Hindoestaanse Uitvaart meest gestelde vragen Sanatan Dharm

 

Stappenplan – dag van overlijden Hindoestaanse Uitvaart

Hindoestaanse uitvaart heeft een 5 stappenplan voor de Hindoestaanse gemeenschap gemaakt bij overlijden. klik hier

 

 

Hindoestaanse uitvaart is professioneel opgeleid en voldoet aan de hoogste normen. Ons team heeft een uitvaart achtergrond, dus ervaring in opbaren,verzorgen etc.Wij zijn niet als andere uitvaart bedrijven die alles uitbesteden aan andere bedrijven en geen uitvaart achtergrond hebben. Wij zorgen dat ons personeel de beste service levert bij elke gelegenheid.

Hindoestaanse uitvaart begeleidt de periode vanaf het overlijden tot en met de uitvaart met persoonlijke aandacht, zodat u later op een goede manier terug kunt kijken naar dat moment. Tevens zorgen wij ook voor de juiste pandit en dat de rituelen op de juiste manier gedaan worden en ook voor de nazorg.  
Een overledene verdient, in onze ogen, de best mogelijke zorg en met de nabestaanden zullen wij diens wensen zoveel mogelijk respecteren. Alles omtrent de uitvaart is bespreekbaar en de mogelijkheden van uitvoering zijn dan ook onbeperkt. Onze prijsopbouw is transparant ( zie ook onze website)
en de nabestaanden ontvangen na het eerste gesprek een begroting met de te verwachten kosten.

7 Top-redenen om voor Hindoestaanse Uitvaart te kiezen:

  1. -Alle diensten aangeboden vanuit Hindoestaanse normen en waarden
  2. -Goedkoopste Specialist in het begraven en cremeren
  3. -Eigen beschikbare rituele lijkbewassers & rouwvervoer
  4. -Duidelijke en eerlijke prijsopgave (nooit kosten achteraf)
  5. -Persoonlijke begeleiding door ervaren Hindoestaanse uitvaartverzorgers
  6. -Een Hindoestaanse uitvaart voor een betaalbaar budget (ook termijnbetalingen mogelijk)
  7. -Meer dan 10 jaar ervaring in de uitvaartbranche

 

 

Voor de uitvaart:

 • -Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, dit is nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand.

 • -Check of er een uitvaartverzekering is afgesloten en wat er gedekt is.

 •   -Neem contact op met Hindoe uitvaart.

 • -Als iemand overlijdt tijdens een reis, bel dan ook de alarmcentrale van de reisverzekering.

 • -Als iemand is overleden door een verkeersongeval, bel dan de autoverzekeraar.

 • -Probeer na te gaan of er een testament en/of donorcodicil is. De overledene kan immers   wensen hebben vastgelegd.

 • -U dient aangifte te doen van het overlijden bij de afdeling Bevolking in de gemeente van overlijden.

 • -Verstuur de rouwkaarten op tijd. TNT Post heeft een speciale Verzendset voor rouwbrieven. De rouwpost wordt dan met extra zorg behandeld. Ook zijn er speciale rouwpostzegels verkrijgbaar.

Na de uitvaart:

 • -Indien de bankrekening(en) geblokkeerd zijn, kunt u bij de notaris een verklaring van erfrecht aanvragen.

 • -Noteer het banksaldo op de overlijdensdatum.

 • -De tenaamstelling van spaarbankboekjes, bankrekening en/of beleggingsrekening die op naam van de overledene staan, dient te worden gewijzigd.

 • -Vraag indien van toepassing de werkgever in geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een bankrekening te storten waar u wel bij kunt.

 • -Richt een aanvraag ter verkrijging van een ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet voor Wezen) aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, waaronder uw woonplaats ressorteert.

 • -Zend een bericht aan bedrijfspensioenfonds of verzekeringsmaatschappij in verband met de uitkering van het pensioen, etc.

 • -Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld.

 • -Licht de ziektekostenverzekeringsmaatschappij in, omdat de polis(sen) gewijzigd dienen te worden.

 • -Indien er een hypotheek is op een pand, controleer de hypotheekakte of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost.

 • -Bewaar alle rekeningen van de kosten die in verband met het overlijden worden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.

 • -Zeg eventueel abonnementen op.

 • -Trek zo nodig machtigingen tot automatische overschrijvingen in.

 •  -Vraag advies aan een belastingsconsulent betreffende aftrekposten en bijzondere lasten.

 •  -Indien de nabestaande niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag bij de Inspecteur van de Directe Belastingen een aangiftebiljet T aan, indien u teruggave van loonheffing verwacht.

 • -Als een ouder is overleden: regel zaken zoals voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en eventueel gezinshulp en maatschappelijk werk.

 • -Taxeer de boedel en inboedel of laat die taxeren.

 • -Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen voor de nabestaande, bijvoorbeeld reinigingsrechten en milieubelasting.

 • -Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld. Maak daarvoor een afspraak met een notaris.

 

Moderne Procedure (Europa)

Behalve in een zeldzame situatie begraven de Hindoes hun overledene. Ze cremeren de overledene, de zeldzame situatie doet zich in het geval van een sanyasi, die wordt begraven en zijn graf wordt Samadhi genoemd, of als het een kind betreft jonger dan twee jaar. Als een man ver weg van huis stierf, werd hij thuis opnieuw gecremeerd met de juiste rituelen, met behulp van een beeltenis gemaakt van kusha gras. Echter tegenwoordig is crematie de algemene regel, behalve voor sanyasis, die begraven worden.

Over het algemeen hebben veel gezinnen de voorkeur om de overledene thuis op te baren omdat dit een persoonlijk afscheid mogelijk maakt. De overledene is in een vertrouwde omgeving. Wij regelen de uitvaart van begin tot eind en bieden postmortale zorg (zorg aan en voor het lichaam na het overlijden) aan overledene in heel Nederland. We bieden deze zorgdienst in thuissituaties, in uitvaartcentra en aan bewoners van ziekenhuizen, mandirs of zorginstellingen.

Als de thuisopbaring niet kan of u wilt dit niet dan wordt de overledene naar het dichts bijzijnde rouwcentrum gebracht. Waar families en vrienden op een goede manier afscheid kunnen nemen van de overledene.

Binnen zes werkdagen moet de overledene begraven of gecremeerd worden. Als de overledene naar het buitenland vervoerd moet worden dan wordt het lichaam gebalsemd zodat het een paar dagen goed blijft. 

(2 uur bewassing, 3 avonden rouwbezoek van ca. 45 minuten, 2 uur vuur dienst, en 60 minuten afscheid dienst in crematorium. Dit is een indicatie bij  Hindoestanen Sanatan uitvaart, alles hangt af van hoe groot de familie is enz. Ook kan de plechtigheid naar wens worden ingevuld.)


Traditioneel wordt het lichaam gewassen door familieleden en goede vrienden. De bewassing bij een man wordt uitgevoerd door mannen. De bewassing bij een vrouw wordt uitgevoerd door vrouwen. “ Maar elke situatie is anders”. Veel Hindoes erkennen het belang van de familie en het wassen van de overledene
.

 

 

In het Hindoeïsme wordt crematie voorgeschreven door onze Shastra en het is een aangewezen methode voor de verwijdering van het overledene. Bij andere culturen wordt het lichaam weggegooid in het water of begraven. De belangrijkste reden voor een crematie is dat het lichaam vernietig wordt, de ziel van de overledene, genoemd als de Vaayuja Shareera is niet meer aangetrokken tot het lichaam. Met een totale ontbinding van het fysieke lichaam en de daaruit voortvloeiende breekt een slepende gehechtheid, de ziel is vrij om te reizen naar zijn volgende bestemming.

Een ander aspect is dat zodra het stoffelijk overschot is omgezet in as, geen onzuiverheid meer bestaat.

Het enige wat we niet cremeren is een baby tot 27 maanden en een heilige goeroe / sanyasi. Ze zijn zuiver en als we ze begraven, zuiveren ze Moeder Aarde, voor andere begrafenissen wordt Moeder Aarde vervuilt.

Wat is het belang van de uitvaart?

De uitvaart voorziet de verwijdering van het lichaam of lijk op een waardige manier en met alle plechtigheid en decorum is toegestaan door de familie tradities en sociale gewoonten. Het geeft de laatste kans voor de familie en vrienden en weldoeners om afscheid te nemen van een geliefde met gebeden voor zijn welzijn en veilige reis van de ziel. Het geeft een gevoel van afsluiting en markeert het begin van de zuiverende ritueel.

 

 

God geeft de vrucht van rituelen. De rituelen op zichzelf geven geen vrucht. Dus zelfs als er fouten in rituelen zijn, vergeeft God als de toegewijde oprecht is en de vrucht van het ritueel geeft. Je kunt de rituelen ook in je hoofd uitvoeren (verbeelding). In dat geval is er helemaal geen behoefte aan materialen. Het belangrijkste is toewijding. Er zijn voorgeschreven rituelen voor aanbidding, maar men kan God aanbidden op de manier die men wil. Niemand anders kan immers de relatie met God voorschrijven.

