, dan stellen wij u een aantal vragen en maken wij de eerste afspraken met elkaar. Er wordt onder andere een afspraak gemaakt voor het bespreken van uw wensen voor de uitvaart. Dit gesprek duurt ongeveer twee uur.

 

Tijdens ons eerste telefonische contact ontvangt u nuttige tips en adviezen over zaken waar u op voorhand rekening mee kunt houden. Als wij samen met u de uitvaart zullen bespreken.

 

Bij de bespreking zullen we u al een aantal vragen stellen. Wij vragen onder andere:

 • Gegevens van de overledene
 • Gegevens van opdrachtgever uitvaart
 • Waar is de overledene?
 • Wat is de oorzaak van overlijden?
 • Heeft u een huis pandit?
 • Wordt de overledene gecremeerd of begraven
 • Welke dag gecremeerd of begraven, en welke plaats/gemeente?
 • Moet de overledene vervoerd worden, bijv. van het woonhuis naar een rouwcentrum?
 • Welke keuze uitvaartpakket wordt uitgekozen?
 • Welke kleur rouwauto of volgauto’s?
 • Gaan we samen met familie overledene bewassen?
 • Welke kleur uitvaartkist?
 • Wanneer zijn de rouwbezoeken?
 • Vuurdienst waar?
 • Welke muziek wordt er afgespeeld en foto’s?
 • Welke bloemstuk wordt besteld?
 • Zijn er nog andere wensen?

   

 • Ter voorbereiding op de overbrenging en/of uitvaartbespreking kunt u de navolgende zaken op voorhand klaarleggen:

  • legitimatiebewijs overledene
  • legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart
  • trouwboekje of partnerregistratie
  • adressenlijst
  • gewenste kleding voor de overledene
  • wilsverklaring
  • testament
  • uitvaartpolis en bankrekeningnummer van de overledene

 

Stappenplan – dag van overlijden Hindoestaanse Uitvaart

Hindoestaanse uitvaart heeft een 5 stappenplan voor de Hindoestaanse gemeenschap gemaakt bij overlijden. klik hier

 

.

Over het algemeen hebben gezinnen niet de voorkeur om de overledene voor een lange tijd in hun huis te houden op een koelplaat, omdat het verdriet verlengt van de nabestaanden. Het wordt aanbevolen dan het lichaam naar het dichtbijzijnde rouwcentra wordt overgebracht. Waar families en vrienden op een goede manier afscheid kunnen nemen van de overleden. Binnen zes werkdagen moet de overledene begraven of gecremeerd worden.

De kleding en sieraden van de overledene worden verwijderd en een schone witte laken wordt gebruikt om het lichaam te bedekken wanneer het lichaam is gewassen, terwijl het lichaam wordt aangekleed met een nieuwe set kleren.
Traditioneel wordt het lichaam gewassen door familieleden en goede vrienden. De bewassing bij een man wordt uitgevoerd door mannen. De bewassing bij een vrouw wordt uitgevoerd door vrouwen. “ Maar elke situatie is anders”. Veel Hindoes erkennen het belang van de familie en het wassen van de overledene. Zie hoofdstuk rituele bewassing.

Er worden voorbereidingen gedaan om de benodigde spullen te kopen zoals hout, kamfer stukken, geklaarde boter en olie. De familie priester wordt gevraagd aanwezig te zijn bij de bezoek en crematie. Op de afgesproken dag en tijd, is de overledene klaar om het rouwcentra te verlaten en naar de crematie terrein te worden gebracht. Het gemeenschap verzamelt in het rouwcentra om de familie te helpen de overledene mee te nemen op zijn reis naar de crematieplaats. zowel mannen als vrouwen nemen deel aan de stoet. Maar honderden jaren geleden, werden vrouwen niet meer opgemerkt op de crematieplaats. Dit alles is aan het veranderen en het is aan de familie om te beslissen of de vrouwen de overledene wel of niet mogen begeleiden.

Het is de plicht van de zoon, vader of echtgenoot, om de rituelen uit te voeren. Als deze familieleden niet beschikbaar zijn, dan mag een broer, een neef of een andere naaste familielid dit doen.

