Juridische Dienst - Hindoestaanse UitvaartDe juridische van Hindoestaanse Uitvaart dienst biedt gratis advies aan om u te helpen met de administratie van de nalatenschap van de overledene. Onze diensten omvat ook gratis juridisch advies.


Heeft de overledene een testament opgemaakt?

Dan is zowel de wet als het testament van toepassing. In een testament is vastgelegd wie wat erft. Een testament moet door een notaris worden opgesteld. De notaris meldt het testament verplicht bij het Centraal Testamentenregister. Het testament moet op een veilige plaats bewaard worden. De familie/goede vrienden moet geïnformeerd worden waar het testament wordt bewaard. 

Executeur

De executeur (vroeger executeur-testamentair) voert het testament uit. Dit kan een notaris zijn, maar ook een andere door de overledene aangewezen persoon. Wat doet de executeur?

  • De nalatenschap beheren namen erfgenamen
  • De schulden betalen
  • De belastingaangiften indienen
  • Eventuele goederen verkopen om de schulden te betalen. Gebeurt dat zonder medewerking van de erfgenamen, dan moet de executeur in het testament tot ‘afwikkelingsbewindvoerder’ zijn benoemd.


Nalatenschap

Het nalatenschap is het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na overlijden achterlaat. Erfgenamen kunnen de nalatenschap weigeren.

Wanneer iemand overlijdt, moet er ineens veel worden geregeld. De uitvaart, maar ook de nalatenschap. Zijn er waardevolle bezittingen die moeten worden verdeeld? U bespaart uw nabestaanden veel tijd en zorgen wanneer u een aantal zaken schriftelijk vastlegt.


Geen onverwachte kosten

Zoals u zou verwachten, is onze juridische dienst zeer concurrerend geprijsd. U ontvangt eerst een offerte van ons.