Na iedere uitvaart vragen wij dan ook feedback aan de klant. Het kan zijn dat u een klacht heeft over onze dienstverlening. De tevredenheid van de klant staat voorop. Hoe vervelend ook, wij vragen u altijd dit te melden. Alleen dan kunnen wij onze dienstverlening aanpassen en optimaliseren. U kunt uw klacht telefonisch tel: 010-7518458 -  of per e-mai nfo@hindoestaanseuitvaart.com aan ons doorgeven.

Wij doen er alles aan om de klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Over het algemeen behandelen wij uw klacht binnen 14 dagen. Als we meer tijd nodig hebben, dan hoort u dat van ons. Wilt u de klacht liever niet rechtstreeks met ons proberen op te lossen? Neem dan contact op met de Ombudsman Uitvaartwezen