Hindoestaanse Christenen Uitvaart

Neemt u afscheid van een dierbare vanuit een kerkelijke traditie lijkt de keus voor de locatie van dat afscheid makkelijk. Meestal vindt de uitvaart plaats in het kerkgebouw van uw gemeente of parochie. Soms ook in de aula van de begraafplaats of het crematorium. Vaak is het prettig om samen te komen in het gebouw wat u zo goed kent, samen met de mensen die u daar zo vaak ziet. U kent de ruimte en de mogelijkheden en die vertrouwdheid kan heel prettig zijn op een emotionele dag. Ook bij een kerkelijke uitvaart kunt u echter zelf kiezen voor de locatie van de samenkomst. Naast bovengenoemde mogelijkheden, kunt u kiezen voor een plek die aansluit bij het leven van uw dierbare. Denk aan een mooie plek met uizicht over het water, of misschien in uw eigen achtertuin. Een kerkelijke uitvaart hoeft geen beperkingen met zich mee te brengen. 

Hoewel er tegenwoordig mensen van vele diverse religies samenwonen in Nederland bevindt het merendeel van de religieuze uitvaarten zich in de Christelijke traditie. Dit heeft deels te maken met de demografische kenmerken van de andere geloven. In de toekomst zullen ook de uitvaartgebruiken van andere religies een groter deel uit gaan maken van de invulling van een uitvaart. Hiernaast kunt u klikken voor uitleg over de inhoud en gebruiken binnen diverse tradities. Christendom Onder christenen bestaan heel verschillende opvattingen over gezondheid en ziekte, leven en dood, die nauw samenhangen met het godsbeeld dat men heeft. Sommige christenen geloven dat ziekte een straf is van God voor begane zonden. Ziekte geldt in deze beleving als een soort boete, gezondheid als een beloning. Anderen zien God niet zozeer als een straffende God, maar geloven in een milde God die de mensen niet wil straffen, maar juist wil helpen. Zij beschouwen gezondheid als een zegen waarvoor zij God danken en ziekte als een beproeving waar ze door Gods kracht doorheen kunnen komen.

Voor christenen geldt de dood als een mysterie. Men vindt inspiratie in het leven van Jezus, die op aarde is gekomen en de dood heeft overwonnen. Christenen geloven dat het leven sterker is dan de dood. Christenen geloven in het eeuwig leven na de dood. Sommigen verwachten een hemels leven of zelfs een weerzien met hun overleden partner of familie. Anderen stellen er hun hoop op dat het goed zal zijn. Het godsbeeld dat men heeft bepaalt sterk de beleving van afscheid nemen en sterven. Voor alle mensen gelden uiteraard verschillende persoonlijke omstandigheden. Christenen binnen de strenge traditie waarin zonde- en schuldbesef sterk aanwezig zijn zien de dood vaker met angst tegemoet, omdat zij geloven dat zij zich na de dood tegenover God moeten verantwoorden. Christenen die zich plaatsen binnen een minder strenge traditie zullen wellicht eerder rust en vrede vinden in het aangezicht van de dood, omdat zij geloven in een milde vergevende God. 

De twee belangrijkste stromingen in de christelijke kerk zijn de katholieken en de protestanten. Het duidelijke verschil dat er vroeger tussen deze twee richtingen was, is vervaagd. Verschillende vertegenwoordigers van beide kerken streven naar oecumene, het zoveel mogelijk samenwerken op allerlei gebied van de katholieken en protestanten. Anderen benadrukken de eigen identiteit. De laatste jaren is de diversiteit binnen de christelijke kerken sterk gegroeid. Veel migranten brachten hun eigen kerk en geloofsbeleving mee (bijv. Antillianen, Surinaamse Creolen, hindoestaanse, Kaapverdianen, etc.).