In de Gita zegt de Heer 9.26: Degene die Mij aanbiedt met toewijding en een zuivere geest (hart), een blad, een bloem, een vrucht of een beetje water - ik accepteer (dit offer).

Dit bovenstaande idee (God geeft fruit gebaseerd op toewijding) is de populaire mening gebaseerd op Vedanta, wat de meeste Hindoes tegenwoordig volgen. Hindoeïsme heeft vele takken van filosofie. De oude ritualisten van de Veda's geloofden niet in God. Ze geloofden dat het ritueel zelf het resultaat geeft. Dus geloofden ze dat zelfs een kleine fout in het ritueel slechte resultaten zal opleveren. Dus mensen hebben nu een gemengd gevoel van beide scholen. Ze proberen hun best te doen om de regels van de rituelen te volgen, maar geloven toch dat God de fouten zal vergeven. Rituelen worden beschouwd als de laagste vorm van aanbidding.

Wat als iemand bidt zonder materialen of rituelen?

Dat kan men zeker doen. Omdat aanbidding niet alleen rituelen betekent. Je kunt gewoon bidden tot God met hem praten zoals je met een vriend of vader of meester of hoe je met je partner praat, zelfs afhankelijk van degenen die zich jegens God voelen. Sommige mensen reciteren met liefde. Sommige mensen herhalen mantra's. Sommige mensen oefenen ademhalingstechnieken of meditatie. Dat alles wordt beschouwd als gebed. Iemand die anderen helpt zonder iets terug te verwachten, wordt ook beschouwd als God dienen, hem in de mens zien.

Hindoeïsme is een religie die vrijheid geeft aan zijn volgelingen om God te ontdekken. En volgelingen hebben hiermee geëxperimenteerd en zich gerealiseerd dat God kan worden aanbeden als Saguna - met een vorm die materialen nodig heeft om opnieuw te aanbidden (hoewel niet noodzakelijk) is het de keuze van de toegewijde. Er is nog een andere vorm van aanbidding genaamd Nirguna upasana - waar God wordt gezien als vormloos en alles doordringend. Hier worden geen materialen of rituelen gevolgd om de Allerhoogste te aanbidden. Welke vorm ook de aanbidding is, het wordt alleen gedaan om een hechte band tussen de God en de toegewijde tot stand te brengen.

Dus doe het op jouw manier, met liefde!!

 

 

Mijn bescheiden advies is iets wat ik zeer aanraad is om de 10 pinda's dagelijks 10 dagen te offeren. Dit is van de Garuda Purana en de verzen zijn hieronder weergegeven. Ik weet dat mensen liever alles in 1 keer willen doen. Doe dat niet dit is echt verkeerd! De reden hiervoor is dat het lichaam de tijd moet nemen om te vormen en niet snel, anders volgt er vervorming van het nieuwe orgaan op de 10de dag. Dus door de assimilatie van de aangeboden pinda's in 10 dagen de Vaayuja Shareer (het lucht-lichaam) combineert met de Pindaja Shareer (afgeleid van de Pinda Janma, dat betekent 'geboren uit de Pinda'. Tegen het einde van de 10de dag wordt de combinatie van deze twee instanties de yamyaatanaa shareer (lijden van het lichaam). Dit is het subtiele lichaam waardoor de preta (geest vormt) zal evenaarde naar hiernamaals. Dus dit nieuwe lichaam dat we het over hebben is dagelijks het aanbod van pinda's die vormen het nieuwe lichaam, genaamd de Pindaja Shareer. Leest u hieronder.

 

Wanneer men pinda's voor de 10 dagen offert, weten we dat voor elke van de 10 dagen een nieuwe orgaan wordt gevormd. "{Op de eerste dag door het aanbieden van de eerste pinda wordt het hoofd gevormd door de tweede aan te bieden, de oren, ogen en neus worden gevormd. Door de derde aan te bieden, zijn de nek, schouder, armen en borst gevormd. De vierde pinda aangeboden, worden de navel en geslachtsdelen gevormd. De vijfde pinda aangeboden, de dijen, kuiten, benen en voeten worden gevormd. De zesde pinda aangeboden worden alle vitale organen (hart, lever, nieren, enzovoort) gevormd. Door de zevende pinda aan te bieden, worden de zenuwen, aderen, en het zenuwstelsel gevormd door de achtste pinda aan te bieden, de tanden en haren worden gevormd. Door de negende pinda aan te bieden, zijn bloed, vocht en sperma gevormd. Op de 10de dag Pinda aan te bieden, wordt volheid bereikt en honger is voldaan. "{Garuda Purana Preta Kanda hoofdstuk 5 verzen 31 tot 37}.

Wanneer de opdrachtgever de Pinda dagelijks  aanbied is de pinda onderverdeeld in 4 delen. De eerste gaat naar de Yamadutas (de vier dienaren van Shree Yamaraja, woonachtig bij de overledene thuis tot de 12/13de ceremonie dag), de tweede pind van de Pinda eet de overledene door de geur en de 3e en 4e pind van de Pinda wordt gebruikt voor de vorming van het nieuwe orgaan voor de overledene, genoemd Pindaja Shareer zoals hierboven uitgelegd.

Van de (Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 10 verzen 72 tot 83) wordt dit vermeld "De ziel zonder het lichaam is als een vlam zonder vuur. Na het verlaten van het aardse lichaam, krijgt de ziel direct een luchtige lichaam. In deze actie is er minder lichaam, beweegt hij zich alleen in de lucht. Pinda's worden aangeboden tot het luchtige lichaam van de overledene. Welke pinda de zoon hem geeft tijdens de 10 dagen, dezelfde verenigt de Vaayuja (luchtige) lichaam met de pindaja (vorm gemaakt van pinda's) lichaam. Als de pindaja lichaam er niet is lijdt het Vaayuja lichaam."

Maar mijn priester zegt dat het wel kan. Wie moet ik geloven?

Dit is een veel voorkomende vraag. Als de priester zegt dat het wel in 1 dag de uitvaartrituelen uitgevoerd kunnen worden, dan vraag je aan de priester waar het staat geschreven. Hij zal zeggen dat het in de Schriften staat. Vraag hem welke Schrift en welke vers het staat. Heeft u niemand die de uitvaartrituelen kan uitvoeren of heeft u geen behoefte om de uitvaartrituelen uit te voeren. Lees hoofdstuk 6.

 

 

 

De ziel staat in duisternis na de dood, soms in een verwarde toestand en de Diya wordt aangestoken om het een leidend licht te bieden voor de ziel tot de voltooiing van alle crematierituelen. Dus hoe gaan we dit doen? Plaats een foto van de overledene en een klei-lamp (Diya) voor de foto, in een kamer of een aangewezen gebied in zuidelijke richting. Deze diya moet continu 12 dagen branden zonder uit te gaan, vul het tijdig bij met ghee.

Op de 12de dag moet deze diya vanzelf uitgaan.

EN DEZE DIYA MAG NIET WORDEN MEEGENOMEN OP DE 10de DAG WAAR DAN OOK.

 

 

Puja procedures tijdens de 12/13de dagen na de crematie.

 

Terwijl het lichaam wordt gecremeerd keren de familieleden naar het huis waar de overledene lag of woont. Men moet het huis reinigen, de vloeren dweilen met een mengsel van  water of rozenwater of gewoon water met een paar druppels van Ganga JAL erin. Het schoonmaken moet gebeuren voordat de eiser (degene die de ritueel uitvoert) en de anderen terugkomen van de crematieplaats.

Wanneer de familieleden terugkeerde van de rivier/zee/ghat na het strooien van de as, moesten ze  gereinigd worden. Als eerste moesten de handen gewassen worden ivm het aanraken van voedsel. De volgende bestanddelen zijn voor de zuiveringen: water, vuur en ijzer (of een metaal) met syringa berry bladeren, strooi dit 3 keer over uzelf en vervolgens strooit u een beetje water op uzelf. Na dit ritueel gingen ze naar huis en namen een bad en droegen schone kleren.

De hygiëne code geldt niet voor Europa, we raken de overledene niet aan. WE staan niet in de rook waar de as van de overledene op ons komt. De hygi�ne code was bedoelt om geen ziektes te veroorzaken, d.m.v. het aanraken van bacteriën.

 

Dan is de volgende stap nadat u schone kleren hebt aangedaan, moet u een foto van de overledene en een klei lamp (diya) voor de foto plaatsen in een kamer of een aangewezen gebied in de zuidelijke richting. Deze klei lamp moet continu branden gedurende 12 dagen, en tijdig met ghee bijvullen zodat het niet uit gaat. Op de 12de dag moet de diya vanzelf uitgaan, dus niet bijvullen met ghee! EN DIT LAMPJE (DIYA) MAG NIET WORDEN MEEGENOMEN op de 10de dag naar de rivier of waar dan ook.

 

Dus voor de komende 10 dagen is de familie van de overledene in een "onzuiverheid" periode.

 

WAT WORDT BEDOELD MET 'onzuiverheid'?

