Hindoestaanse Uitvaart - Begraven of Cremeren

  Er zijn groten verschillen tussen begraven of cremeren De keuze voor het begraven of cremeren ligt vaak op emotioneel of religieus gebied. Ook hier spelen vaak de familiaire tradities een belangrijke rol.

  Het blijft natuurlijk altijd een persoonlijke keuze en als u van te voren de keuze aan de omgeving kenbaar maakt, is dat prettig voor de nabestaanden bij een plotseling overlijden.Tegenwoordig kiezen iets meer mensen voor cremeren dan voor begraven. Zo zijn de kosten van een crematie doorgaans lager dan die van een begrafenis.

  Begraven

  Als u kiest voor begraven houdt dat in dat u op een begraafplaats naar uw laatste rustplek wordt gebracht. Een graf wordt vaak voor 10 of 20 en 30 jaar gekocht en kan voor de nabestaanden een fijne en omdat ze een duidelijke plek hebben waar ze deze kunnen herdenken.
  De laatste jaren zijn er op grotere begraafplaatsen steeds meer hofjes, waar u in alle rust kunt zitten. Veel begraafplaatsen hebben de mogelijkheid om een graf van te voren te reserveren.

  Bij begraven moet u echter met een aantal aspecten rekening houden. Zo zijn er kosten verbonden aan het huren en onderhouden van het graf en aan de aanschaf van een grafmonument. U krijgt ruim van te voren een melding over eventuele verlenging van het grafrecht.

  Ook is het heel belangrijk dat u alvast bespreekt met uw kinderen/partner, over de kosten en regelingen die moeten betaald en gedaan worden als het huurtermijn is afgelopen na 10 of 20/30 jaar, wie de kosten moet betalen, voor verlening van uw contract grafplaats.

  Cremeren

  Cremeren gebeurt meestal direct na de uitvaartdienst. De familie mag aanwezig zijn bij het invoeren van de kist in de oven. Dit kan helpen bij de verwerking van het verlies. De verbranding duurt ongeveer 1.5 uur. De as wordt opgevangen en in een urn bewaard. Na het cremeren wordt de as 30 dagen in het crematorium bewaard waarna deze wordt overhandigd aan de familie.
  Er zijn verschillende mogelijkheden.Sommigen kiezen ervoor de urn thuis te bewaren. Anderen laten de as verstrooien op de strooivelden van het crematorium. Ook verstrooiing boven land of zee is mogelijk, vanaf een boot, uit een vliegtuig of via ballonnen.. Zo kunt u de as bewaren in een speciaal ontworpen urn maar ook is het mogelijk de as uit te strooien op een voor uzelf of voor de overledene belangrijke plek. Het is zelfs mogelijk de as te begraven. Er zijn op bijna alle begraafplaatsen speciale urnmuren/-graven. Dat houdt in dat na de crematie de urn wordt bijgezet in de urnmuur of graf. Ook kan de urn bijgezet worden bij een reeds begraven familielid, vriend of vriendin. 


  Wij adviseren u ook graag over de diverse mogelijkheden ter nagedachtenis. Zo zijn sierurnen, gedenkplaten en beelden mogelijk, maar ook glasobjecten en gedenksieraden.