Als de thuisopbaring niet kan of u wilt dit niet dan wordt de overledene naar het dichts bijzijnde rouwcentrum gebracht. Waar families en vrienden op een goede manier afscheid kunnen nemen van de overledene.

Binnen zes werkdagen moet de overledene begraven of gecremeerd worden. Als de overledene naar het buitenland vervoerd moet worden dan wordt het lichaam gebalsemd zodat het een paar dagen goed blijft. 

(2 uur bewassing, 3 avonden rouwbezoek van ca. 45 of 60minuten, 2 uurtje vuurdienst, 90 minuten afscheid dienst in crematorium. Dit is een indicatie bij  Hindoestanen Sanatan Dharm, alles hangt af van hoe groot de familie is enz. Ook kan de plechtigheid naar wens worden ingevuld.)

 

Rouwbezoek Sanatan Dharm

Het rouwbezoek is het moment om afscheid van de overledene te nemen. Tevens is deze herdenkingsplechtigheid het meest persoonlijke deel van de uitvaart. Veel families, vrienden, kennissen of nabestaanden proberen de plechtigheid bij te wonen.

Het is belangrijk dat u voorafgaand aan de plechtigheid rekening houdt met hoeveel tijd er beschikbaar is. De tijd dat u over de aula kan beschikken is vooraf vastgelegd. Houdt dus rekening met zaken zoals aantal sprekers en de hoeveelheid mensen die u ontvangt, de tijdsduur van de muziekstukken, enz. Zorg er tevens voor dat het programma een logische opbouw met voldoende afwisseling heeft. Bij een uitgebreide dienst is het verstandig een draaiboek te maken zodat alle betrokkene een duidelijk overzicht van het programma hebben.

Vaak zijn er 3 avonden rouwbezoek van ca. 45 of 60 minuten in de aula van het uitvaartcentrum of crematorium bij de Hindoestanen, alles hangt af van hoe groot de familie is enz. Ook kan de plechtigheid naar wens worden ingevuld.

Het gehele plechtigheid kan worden begeleid door de uitvaartverzorger, echter u kunt er ook voor kiezen de regie in eigen hand te houden en het programma zelf te leiden. Rituelen worden besproken met Pandit.

Voorbeeld programma:

Dag 1: overledene wordt naar rouwcentrum overgebracht

Dag 2rituele wassing  met familie

Dag 3: rouwbezoek in de avond

Dag 4: rouwbezoek in de avond

Dag 5: vuurdienst in uitvaartcentrum of thuis en daarna crematie in crematorium

 

Van uitvaartcentrum naar crematorium (crematie dag)

Na de vuurdienst rituelen gaat rouwstoet langs het huis van de overledene en dan naar het crematorium. (dit is geen verplichting)

Als de uitvaartauto gearriveerd is, brengen de nabestaanden de kist naar de uitvaartauto, bloemen voor de overledene en 1 witte katoen van ca. 3 meter en wordt ook in deze uitvaartauto geplaatst, de yajman (persoon die de rituele uitvoert voor de overledene)  gaat voor in de auto zitten en neemt een dia (vuur lamp) mee naar het crematorium.

De nabestaanden die in de rouwauto meegaan stappen ook nu in.

De uitvaartleider loopt een stuk voor de uitvaartauto, als eerbetoon aan de overledene. En houdt als het moet het verkeer tegen om de uitvaartstoet door te laten.

Aankomst crematorium

De uitvaartverzorger wacht bij de ingang van het crematorium (of afgesproken plek) met de uitvaartwagens.

De uitvaartleider loopt voor de uitvaartauto en de nabestaande lopen achter de laatste uitvaartauto mee met de priester die mantra zingt tot de ingang waar de uitvaartkist naar binnen wordt gedragen. 

Een medewerker van het crematorium staat bij de familiekamer klaar om de vrouwen en kinderen/ouderen op te vangen. In de familiekamer wacht de familie totdat alle voorbereidingen voor de plechtigheid zijn getroffen.