Onzuiverheid in de religieuze zin is niet hetzelfde als verontreiniging in een microbiologische zin, hier hebben we het over rituele onreinheid bekend in het Sanskriet als 'asaucham' waarin men moet voldoen aan een bepaald gedrag en een aantal beperkingen op zichzelf te plaatsen en socialiseren voor een bepaalde periode.

Rituele onzuiverheid of asaucham wordt waargenomen gedurende 10 dagen en er zijn twee soorten;

1. na de geboorte van een kind - ook bekend als sütakam.

2. na de dood van een familielid - ook bekend als mritakam.

 

WAAROM HOUDEN WE EEN ASAUCHAM?

Deze perioden van sütakam en mritakam hebben een religieuze en een maatschappelijke betekenis. In het geval van overlijden wordt er een periode van rouw voorgeschreven die duurt van 10 tot 30 dagen, afhankelijk van de kaste van de persoon ("Volgens de Vedische geschriften: als iemand sterft in het gezin is het hele gezin besmet voor enige tijd, dit is afhankelijk van de status. Bijvoorbeeld, als de familie een Brahmana is, duurt de besmetting twaalf dagen, voor de kshatriya en vaishyas is vijftien dagen, en voor Shudras maximaal dertig dagen." AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada Nectar of Devotion Hoofdstuk 8 - strafbare feiten worden vermeden.)

 

Tijdens deze periode wordt de familie ontheven van hun verschillende religieuze en sociale verplichtingen, zodat ze de tijd hebben om het te verwerken door middel van het rouwproces. De situatie is zeer geregeld dat wat er gedaan moet worden en wat moet worden vermeden zijn vastgelegd in de Schriften, zodat op dit moment van de tragedie, verlies en verbijstering van de situatie wordt goed gecontroleerd zodat het een gevoel geeft van veiligheid en zekerheid. De familieleden of buren bereiden de maaltijden voor de eerste drie dagen en hebben de neiging om alle behoeften van de getroffen familie op deze manier te ondersteuning.

 

Voor wie is onzuiverheid van toepassing?

Onzuiverheid is van toepassing op de directe familieleden waaronder de vader, grootvader, broers, ooms van vaderszijde en hun vrouwen en kinderen. 
Een getrouwde vrouw neemt de onzuiverheid van de familie van haar man en niet van haar natuurlijke familie.

 

Zijn er uitzonderingen?

Ja, de volgende personen zijn vrijgesteld van het observeren van mritakam, de reden hiervoor is dat veel mensen afhankelijk zijn van hun functies en worden geschaad indien hun essentiële diensten worden onderbroken, dus uiteindelijk is het welzijn van de groep als geheel, die heerst in deze zaken.

 

Ambachtslieden, architecten en bouwers, artsen en chirurgen en andere medische hulpverleners, politici en bestuurders, Vedische geleerden en dienstdoende priesters, degenen die in het proces van een gelovige of gelofte wil zeggen Brahmachari en ook degenen die vasten voor kavady of vergelijkbare dergelijke gelofte. Degenen die zijn ge�nitieerd en zich bezig houden met het uitvoeren van een yajya die langer dan een dag duurt.

 

Welke REGELS ZIJN waargenomen tijdens MRITAKAM?

 

Dus voor de komende 10 dagen is de familie van de overledene in een reinigende periode. Dus de familie mag dan alleen gekookt voedsel eten (geen masala - maar u kunt zout eten *** hieronder lezen) eerst wordt het aangeboden aan de Allerhoogste Heer, na het koken moet een deel van het voedsel geplaatst worden op uw gebedplaats en aan nederig Heer Krishna  te vragen om eerst deel te nemen aan het voedsel. Nadat dit is gedaan wacht tenminste 5 minuten en neem vervolgens dat voedsel en zet het terug in de pot en meng met dat voedsel. Nu is dit voedsel geheiligd (Prashad) voedsel. U mag het eten niet proeven tijdens en na het koken. Het voedsel moet eerst worden aangeboden aan Bhagavan Shree Krishna. Nu moet de eiser (de persoon die rituelen heeft uitgevoerd) het Prashad eerst eten en dan volgen de andere personen.

 

*** Velen meningen zijn verdeeld over het eten van zout en kan worden geconsumeerd in deze 10 dagen. Het woord van de Kriya zat Sara Dipika citaten heet Havishyana. En dit is wat Sat Kriya Sara Dipika zegt: "Tot op de 10de dag moet alleen havishyana {gekookt voedsel} gegeten worden". (Blz. 147 Sat Kriya Sara Dipika.). In de Sri Hari-bhakti-vilasa (13,10-13) de ingredi�nten voor zout Havishya noemt 'Saindhava' (zout uit oceaan - zeezout). Maar bij de meeste families zal de eiser van de laatste sacramenten - de eiser eet doorgaans geen eten met zout. Weer hangt het af van de familie over de regels die kan variëren en uiteindelijk is het aan de individuele zelf te besluiten.

 

Bhajans (Hanuman Chalisa ect.), kirtans en lezingen (incl. Bhagavad Gita, Ramayan, Garuda Purana ect) moeten regelmatig ook dagelijks plaatsvinden voor de 12/13de dag. Mijn nederige advies is om een cd-speler met verschillende bhajans liederen zachtjes op de achtergrond 24/7 af te spelen. De reden hiervoor is dat de overledene die nu een geest is vrij is en in de war is, gedesoriënteerd en verloren en het spelen van spirituele muziek, lezingen van  Bhagavad Gita, Ramayan, Garuda Purana ect. en het zingen van bhajans verzoent en bedaart de geest.

 

Op de dag van de crematie moet er niet gekookt worden in het huis van de overledene. Deze artikel is ook besproken (zie hierboven). Er kan gekookt worden in een huis van een familie of vriend. Dit moet  met gezond verstand worden gedaan, want als u kookt moet uw geest volledig gericht zijn op het koken. Want door de gemoedstoestand komt op het moment van het koken uw trillingen psychisch in het voedsel. Dus op dit moment is de familie  zo verdrietig, dat het koken gedaan moet worden in een huis van andere families/vrienden. De trillingen van het huis zijn ook vrij laag dus dingen zoals koken moet elders worden gedaan. Geen havan moet worden uitgevoerd vanaf de dag van de crematie (waarvan de laatste is in het crematorium) tot de 12/13de dag puja. De schriftuurlijke referentie van dit is van de Garuda Purana en dit wordt aangegeven aan het eind van dit artikel.

 

Vanaf de dag van de crematie moet in de nacht buiten naast de belangrijkste deur van uw huis tuin of balkon (hangt af wat voor type huis het is, bijv. appartement, eengezinswoning, flat ect.), een schotel geplaatst worden met daarop een stuk kush gras en op de top van de Kusha gras plaatst u een Pinda. Naast dat schotel plaatst u een schoteltje met water met een beetje til (van sesamzaad). Ook ALLEEN voor drie nachten vanaf de avond- naast de pinda ½ plaatst u 1 glas melk, 1 glas water en een licht (diya) naast de deur van uw huis (bij het aansteken van de lamp vergeet niet de Heer Krishna aan te bidden voor de welzijn van de overledene). Bid tot de overledene om deze offers te accepteren.

 

Hoe bereid een je Pinda?: - 1 handvol rijstmeel, wat melk, sesamzaad, een paar druppels honing, paar druppels rosewater, weinig suiker, Jav en ghee. Meng alle ingrediënten. Maak nu het deeg tot een bal.

 

De volgende ochtend offert u de kopjes water, melk en het water in een schotel met sesamzaadjes aan een boom/plant. De pinda en Kush gras worden in een plastic bak bewaard. Bewaar het veilig ergens buiten het huis tot de 10de dag. Gerekend vanaf de avond tot de 9de dag, moet men dagelijks pinda aanbieden. In de ochtend na zonsopgang biedt u elke ochtend alleen de pinda op een schotel en water met Til sesamzaden voor de komende 8. De 10de Pinda zal worden aangeboden aan de rivier zijde op de 10de  dag.

 

Mijn bescheiden advies is iets wat ik zeer aanraad is om de 10 pinda's dagelijks 10 dagen te offeren. Dit is van de Garuda Purana en de verzen zijn hieronder weergegeven. Ik weet dat mensen liever alles in 1 keer willen doen, 10 pinda's op de 10de dag te offeren. Doe dat niet dit is echt verkeerd! De reden hiervoor is dat het lichaam de tijd moet nemen om te vormen en niet snel anders volgt er vervorming van het nieuwe orgaan op de 10de dag. Dus door de assimilatie van de aangeboden pinda's in 10 dagen de Vaayuja Shareer (het lucht-lichaam) combineert met de Pindaja Shareer (afgeleid van de Pinda Janma, dat betekent 'geboren uit de Pinda'. Tegen het einde van de 10de dag wordt de combinatie van deze twee instanties de yamyaatanaa shareer (lijden van het lichaam). Dit is het subtiele lichaam waardoor de preta (geest vormt) zal evenaarde naar hiernamaals. Dus dit nieuwe lichaam dat we het over hebben is dagelijks het aanbod van pinda's die vormen het nieuwe lichaam, genaamd de Pindaja Shareer. Leest u hieronder.

