Een korte samenvatting over de dood Arya Samaj Hindoestaanse Uitvaart

   Wanneer de ziel (atma) het lichaam verlaat, dan wordt gezegd dat het lichaam dood hoort te zijn. Het lichaam overlijdt en de ziel niet. Maar wat gebeurt er met de ziel na het verlaten van het lichaam?

  De ziel wordt na het verlaten van het lichaam te zijner tijd, opnieuw geboren volgens zijn/haar daden. In de Vedische verzen die worden voorgelezen tijdens de plechtigheden, is het herhaaldelijk verklaard dat de ziel een nieuwe lichaam krijgt na het verlaten van het oude lichaam. Rishi Dayanand heeft gekozen voor deze verzen met veel zorg en vakmanschap. De betekenis van de verzen worden aangegeven in het boek Sanskar Chandrika. Tijdens het uitvoeren van de uitvaart plechtigheden wordt er voorgelezen om de diepte van de betekenis van deze verzen te begrijpen omdat deze verzen de diepe waarheid over het leven vertellen..

    Uitvaart Gebed

   O eerlijk, bewust, zalige God! Accepteer onze begroeting. U alleen bent de schepper, regelgever en beschermer van dit universum. U bent onafhankelijk en meest krachtige in het geven van beweging voor iedereen en in het regeren overal op basis van uw principes. Uw regels zijn rechtvaardig en onpartijdige en zijn wereldwijd beroemd.

  O God! Uw schepping is verbazingwekkend, Uw daden zijn ongeëvenaard, U maakt het vreugdevolle lijden en vice-versa, maar dit alles is gebaseerd op een dergelijke strikte onveranderlijke regels, dat de gewone wezens niet in staat zijn om de essentie van te begrijpen. U geeft recht aan op alle basis van hun daden. U bepaalt de soort, de leeftijd en de vruchten van de daden van iemand. Wanneer uw huidige leven is om te komen tot een einde, dan verlaat de ziel het lichaam in overeenstemming met uw regels. Hetzelfde is gebeurd met de ziel en dat is afgeweken van dit lichaam.

  O rechtvaardige God! We bidden dat U de ziel die is afgeweken van het lichaam naar het rechte pad gaat, de grote zieners die dit hebben bereikt met gewaardeerde hoogten van kennis te stimuleren en te volgen hebben aangetoond dat de rechtvaardige pad naar duizenden mensen gaat en door hun briljante intellect straalde als de zon en had de visie voor het welzijn van het land en de samenleving. De zieners mediteerden over de Vedische mantra's, beoefend hen in het leven en volgden strenge regels en voorschriften.

  O Almachtige God! Moge de overledenen ziel niet ten prooi vallen aan zijn zintuigen op wedergeboorte. Moge de ziel herkent worden voor zijn ongewenste eigenschappen, zoals overmatige gehechtheid aan de zintuigen, die leiden tot hebzucht, zorgt ervoor dat de ondergang van de ziel, niet de oorzaak van gebondenheid en de cyclus van leven en dood wordt. Moge de ziel dit niet accepteren en zich hechten aan dit.

  O God! U geeft recht aan alle op basis van hun daden. We bidden dat U aanmoediging te geven aan de vertrokken ziel te streven naar het bereiken van verlossing.