De rest van de nabestaanden die de kist naar binnen dragen, halen de kist uit de uitvaartwagen (zijn meestal 6 personen die de kist dragen) en de rest van de familie brengt de bloemen naar de aula waar de dienst wordt gehouden.

De zaken zoals het plaatsen van de kist, foto’s, persoonlijke spullen en het ordenen en plaatsen van de bloemen worden geregeld, u kunt dan rustig iets drinken en het begin van de dienst afwachten. Op uw verzoek kunt u natuurlijk ook zelf (actief) betrokken worden bij het treffen van alle voorbereidingen.

Normaliter worden belangstellenden in een andere ruimte ontvangen. De meeste crematoria beschikken over diverse van elkaar gescheiden ontvangstruimtes. Op deze manier kan de ontvangst van familie en belangstellenden op gepaste wijze plaatsvinden. Ook deze ruimte kunt u een persoonlijke tint geven door bijvoorbeeld een dia voorstelling van de overledene.

Bij binnenkomst kunnen de belangstellenden en genodigden ook het condoleanceregister tekenen.

Alvorens de uitvaartplechtigheid begint, krijgen de familieleden nog gelegenheid om in alle rust nog een keer afscheid te nemen van de overledene en te controleren of alle bloemen, foto’s e.d. er naar wens bij staan. 

De kinderen, kleinkinderen, neven, broers staan netjes opgesteld achter de kist als eerbetoon voor de overledene. Meestal zijn het mannen die achter de kist staan i.v.m. lang staan. Kledingvoorschrift van de nabestaanden is meestal wit. Als de familie een andere kleur kleding wilt dragen dan mag dat ook. Graag in overleg met uw priester dit bespreken.

 

De plechtigheid in de aula crematorium

De toespraak wordt gehouden door de pandit (priester) of speech door familie en vrienden waarin persoonlijke herinneringen worden opgehaald, door de favoriete muziek van de overledene te laten afspelen of door foto’s te laten zien via de beamer. Het afscheid nemen kunt u geheel op uw eigen manier doen en de plechtigheid op uw eigen wijze invullen. 
De uitvaartplechtigheid kan op diverse manieren worden afgesloten door priester of uitvaartverzorger. Zo kunt u ervoor kiezen om tijdens de laatste muziekstukken een ieder langs de baar te laten lopen voor een korte afscheid, alvorens men de aula verlaat. De nabestaanden nemen als laatste afscheid van de overledene. De kist wordt daarna naar de ovenruimte gebracht (alle crematoria zijn anders de ene heeft een lift naar beneden voor de kist, bij de andere moet er nog een klein stukje gelopen worden met de kist naar de oven ruimte.)

Er mogen maar beperkt aantal mensen mee met de pandiet naar de ovenruimte voor de laatste crematie rituelen.

Het crematorium is voorzien van een elektrische oven, die het vermogen heeft om het hele lichaam volledig binnen een uur te verbranden.

Laatste rituelen handelingen worden uitgevoerd voor de overledene voordat de kist in de oven gaat, de priester zal mantra’s uit de Veda reciteren die past bij de gelegenheid.

Het is de plicht van de zoon, vader of echtgenoot, om op het ovenknop te drukken zodat de kist de oven in gaat. Als deze familieleden niet beschikbaar zijn, dan mag een broer, een neef of een andere naaste familielid dit doen. Laatste handelingen in de ovenruimte duurt ca. 15 minuten.

De plechtigheid, voorafgaand aan het crematieproces, vindt vaak plaats in de aula van het crematorium en duurt ca. 90 minuten. Ook in het crematorium kan de plechtigheid naar wens worden ingevuld. Na de plechtigheid wordt er meestal gebruik gemaakt van een koffiekamer van het crematorium voor het nuttigen van een kopje koffie en het condoleren. Ook van deze ruimte kunt u gebruik maken. Verlenging van de gebruiksduur is in overleg mogelijk. (alles hangt af hoe groot uw familie is en uw budget)

Bij een crematie blijven de bloemen en kransen vaak op het crematorium achter en worden op een speciale gedenkplaats gelegd. De linten en kaarten met condoleancebetuigingen die aan de bloemen vast zaten worden na de dienst aan de familie overhandigd ter herinnering van de uitvaart.(normaliter mag er niks meer teruggenomen worden naar huis, wat u hebt gegeven aan de overledene, de keuze is natuurlijk aan u.)