 

Wanneer men pinda's voor de 10 dagen offert, weten we dat voor elke van de 10 dagen een nieuwe orgaan wordt gevormd. "{Op de eerste dag door het aanbieden van de eerste pinda wordt het hoofd gevormd door de tweede aan te bieding, de oren, ogen en neus worden gevormd. Door de derde aan te bieden, zijn de nek, schouder, armen en borst gevormd. De vierde pinda aangeboden, worden de navel en geslachtsdelen gevormd. De vijfde pinda aangeboden, de dijen, kuiten, benen en voeten worden gevormd. De zesde pinda aangeboden worden alle vitale organen (hart, lever, nieren, enzovoort) gevormd. Door de zevende pinda aan te bieden, worden de zenuwen, aderen, en het zenuwstelsel gevormd door de achtste pinda aan te bieden, de tanden en haren worden gevormd. Door de negende pinda aan te bieden, zijn bloed, vocht en sperma gevormd. Op de 10de dag Pinda aan te bieden, wordt volheid bereikt en honger is voldaan. "{Garuda Purana Preta Kanda hoofdstuk 5 verzen 31 tot 37}.

Wanneer de eiser de Pinda dagelijks  aanbied is de pinda onderverdeeld in 4 delen. De eerste gaat naar de Yamadutas (de vier dienaren van Shree Yamaraja, woonachtig bij de overledene thuis tot de 12/13de ceremonie dag), de tweede pind van de Pinda eet de overledene door de geur en de 3e en 4e pind van de Pinda wordt gebruikt voor de vorming van het nieuwe orgaan voor de overledene, genoemd Pindaja Shareer zoals hierboven uitgelegd.

Van de (Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 10 verzen 72 tot 83) wordt dit vermeld "De ziel zonder het lichaam is als een vlam zonder vuur. Na het verlaten van het aardse lichaam, krijgt de ziel direct een luchtige lichaam. In deze actie is er minder lichaam, beweegt hij zich alleen in de lucht. Pinda's worden aangeboden tot het luchtige lichaam van de overledene. Welke pinda de zoon hem geeft tijdens de 10 dagen, dezelfde verenigt de Vaayuja (luchtige) lichaam met de pindaja (vorm gemaakt van pinda's) lichaam. Als de pindaja lichaam er niet is lijdt het Vaayuja lichaam."

 

Garuda Purana Preta Khanda 35.33,34 "De zestien shraddhas zijn de zes pinda's op het lichaam van de dag van crematie en vervolgens worden de pinda's aangeboden tijdens de tien dagen. Aldus zestien in totaal."

Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 15 vers 61-62) De zonen en broers van de overledene moeten in acht nemen aashauca voor 10 nachten. Voor 10 dagen, zonder periodiciteit, moet de zoon pinda en een handvol water (water in een schotel) aanbieden ten gunste van de overledene.

(Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 5 v. 18-19) Hij moet negen pinda's aanbieden in negen dagen d.w.z. een pinda elke dag. Na het geven van de tiende pinda, wordt men zuiver na de nacht.

(Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 34 vers 44) Met moet tien pinda's aanbieden in tien dagen aan de afstammelingen van de overledene daarna krijgt de ziel een nieuw lichaam.

(Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 39, vers 12) In de dood is onzuiverheid voor de laaste 10 dagen, o vogel.

(Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 34 vers 33) Als de ziel niet naar behoren is tijdens de 10 dagen zal het moeten dwalen in de ether zonder voedsel, opgewonden door honger.

Op de 3de dag in de ochtend moet de opdrachtgever(die de rituelen doe voor de overledene doet )een klein gedeelte van de tuin of balkon schoonmaken en een bananenblad plaatsen op de grond. Steek een klei lamp en wierook aan plaats een paar theelepels van Kala Urdi (Zwart Urad) Dhall {dat moet geen zout hebben} op de bananenblad, richting het zuiden, en denk aan de overledene. Een kop water en een pak melk moeten worden aangeboden. Arpana wordt uitgevoerd door besprenkeling met wat water rond de offer plaats. Terwijl u dit doet, alsjeblieft chant Heer Krishna's mantra "Om namo bhagavate Vaasudevaaya."

 

Schriftuurlijke recitaties tijdens de 13de dag: - Als de ziel zijn / haar reis niet begint op het pad naar Yamaloka tot de 13de dag,  zal de ziel de neiging hebben om rond het huis te hangen gedurende deze tijd. Onmiddellijk na de dood, zal de ziel blijven in een toestand van bewusteloosheid, het kan ook gedesori�nteerd en verward zijn.  Als er wenend mensen met luid uitingen van oncontroleerbare verdriet hebben, creëert dit ernstige problemen voor de vertrokken ziel en belemmert het de vooruitgang in zijn leven na de dood. Dus gebeden, bhajans, schriftuurlijke lezingen etc. maken en zenden krachtige, positieve psychische vibraties uit die op zijn beurt, een enorme troost geven aan de vertrokken ziel. De gebeden dienen ook om comfort te bieden aan de familie en vrienden van de overledene, om hun geest af te leiden. In deze tijden  moeten de Garuda Purana, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Ramayana en andere heilige shastra worden gelezen.

 

Dasgaatra (10de dag) Puja

 

De Dasgaatra (10de dag) puja wordt over het algemeen aangeduid als de Scheren ceremonie. Deze ceremonie wordt op deze dag uitgevoerd voor zowel voor de overledene man of vrouw. Deze vindt plaats bij de rivier. Als er geen rivier is dan in iemands huis, tuin etc. kan dit plaatsvinden om dit gebed uit te voeren. Zo vroeg in de ochtend op de 10de dag verzamelt men alle pinda's (9 in totaal) en andere materialen die worden meegenomen om in de rivier te deponeren.

 

Let op: als de 10de dag op Ekadasi valt dan de 10de dag dan moet er gebeden worden uitgevoerd op de 11e dag. Het is verboden om enig shraddha puja op Ekadasi uit te voeren. Er zijn ernstige vervelende consequenties voor het uitvoeren van een shraddha puja op Ekadasi, zoals vermeld in de Brahma-vaivarta Purana.

 

De kapper (Mahaapatra ook bekend als Maha Brahmin) wordt voorhand over het algemeen geregeld op de crematie dag. De Mahaapatra speelt een belangrijke rol bij de overledene rituelen. Hij scheert de haren van het hoofd en knipt de nagels van de eiser en de mannen van de familie. Dit is een specifieke baan die hij onderneemt voor de samenleving.

 

  Het is aan te raden in de Garuda Purana dat scheren van het haar een teken van rouw is. Het knippen van de nagels en het scheren van het haar zijn overwogen purificator riten. Haar is ook een vorm van schoonheid en de bron van het ego, en dit wordt opgeofferd als een teken van rouw. Na dit neemt de opdrachtgever een bad, want hij zal de puja uitvoeren. Dan v��r de start van de gebeden Tilanjali (in een kom een ​​mengsel van water, melk en zwart til) tien keer op een geknoopt Kusha gras dat reeds door de Mahapatra geplant is aanbieden. De eiser wordt nu geconfronteerd met de zuidelijke richting, terwijl er een puja wordt gedaan. Deze mantra wordt elke keer gezongen  en het water wordt geofferd "Om (naam van de overledene) Pretasya Trip-yan-Taam". 

 

De priester (als de 10 pinda's niet worden aangeboden) zal nu de puja doen. Houd er rekening mee dat de Mahapatra niet de Dasgaatra puja doet tenzij hij een Brahmaan is . Over het algemeen is hij gewoon een kapper en geen priester en nog erger te maken, zelfs als hij dat doet moet hij baden en schone kleren dragen nadat hij  het haar van de oprachtgever en zijn familie heeft geschoren. Dit is niet de juist. En daar ben ik niet blij mee. Als hij heeft geschoren dan moet hij baden en schone kleren dragen. Ja dan met alle respect mag hij de gebeden doen die er zijn en als hij dat weet hoe de juiste puja moet uitgevoerd worden. Anders vraag dan uw priester de puja te doen. De puja bestaat uit de algemene zuivering riten, sankalpha, de puja voor Heer Vishnu en Shree Yamaraj-ji, het offeren van de 10 pinda's en tenslotte het offeren van geschenken aan de Mahaapatra. Vergeet niet dat er geen havan wordt uitgevoerd.

 

*** nu als bij de 9 pinda's thuis worden geofferd voor de 9 dagen dan heeft u alleen een Mahapatra nodig, dit kan men doen zonder de hulp van een priester.

 

Zoals hierboven staat beschreven zorg dat het statief met de klei pot is gevestigd in tuin of balkon. Als dit niet mogelijk is dan bij de rivier.  Zoals hierboven staat beschreven: offeren van de Tilanjali water 10 keer op een geknoopt Kusha gras en dan de 10de Pinda offeren op een Kusha gras bij de rivierbedding op een bananenblad of bij u thuis op balkon, of in de tuin. Wacht een paar minuten (ongeveer 5 minuten) na de 10de pinda en ontdoe van alle pinda's en andere materialen in de rivier. Gelieve geen platic, of folie in de rivier te gooien.

