Overlijden Kind

Het verlies van een kind zal een grote invloed hebben op u en uw partner, maar misschien ook anders. Ieder mens rouwt immers op zijn of haar eigen manier. U kunt en mag uw verlies niet vergelijken met die van anderen of uw reacties of reacties met die van anderen. Verschillende ervaringen van verdriet hebben weinig te maken met hoeveel u van uw kind hield of om hem/haar gaf.
Ongeacht de leeftijd beschrijven veel ouders die een kind hebben verloren het als een gat dat nooit zal genezen. Het is niet ongebruikelijk dat nabestaanden zichzelf de schuld geven of boos zijn over de situatie. Deze reactie kan het moeilijk maken voor degenen die ondersteuning willen bieden, maar u moet niet vergeten dat ze u nu meer dan ooit nodig hebben.

Persoonlijke dienst

Er kunnen handelingen of rituelen zijn die u tijdens de uitvaart kunt doen die u verlichting geeft bij het verdriet. Uitvaartrituelen zijn vooral therapeutisch als ze persoonlijk zijn. Wij kunnen u helpen om de uitvaart zinvoller te maken.

Om te overwegen:

  • Maak een powerpoint met foto's van uw kind.  Een powerpoint roept niet alleen herinneringen op, het bevestigt opnieuw dat uw kind een leven heeft gehad, maar herinneren u er ook aan dat uw kind het leven van anderen heeft geraakt.
  • Speeches, gedichten, muziek die een speciale betekenis hebben?
  • Is er een mogelijkheid voor anderen om deel te nemen aan de speeches of muziek?
  • Is er gelegenheid voor een lofrede – van een familielid of een vriend om een ​​paar woorden te zeggen over het kind dat is overleden?
  • Als uw kind ouder was, kunnen vrienden misschien een rol spelen - symbolisch dienen als dragers, misschien zelfs speeches houden? Of gedichten voorlezen die betekenis hebben voor het kind.

Wij nemen u graag de zorg uit handen

Wij regelen niet alleen de praktische en logistieke zaken rondom het afscheid. In de periode van sterven en afscheid nemen hebben we zeker ook aandacht voor uw persoonlijke verhaal van waaruit de verdere begeleiding vorm krijgt. Wij kunnen hierbij helpen en vertellen wat er mogelijk is. Als dat even nodig is, nemen wij graag zorg uit handen, maar we vinden persoonlijke betrokkenheid en nabijheid van de ouders ook heel erg belangrijk.

Belangrijk is ook, dat u als ouder de tijd neemt om bij uw kind te zijn. Wij ondersteunen u bij wat u eigenlijk niet wilt: afscheid nemen. Toch moet dat afscheid, door zijn vorm, inhoud en warmte, u kracht geven voor de toekomst. Tijdens het dagelijkse huisbezoek staan we u bij; niet door het proces over te nemen maar door te helpen vanuit een persoonlijke en oprechte betrokkenheid.

Neem hulp wanneer u die nodig heeft

Als uw gezin na de dood van uw kind niet goed functioneert, moet u wellicht een beroep doen op uw familie - of misschien zelfs op uw priester, vrienden of professionals. Wij kunnen u altijd advies geven.
Als u andere kinderen heeft, zal uw functioneren van grote invloed zijn op de manier waarop zij met het verlies omgaan. Als u in het gezin nog andere kinderen heeft dan hebben zij de aandacht liefde, steun en structuur nodig wat elk kind nodig heeft.