Het as wordt verzameld en wordt binnen twee weken vrijgegeven door de officier van justitie, dan kunnen de families en vrienden het as in de zee uitstrooien.  

Voor rituelen vragen ga naar

   

  Graag met de Pandit overleggen wat u nodig hebt van de benodigdheden hieronder.

  Lijst met benodigdheden i.v.m. overlijden (vuurdienst in mortuarium of crematorium)

  Dag van Crematie:

  • 1 pak rijstmeel
  • 1 pooja pakket
  • 1 fles rooswater
  • 1 fles Gangawater
  • Koeshagras (als het niet vers is: 1 dag tevoren in warm water inweken)
  • Kathahar bladeren 30 stuks
  • Paan Sri bladeren 10 stuks
  • Doebagras
  • Bhangraiya (Bhringraj)
  • 7 Toelsie bladeren
  • Melk
  • Suiker
  • Honing
  • Aroei (1 hele in 5 stuks)
  • Droge rijst
  • Wierook
  • Zwarte (sesamzaad) Tiel
  • 7 dia’s
  • Watten
  • Ghee
  • Hout
  • 7 stukken goud
  • Bloemen Mala’s
  • 2 x 3 meter katoen
  • Afscheidstrooisel (bloemen of samagri)
  • 2 bossen witte bloemen
  • Saakal (havan samagrie)
  • Zand / aarde
  • 1 meter katoen bij 80 cm
  • Dekens
  • 2 kleine thee lepels
  • 1 grote lepel
  • 3 kommetjes
  • 1 Waterkan
  • 1 teil
  • 2 Handdoeken
  • 1 Keukenrol
  • 1 Vuilniszaken rol

  Benodigdheden voor het verstrooien van het as:

  • 1 Emmer (inh. 10 ltr.)
  • 1 stok om te roeren
  • Het As
  • Ganga water
  • Zwarte tiel (sesamzaad)
  • Witte bloemen 1 bos
  • 5 liter melk

   

  10de dag benodigheden:

  • 1 pak rijstmeel
  • 1 poedja pakket
  • 1 fles rooswater
  • Gangawater
  • Kathahar bladeren
  • Paan bladeren 10 stuks
  • Doebagras
  • Melk
  • Suiker
  • Toelsie
  • Honing
  • Koeshagras (1 dag tevoren inweken in warm water)
  • Aroei (1 hele in 11 stukken)
  • Droge rijst
  • Wierook
  • Zwarte (sesamzaad) Tiel
  • Watten
  • Ghee
  • Hout
  • Zaagsel
  • Dekens
  • 3 kleine thee lepels
  • 2 grote lepel
  • Zand
  • 15 stuks dia’s
  • Gujave (amroet)
  • 3 bossen wittebloemen
  • Kapoer
  • 5 stuks Soepari
  • Schapenwol
  • Er dient 10 stuks Pind gemaakt te worden van rijstmeel en 1 stuk pind van Oerdi.

   

  13de dag vanaf crematie

  • Alle samaan (samagrieh zoals bij de 10de dag vermeldt)

   

  De Garurhpurna zegt dat er 7 soorten daan aan de Pandit geschonken dient te worden (Garurhpuran hfd 8 vers 47, 48 en 77 – 82)

  Daan aan pandit op de 12de of de 13de dag na crematie/begrafenis:

  Saiya daan:

  • Deken
  • Laken
  • Kussen

  Pad daan:

  • Slippers
  • Paraplu

  Wastra daan:

  • Djanew
  • Ram naam tjader
  • Baddoek
  • Dhotie

  Patrah daan:

  • Pot en pan
  • Lepel
  • Glas
  • Thalie en lotha

  Dhatoe daan:

  • Gouden ring

  Ann daan

  • Rijst
  • Olie
  • Aardappelen

  Dakshina

  • Wat u wilt geven aan pandit donatie

 

  Hindoestaanse Uitvaart 24 uur bereikbaar Hind