 

Er is geen havan in deze puja, omdat dit nog steeds verboden is totdat de 12/13de dag puja volgens de Garuda Purana.

 

De vrouwen in hun huis knippen hun nagels in de vroege ochtend  (geef dit in een pakket aan de mannen die het in de rivier gooien). Daarna gaan ze baden en dragen schone kleren en dan gaan ze zichzelf reinigen door besprenkeling van hurdi / Ganga water en rondom het huis en erf en branden lobhan met een stukje gedroogde koemest (koeienmest als dit alleen aanwezig is). Nu kan er gekookt worden zoals gewoonlijk d.w.z. met masala, specerijen, enz., maar nog steeds mag er geen vlees  worden gekookt. Houd er rekening mee dat er dagelijks bhajans, kirtans en lezingen nog steeds worden uitgevoerd, omdat de overledene nog steeds in het huis rond dwaalt, tot de 12/13de dag.

 

Cadeaus voor de Mahaapatra  Aan het einde van de gebeden bij de rivier moet er geschenken worden gegeven aan de Mahaapatra. Dit staat bekend als "Pada Daana" en de geschonken zaken zijn bedoeld om te dienen en de vertrokken ziel te helpen tijdens zijn / haar een jaar durende reis naar Yamaloka. De 8 items zijn als volgt:

1 paraplu

2) een paar schoenen / sandalen

3) een T-shirt of kleding naar keuze

4) een stukje goud 

5) een waterpot zoals lota (aarden pot)

6) een kruk

7) een kleine bak met zwarte til (dit kan worden gegeven in een aarden pot)

8) Eten inclusief 5 of 7 soorten granen en zout.

 

Wat men wel of niet kan doen in deze rouw periode tot de Sapinda gebeden

 

Heer Vishnu zei:"Het aanbieden van Ashirbaad (zegeningen), Godheid aanbidden, direct contact met het publiek, het uitdelen van Daan (liefdadigheid / geschenken), Hawan, Tarpana, Vasten, en Brahmin Bhojan (voeden van Brahmanen) zijn verboden in deze periode". (Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 13 vers 20-21). Ook het aanbieden van Surya JAL, aanmaken van diyas, het uitvoeren van aartee en andere vorm van dagelijkse puja die iemands nityakarma (dagelijks aanbidding) fungeert, moet worden opgeschort tijdens de 10 daagse periode. Maar ik adviseer om aanbidding te hervatten zodra de 12/13de dag puja is voltooid. Dit sluit echter aan dat 1 Diya wordt aangehouden gedurende de 12 dagen periode in de naam van de overledene.

 

Wat is Tarpana?: - Tarpana is het offeren van water plengoffers . De volgelingen van Sanathan Dharma (Hindoes) drukken hun dankbaarheid uit door het brengen van offers van water (Tarpana) ter nagedachtenis van hun voorouders. Mensen hebben drie soorten van schulden wanneer ze  geboren worden. Schuld aan Lord Krishna en de deva's, schuld aan de rishi's en uiteindelijk de schuld aan degenen overleden voorouders. "Trup 'betekent anderen tevredenstellen. Het woord 'Tarpana' is ontstaan ​​uit de wortel woord 'Trup'. Het aanbieden van water aan Lord Krishna, de deva's, de rishi's en de voorouders tevredenstellen dat heet Tarpana. Het doel van het uitvoeren van Tarpana is dat Lord Krishna, de deva's, de rishi's en de voorouders van wie de namen worden uitgesproken tijdens het uitvoeren van Tarpana, moet geluk schenken aan de uitvoerder.

 

families in India  bieden per dag water op een geknoopt Kusha gras geplant in de grond voor 10 dagen aan. Heer Vishnu zegt in het bovenstaande vers dat Tarpana niet is toegestaan ​​in deze tijd dus voor de 10 dagen. Dit zal leiden tot natuurlijk enige controverse, maar ik ben gewoon eens met vermelding van wat de Heer hier zegt. Maar als u het niet vertrouwd  en nog steeds de Tarpana wilt aabieden dan is het aan u.

 

Nadat de 10 dagen gebeden zijn voltooid moet er nog steeds dagelijkse bhajans en kirtans lezingen gedaan worden tot de 12/13de dag.

 

Sapindi Puja: - In een notendop Sapindi Puja betekent de symbolische vereniging van de ziel van de overledene met die van de directe afgelopen drie generaties van voorouders. Deze uiterst belangrijke en verplichte gebed wordt uitgevoerd op de 12de of 13de dag na de crematie van de overledene. Nu wordt er vaak aan mij gevraagd wanneer de Sapindi Puja moet worden uitgevoerd - de 12de of 13de dag? Goede vraag. Als de overleden persoon behoort tot de Brahmin kaste, is de plaatselijke gewoonte  voor de Shraadha Puja plaats te vinden op de 12de dag en voor alle andere kasten op de 13de  dag na de crematie dag. Er is een groeiende praktijk gebruikt de 12de dag voor kasten en het is waarschijnlijk dat dit kan worden gestandaardiseerd in de toekomst. Ik raad alsnog de Sapindi puja op de 13de  dag te verrichten. De reden is dat wie een Brahmaan is. Een Brahmaan is iemand die geen vlees eet, alcohol drinkt, sigaretten rookt en die niet uitvoert van alle onsattvic handelingen. En ten tweede als men de Sapindi puja op de 12de dag uitvoert dan de ziel toch het huis op de 13de dag verlaten, een 348-daagse reis naar Yamaloka ... Vandaar mijn reden nog steeds het uitvoeren van deze belangrijke gebeden op de 13de  dag.

 

Dus laat zien wat Heer Vishnu zegt over Sapindi pujas in de Garuda Purana.

 

(Garuda Purana Preta Khand hoofdstuk 26 verzen 11-13) Zolang de pinda's niet worden samengevoegd, blijft men onzuiver. De overledene krijgt een nieuwe benaming (naam, aanduiding) na de samenvoeging. De 12de / 13de dag na de crematie is de sapinda geschikt voor de rite. Geen vrolijke ceremonie zoals huwelijk, enz. kunnen worden uitgevoerd als de heer des huizes sterft en de sapinda riten niet is uitgevoerd.

 

(Garuda Purana Preta Khand hoofdstuk 5 verzen 78 tot 89) Zodra sapindya puja is voltooid, de pretahood eindigt. Op de 13de dag, Yama's bedienden vangen hem op. Dus in 348 dagen heeft hij Yama's stad bereikt, dat wordt hij/zij gesleept door Yama's dienaren.

 

(Garuda Purana Preta Khand hoofdstuk 15 verzen 74-76) De ziel van de dode eet tot zijn buik vol is. Terwijl het aanbieden van geschenken als lamp, voedsel, water, enz. aan de overledene moet men de naam mompelen van de Preta. Wat wordt aangeboden aan de overledene moet worden gedaan door de naam van de Preta, dit geeft vreugde aan de overledene. Op de dertiende dag, is de ziel van de overledene meegenomen naar de snelweg. Nu, wordt het van een lichaam geboren uit de pinda en heeft dag en nacht honger.

 

Dus laten we met de informatie die boven staat vermeld over het Sapindi Rites. Sapindi-karana - is een gebed om de overgang van een overleden en een fusie met zijn / haar voorouders te markeren. Tenzij dit zeer belangrijk gebed is uitgevoerd kan men geen enkele pujas zoals bruiloften, katha en jhunda etc. worden gedaan.

 

De ceremonie van Sapindi karana of 'het verenigen van de Preta met de Pitrs' vindt plaats op de 12de of 13de dag na de crematie, OF aan het einde van de drie veertien dagen Of bij het verstrijken van het jaar. De ziel van de overledene  de kan wereld van de Pitrs niet te bereiken in een keer. Het blijft gescheiden van hen voor een tijd als een Preta / Geest / Spirit. Tijdens deze periode wordt een speciale offerring aangeboden aan de overledene. Maar na verloop van tijd, zal de overledene overgaan in de verblijfplaats van de voorouders door middel van de Sapindi karana. Door het aanbieden van de Sapindi-karana Shraddha, de zoon helpt zijn vader te wonen in vreugde met zijn Pitrs.

 

Op de dag dat de Sapindi puja zal worden uitgevoerd moet men een "L"-vormige Bedi maken (een plaats waar de puja zal plaatsvinden), die een omvang zou moeten hebben van ongeveer 115 cm lang en 23 cm breed en 31 cm lang en 23 cm  breed .

Voordat de Sapindi puja wordt uitgevoerd  moet men 1 + 16 pinda's  offeren op de Bedi. De eerste pinda offeren op de Bedi heet de vik�ra (aka Bikara) Pinda. Deze belangrijke Pinda wordt eerst apart aangeboden op de Bedi in de Zuid-Oost richting. Dit is bedoeld voor de overledene de familie, die misschien niet onder "ongunstige" omstandigheden of voor degenen wie de crematie rituelen verkeerd worden uitgevoerd. Deze geestelijke wezens staan te popelen om deel te nemen aan de offer van de pinda's die worden geofferd in de gebeden en ze zweven rond in het geval van overtredingen bij de uitvoering van de puja zelf, wat hen in staat stelt de andere pinda�s te ontheiligen. Deze Pinda offer kan worden beschouwd als een verzoeningspolitiek offers aan hen. Een eenvoudige verklaring  kan zijn als ik u als eersten eten geef om uw volledig tevreden te stellen en dan als ik u meer voedsel aanbiedt dat u zal dit weigeren omdat u al vol bent de offer worden eerst aangeboden worden aan de geest en wezens want als ze een allemaal vol zijn, onderbreken ze de puja juist niet meer.

 

Dan worden nu de 16 pinda's geofferd en zijn als volgt  geofferd (bekijk de tekening hierboven) . De eerste 11 pinda's zijn  1) Vishnu Pinda 2) Shiva Pinda 3) YamarajaPinda 4) Somaraaja Pinda 5)Havyavaahan Pinda 6) Kavyavaahan Pinda 7) Mrityu Pinda 8) Rudra Pinda 9) Purusha Pinda 10)Preta Pinda 11) Vishnu Pinda . 

 

Dan worden de volgende 5 pinda's geofferd 12) Brahma Pinda 13) Vishnu Pinda 14) Rudra Pinda 15) Yamaraja Pinda 16) Tatpurusha Pinda. Deze 5 pinda�s zijn voor het verwijderen van de negatieve effecten van de dood, die hebben zich voorgedaan onder ongunstige omstandigheden, alsmede een verzoeningspolitiek voor de niet uitvoering van de verplichte Samskara's (zuivering processen) tijdens het leven.

 

Het offeren van de bovenstaande 16 pinda's en de aanbidding daarvan zijn voor de vernietiging en verwijdering van de toestand van de "preta" waarin de Jeeva op dit moment bestaat. Vrijheid van deze aandoening of toestand kan de ziel om te fuseren met die voorouders. De Yajman biedt op de pinda's water, draad, chandan, ongekookte rijst, bloemblaadjes, wierook, diya, Naivedyam, water, betel blad, noten en een munt en diya.

 

De Sapindi-Karana Shraddha is bedoeld om de vertrokken ziel te verheffen tot de rang van een Pitr (voorouder). In dit aspect van de Shraddha puja vier extra pinda's worden nu aangeboden op de Bedi. In tegenstelling tot de voorgaande 16 + 1 pinda's en dat was rond, deze vier pinda's zijn langwerpig of ovaal van vorm. Als de overledene een man is dan worden pinda�s geofferd door de volgende namen:

1) Preta Pinda - de overledene (meestal de vader) Pinda

2) Pitaamahaa Pinda - de grootvader Pinda

3) Prapitaamahaa Pinda - de grote-groot-vader Pinda

4) Vriddhaa-Prapitaamahaa Pinda - de over-over-grootvader Pinda.

 

Maar in het geval dat de overledene een vrouw is dan worden deze pinda's geofferd als volgt: -

1) Preta Pinda - de overledene (meestal de moeder) Pinda

2) Pitaamahi Pinda - de grootmoeder Pinda

3) Prapitaamahi Pinda - de grote-oma's Pinda

4) Vriddhaa-Prapitaamahi Pinda - de over-over-grootmoeder Pinda.

 

De Puja van deze vier pinda's wordt nu uitgevoerd en voltooid. De Preta Pinda is nu geplaatst op een Thari (bord) en vervolgens worden deze gesneden in drie delen met een Kush gras en samengevoegd met de drie pinda's die behoren tot zijn / haar voorouders, namelijk de vader / moeder, de grootvader / grootmoeder en de overgrootvader / overgrootmoeder. Na de uitvoering van deze rite is de Preta (de overledene in de vorm van een spook in de afgelopen 12 of meer dagen) een Pitr en voegt zich bij de assemblage van vaders / moeders in hun verblijfplaats (Pitr-loka). Dus nogmaals de samenvoeging van de Preta's Pinda die bestemd zijn voor de drie voorgaande generaties in de overledene voorouderlijke lijn is heel belangrijk. Het symboliseert de vrijheid van de staat van "pret-wereld", door de overledene. Zodra de puja is voltooid wordt Tarpana (aanbod van plengoffers van water) gedaan. Ik heb al hierboven uitgelegd in detail wat Tarpana is.

 

Nadat de Tarpana is voltooid wordt aan de havan begonnen. Zodra de havan is voltooid is de puja juist ge�indigd. Later smelten alle pinda's samen in een bal en deze wordt geplaatst in een bak met water, richting het zuiden. Later moeten alle pujas items worden afgevoerd in een stromende rivier. Let op deponeer geen plastic of niet-milieu vriendelijk items in het water.

 

Nu komt het zeer belangrijk onderdeel van het doneren van Daan (geschenken) aan de Priester. Ik zou nederig voorstellen  op een dienblad 3 of 5 soorten granen (zoals rijst, bonen, dhall), 3 soorten fruit, 3 soorten groenten, suiker, meel, olie, geld en zout te zetten. Zout en rijst zijn de belangrijkste van deze Daan. Samen met deze daan is de daan verplicht te geven. Let op: deze Daan wordt slechts gegeven op de 12de / 13de dag. Dit is niet verplicht voor de 6de maand en een jaar puja en de pandit kan dit niet eisen.

 

(Garuda Purana Pret Khand 18 verzen 16-24) Giften aan de Brahmaan op de 12de/13de dag: - Een paraplu, schoenen, kleding, een ring, een water-pot, een krukje en een waterpot - deze zeven worden Padas genoemd.

Paraplu - Er is verschrikkelijk hitte op de weg, die de overledene verschroeit. Door het geven van een  paraplu, ontvangt de overledene beschutting van schaduw en voelt zich comfortabel.

Sandalen - de overledene passeert het zwaard, randen, bossen, op een paard. Op Asipatravana Naraka het zand is zeer heet en zondaars moeten overhet hete zand. Maar door het doneren van sandalen zal de overledene op een paard oversteken.

Kleding - De boodschappers van Yama wordt zeer gunstig en hoffelijk door deze offer en wanneer ze tevreden zijn zullen ze de overledene niet kwellen langs de weg.

Ijzer ring - De boodschappers van Yama hanteren verschrikkelijke wapens en ze lopen hier en daar. Door het geven van een ring verdwijnen ze uit de aanwezigheid van de overledene en ze laten hem reizen in zijn eigen tempo.

Water-jar - De overledene krijgt genoeg water voor onderweg, die vol is van warmte, verstoken van lucht en water.

 

Kruk (stoel-Asana) - De overledene krijgt smakelijke maaltijden in tussentijd, terwijl hij op zijn gemak loopt over het pad.

 

Een vaartuig - (zelfde als het water pot)

 

Zorg ervoor dat de priester (Prashad) voedsel eet voordat hij vertrekt uit uw woning. Als hij dat niet doet dan ben DIENT u  te zijn beledigd en verongelijkt. Mijn reden hiervoor is dat de Garuda Purana de Ramayan citeert en dit wordt hieronder vermeld.

 

Garuda Purana Preta Khanda 10,31-51 "O Garuda, ik zal u vertellen hoe een keer Sita  in lichaam van een Brahmana Haar voorouders zag, Haar schoon-vader, Haar grootvader- van zijn schoonvader  en haar schoonvader grootvader. Rama ging naar het bos. Toen Hij Pushkara, bereikte samen met zijn gemalin Sita. Hij deed Shraddha met de rijpe vruchten dat Sita ging verzamelen uit de bomen. Wanneer de zon in het midden van de hemel bereikte waren de wijzen  uitgenodigd door Rama zich te voorstellen. Toen Sita de wijzen zagen was ze zeer verheugd. Door de instructies van Rama diende ze hun met het voedsel. Dan, opeens, is ze weggegaan uit de gezelschaap van de Brahmanen. Afdekkend achter de struiken had ze zich verborgen.  Dat Sita alleen was weg gegaan, was Rama angstig en in gedachten verzonken. Hij vroeg zich af waarom ze was weggegaan zo snel zonder de Brahmanen.  Hij dacht bij zichzelf "Misschien voelde Ze zich verlegen, ik zal naar haar zoeken." Denkend op deze manier genot Hij zelf van de aanwezigheid van de Brahmanen. Toen de Brahmanen weggingen kwam Sita terug. Toen sprak Heer Rama  tot haar: "Waarom bent u weggegaan toen de wijzen hier kwamen in het bos. Laat  me de reden weten van uw abrupte vertrek "en werd vervolgens toegesproken door de Heer, Sita stond met haar gezicht geworpen met  tranen uit haar ogen.  Ze sprak  tot haar Heer. "Heer, hoor, ik zag hier een wonder. Ik zag uw vader, in de voorkant van de Brahmana gekleed in koninklijke kostuum. Ik zag twee oudere personen met soortgelijke kleding. Bij het zien van uw vader ging ik uit de buurt van zijn aanwezigheid. Gekleed in schors kleding, hoe zou ik Hem dienen met voedsel? Hoe kon ik hem eten aanbieden in een bak van gras waarin zelfs slaven niet eens zou eten? Hoe kon ik, vol van zweet en vuil, gaan weet dat hij mij nooit eerder had gezien in deze ellendige staat? Ik voelde me verlegen van zijn aanwezigheid, O Rama. Aldus ", o Garuda  ik vertel hoe Sita Rama's voorouders zag.

 

Dus wanneer de pandit Prashad eet komt de overleden vader  en treed in de rechterkant van het pandits lichaam in, de grootvader in het midden en het lichaam de overgrootvader komt in de linkerkant van het lichaam. Omdat de Pundit eet, eten de  Yajman  voorouders via hem. De voorouders ontlenen veel plezier van wat ze eten speciaal wanneer ze een deel van Kheer (zoete rijst) krijgen. (Garuda Purana Pret Khand Hoofdstuk 10 V.26-28)

 

 

WAT MOET U DOEN BIJ EEN TWEEDE overlijden

TIJDENS MRITAKAM?

 

1. Indien de tweede overlijden plaatsvindt tijdens de periode van de eerste mritakam dan moet de familie alleen rekening houden met de eerste 10 dagen en dit niet uit te breiden.

2. Indien de tweede overlijden gebeurt in de nacht blijft de eerste periode van mritakam en dan moeten de nabestaanden in acht nemen van nog eens 2 nachten en 2 dagen.

3. Indien de tweede overlijden plaatsvindt op de ochtend na de voltooing van de eerste periode dan moeten ze in acht nemen van nog eens 3 dagen en 3 nachten.

4. Als er iemand overlijd  nadat dit dan moet u de volledige periode in acht  nemen.

 

Uitvaart benodigdheden

 

  Graag met de Pandit overleggen wat u nodig hebt van de benodigdheden hieronder.

  Lijst met benodigdheden i.v.m. overlijden (vuurdienst in mortuarium of crematorium)

  Dag van Crematie:

  • 1 pak rijstmeel
  • 1 pooja pakket
  • 1 fles rooswater
  • 1 fles Gangawater
  • Koeshagras (als het niet vers is: 1 dag tevoren in warm water inweken)
  • Kathahar bladeren 30 stuks
  • Paan Sri bladeren 10 stuks
  • Doebagras
  • Bhangraiya (Bhringraj)
  • 7 Toelsie bladeren
  • Melk
  • Suiker
  • Honing
  • Aroei (1 hele in 5 stuks)
  • Droge rijst
  • Wierook
  • Zwarte (sesamzaad) Tiel
  • 7 dia’s
  • Watten
  • Ghee
  • Hout
  • 7 stukken goud
  • Bloemen Mala’s
  • 2 x 3 meter katoen
  • Afscheidstrooisel (bloemen of samagri)
  • 2 bossen witte bloemen
  • Saakal (havan samagrie)
  • Zand / aarde
  • 1 meter katoen bij 80 cm
  • Dekens
  • 2 kleine thee lepels
  • 1 grote lepel
  • 3 kommetjes
  • 1 Waterkan
  • 1 teil
  • 2 Handdoeken
  • 1 Keukenrol
  • 1 Vuilniszaken rol

  Benodigdheden voor het verstrooien van het as:

  • 1 Emmer (inh. 10 ltr.)
  • 1 stok om te roeren
  • Het As
  • Ganga water
  • Zwarte tiel (sesamzaad)
  • Witte bloemen 1 bos
  • 5 liter melk

   

  10de dag benodigheden:

  • 1 pak rijstmeel
  • 1 poedja pakket
  • 1 fles rooswater
  • Gangawater
  • Kathahar bladeren
  • Paan bladeren 10 stuks
  • Doebagras
  • Melk
  • Suiker
  • Toelsie
  • Honing
  • Koeshagras (1 dag tevoren inweken in warm water)
  • Aroei (1 hele in 11 stukken)
  • Droge rijst
  • Wierook
  • Zwarte (sesamzaad) Tiel
  • Watten
  • Ghee
  • Hout
  • Zaagsel
  • Dekens
  • 3 kleine thee lepels
  • 2 grote lepel
  • Zand
  • 15 stuks dia’s
  • Gujave (amroet)
  • 3 bossen wittebloemen
  • Kapoer
  • 5 stuks Soepari
  • Schapenwol
  • Er dient 10 stuks Pind gemaakt te worden van rijstmeel en 1 stuk pind van Oerdi

   

  13de dag vanaf crematie

  • Alle samaan (samagrieh zoals bij de 10de dag vermeldt)

 

 

Cadeaus voor de Mahaapatra:

Aan het einde van de Dasgaatra (10de dag puja) ceremonie verschillende worden er verschillende geschenken geboden aan de Mahaapatra. Dit staat bekend als pada DAANA en de items zijn bedoeld om de overledene te dienen tijdens zijn / haar reis naar Yamaloka. Deze acht soorten pada daan zijn aangegeven in het Garuda Purana en zijn als volgt. 1) een paraplu 2) een paar schoenen of sandalen 3) een shirt of kurta  4) een stuk goud 5)  aarden pot of lota 6) een kruk 7) een lota met zwarte til 8) eten inclusief 7 soorten granen en zout. U kunt hem meer geschenken geven als u dat kunt veroorloven.

 

( NB: - Vergeet niet dat de Mahapatra dingens niet kan verlangen naar zijn grillen en fantasie�n, en als hij zegt deze spullen heb ik genoeg van geef me liever geld etc. Hij zou u bang kunnen maken door te zeggen als u niet geeft wat ik wil dan zullen er slechte dingen overkomen. Dan is hij geen pandit. Ook een stuk goud hoeft niet duur te zijn, u hoeft het niet boven de 20 of 30 euro te kopen) alles gaat naar wat u zich kan veroorloven.

 

Het volgende deel van onze reis in De dood is de volgende artikel genaamd " De hele reis van de 13de dag tot de 361e dag tot Yamaloka." We discussi�ren over wat er gebeurt met de ziel voor de volgende 348 dagen tot aan de ziel Yamaloka bereikt.

 

 

 

Omdat de ziel niet begint aan zijn / haar reis op weg naar Yamaloka tot de 13de dag, het heeft de neiging om te blijven hangen rond het huis in deze tijd. Onmiddellijk na de dood, blijft de ziel in een staat van bewusteloosheid, gedesoriënteerd en verward. Het kan niet, maar wees ervan bewust dat het in een tussenstand staat, los van zijn fysieke lichaam. Als er wenende en rouw en luide uitingen van oncontroleerbare verdriet is door familieleden, creëert dit ernstige problemen voor de vertrokken ziel en belemmert het de voortgang in zijn verdere leven.

Dus gebeden, bhajans, schriftuurlijke lezingen etc. maken en zenden uit krachtige, positieve vibraties die op hun beurt, geven een enorme troost voor de vertrokken ziel. De bijeenkomst dient ook om comfort te bieden aan de vrienden en familie van de overledene, om hun geest af te leiden die weer kunnen worden afgeleid worden door het verdriet. In deze tijd moeten de Garuda Purana, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Ramayana en andere heilige shastra worden gelezen.

 

 

Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 29

15-17 "Sesamzaden zijn van oorsprong uit mijn zweet en dus heilig. Asura's, Danava en Daityas vluchten van de plaats waar sesam zaden worden bewaard. Sesamzaden, wit, zwart en bruin vernietigen de zonden die het lichaam is begaan.

Een sesamzaad aangeboden in de heilige rite is op een lijn met een gave van een Drona (bekken), maatregel van gouden sesamzaden. Sesamzaden aangeboden in Tarpana en homa hebben een eeuwige voordeel." 

18-19 "Darbha gras is geboren uit mijn haar en de sesamzaden van oorsprong uit mij zweet. Niet anderszins. De heilige draad is een essentieel onderdeel in alle-religieuze riten. Het hele universum berust erop.Brahma en de andere goden zijn gunstig gestemd wanneer de heilige draad wordt gedragen op de normale manier. Wanneer het gedragen wordt over de rechterschouder en onder de linkerarm, zijn de voorouders gunstig gestemd." 

20 "Brahma is zit op de wortel van de Darbha gras. Keshava zit in het midden. Weet dat Shankara zit op het puntje van de Darbha gras. De drie goden zijn zitten in de Darbha gras." 

25 "Sesamzaden zijn heilig en Ongeëvenaard. Evenals Darbha gras en Tulsi ook. deze drie afweren ongelukken." 

27 "De overledene persoon moet omhuld worden met Darbha gras en geplaatst worden op het bed dat gemaakt is van hetzelfde gras. Dan is het zeker dat de overledene Vishnu's regio zal bereiken, ook zonder te gebruiken van mantra's. "

Garuda Purana Preta Khanda 30,6 

"Sesamzaden en koeien vormen de grote gaven en ze verwijderen alle grote zonden. Beide moeten alleen worden gegeven aan een Brahmaan en nooit aan een lid van een andere kaste.

 

 

Wat is Panchak?

Panchak treedt op wanneer de maan een lengte beslaat tussen de 296 graden en 360 graden in sterrenberekening. Totaal van de zevenentwintig (27)  sterrenbeelden, komt Panchak vooral voor in de laatste vijf (5) sterrenbeelden. Zo zijn er zijn 5 dagen (of soms 7 dagen) in elke maand dat Panchak voorkomt.

Panchak bestaat uit de volgende 5 energieën

1. De 5 elementen in het universum(water,vuur, lucht, aarde, ether)
2. De heersende ster constellatie

3. De maan dag en de maan fase

4. De heersende Zodiac teken constellatie
5. De Yog. Dit kan worden opgevat als de invloed die wordt uitgeoefend op de planeten als een gevolg van de samenloop tussen de zon en de maan op die bijzondere dag. Op Siddha Yog, is de invloed op de planeten goed en dus kan elke puja worden uitgevoerd. Op de Dhriste Yog kan de invloed negatieve veroorzaken op een persoon.


Waarom is Panchak belangrijk?


Tijdens Panchak, zijn de elementen in het universum niet in balans en dit veroorzaakt een onevenwichtigheid binnen de familiestructuur. Als een overlijden tijdens deze periode voorkomt en de juiste rituelen niet worden uitgevoerd, zal de overledene persoon nog eens vijf (5) familieleden met hem meenemen, binnen een periode van twee jaar.

Kunnen de effecten van Panchak worden voorkomen?

Om de 5 extra sterfgevallen in de familie te voorkomen, moet de pandit eerst zeker stellen dat de overlijden in de Panchak periode is gebeurd.

Voer een (Panchak) pitri Puja uit. Voorafgaand aan de aanbidding van Laxmi Mata tijdens de puja, worden er vijf (5) poppen gemaakt van rijstmeel, kush gras, wit katoen worden ingezongen met het levenslied (Prana pratisha).


De vijf (5) poppen worden vervolgens in de kist van de overledene gelegd. Zij worden meegegeven met de overledene naar de begraafplaats of het crematorium. Dit symbool staat voor dat de overledene al vijf (5) levens met hem heeft meegenomen.

 

 

Er waren ook verschillende redenen voor een dochter (of een andere vrouw) om geen actieve rol te spelen bij de crematie van haar ouders. Een vrouw werd in het algemeen niet zo sterk beschouwt als een man, voor het aansteken van de crematie vlam door stokken tegen elkaar aan te wrijven. Dit was een inspannende en tijdrovende taak, die meestal moest worden uitgevoerd in natte en koude omstandigheden in de buurt van een rivier. Bovendien maakt de gezondheid van een vrouw, tijdens de menstruatie en zwangerschap het moeilijk voor haar om een zware opdracht uit te voeren. Vrouwen zouden ook geneigd zijn om emotioneel meer overstuur te raken bij crematies dan mannen, en daarom worden ze niet geschikt geacht om extra verantwoordelijkheid te nemen.

Evenzo kan het zijn dat een dochter bij haar schoonfamilie was toen haar ouders stierven en was ze dus niet in staat om de crematie op tijd bij te wonen. In dit verband merken we op dat er vroeger geen koeling faciliteiten waren om een overledene veilig op te slaan, en dus werd de crematie zonder vertraging gehouden meestal binnen een dag na het overlijden van een persoon. Om onzekerheden weg te nemen inzake de deelname van vrouwen bij crematies voor hun familieleden, werden de crematie taken toegewezen aan hun mannelijke familieleden. Dit was eigenlijk om verwarring te voorkomen op het laatste moment. Bovendien werd vastgesteld dat in het geval een overleden persoon meerdere zonen had, de taak van het aansteken van de brandstapel, door de oudste zoon gedaan zou worden. Als hij niet in staat was om zijn plicht te vervullen, dan zou automatisch de tweede zoon volgen, en ga zo maar door. Deze ordelijke verdeling van de werkzaamheden was om de crematie betrouwbaar te voltooien en zonder vertraging. Iedereen begreep zijn rol in het gezin.

De personen zijn bevoegd om de rituelen uit te voeren wanneer er geen zonen zijn. Oudste kleinzoon, broers van de overledene of hun zonen, of andere neven (de zonen van de zussen zijn toegestaan wanneer een zoon van een broer niet beschikbaar is). De pandiet, kan een persoon aanstellen die hij / zij beschouwt als een zoon "geadopteerde zoon" voor de rituelen voor de overledene. Garuda Purana hoofdstuk 8 vers 3 "als beide families (manloos) alleen maar uit vrouwen bestaan dan mogen de vrouwen de rituelen uitvoeren!

 

 

Moet de weduwe haar Sindoor afwassen na de dood van haar man? 

Er is geen Schriftuurlijke procedure voor een dergelijk ritueel. Echter, de weduwe behoudt de Sindoor op de traditionele manier.

 

 

Hoewel het onvermijdelijk is om te treuren in deze omstandigheden en uitingen van oncontroleerbare verdriet kan het de reis van de ziel belemmeren. Tranen verhogen ook de moeilijkheidsgraad langs de wegen van de ziel en route die de zout van de tranen vult met drukkend vochtige omstandigheden.(Rughuvamsha VII.86).De Garuda Purana (Preta Khanda hoofdstuk 15 vers 58) Zegt ook 'men moet niet huilen. Als men huilt en slijm spuugt moet de ziel van de overledene dit gedwongen opeten.

 

 

Als een zwangere vrouw sterft, en het ongeboren kind is jonger dan 7 maanden, dan moet het kind worden begraven en vervolgens moet de vrouw worden gecremeerd. Zuigelingen tot 27 maanden moeten worden begraven en tot 28 maanden en ouder moeten worden gecremeerd. Doodgeboren, door miskraam worden baby�s niet gecremeerd, maar begraven.

Na de dood van de baby, reinigt de familie zich door te douchen. Geen Sutak en  geen ceremonie zijn nodig. Als kind sterft voordat die melktanden komen, dan is er geen Sutak ceremonie nodig. Na de dood van een kind, moet men melk en rijst aan kinderen voeden of doneren. Wanneer een kind van 5 tot 12 jaar sterft, dan moet er tien daagse ceremonie gedaan worden met tien pindas.

Wanneer een gehuwd meisje sterft, dan moeten de schoonouders de Sutak  doen. Een meisje, dat is verloofd en overleden, dan moeten de beide partijen Sutak doen.

 

 

Wat is Sutak (onzuiver) ?

Rituele periodes tijdens tijden van geboorte en dood in een gezin, waarvan wordt beschouwd als onrein.

Reden voor onzuivere

De verklaring is afgeleid van de Garud Puran, een dialoog tussen Heer Vishnu en Garuda en is een van de belangrijke shastra's in onze sampraday.
Het gaat over het huidige leven en leven na de dood, het gaat over de belangrijkste ceremonies, die uitgevoerd moeten worden na de dood van familieleden en de gevolgen van het niet uitvoeren van dergelijke ceremonies.

Bijvoorbeeld, in de Garuda Purana staat dat wanneer de dood van een naast familielid plaatsvindt binnen de periode van Panchak, binnen een jaar, vijf leden van de familie kunnen sterven als de juiste ceremonies niet worden uitgevoerd na de dood. Panchak data zijn gebaseerd op astrologische berekeningen. (Hindoe kalenders bevatten meestal een overzicht van Panchak tabellen) Zo�n zuivere observatie van de procedures voor en na de crematie betekent dat de Preta (de ziel van de overledene) Param Gati (Akshar Dham) bereikt.

Men gelooft dat, tot aan de 10e dag, de overledene nog steeds zijn relatie met zijn huis en omgeving voortzet. Daarom wordt de overledene preta genoemd, dat houdt in dat iemand is heen gegaan, maar die nog niet de beslissing van Dharma Raja heeft bereikt.
Op de elfde dag worden Brahma, Vishnu, Rudra en Yama aangeroepen, met Vishnu als de speciale getuige. In hun aanwezigheid wordt aan de overledene pinda's aangeboden. Op de twaalfde dag wordt sapindi Karams uitgevoerd, waar een rijstbal in 2 stukken wordt gedeeld. Een andere Pind (rijst bal) wordt in het midden van de eerder gehalveerde twee stukken gelegd. Deze middelste Pind is voor de overledene (preta). Dit alles wordt dan gecombineerd en op dit punt volgt de ziel dan de beslissing van Dharma Raja.

De nabestaanden worden dan bevrijd van de sutak en kunnen dan hun dagelijkse puja voortzetten. Deze rituelen zijn ook sanskaras (antyesthi) voor de ziel om het naar God te leiden.

Als een zwangere vrouw sterft, met een ongeboren kind onder 7 maanden, moet het kind worden uitgenomen en begraven en vervolgens wordt de vrouw gecremeerd. Zuigelingen tot 27 maanden worden begraven en vanaf 28 maanden en ouder worden gecremeerd. Vroegtijdig dood geboren en miskraam baby's worden niet gecremeerd, maar begraven.
Na de dood van deze baby�s, reinigt de familie zich door te baden. Er is geen Sutak of ceremonie nodig. Als een kind sterft voordat het melktanden heeft gekregen, dan is er geen Sutak. Na de dood van zo'n kind, voert men melk en rijst aan kinderen. 

Wanneer een kind van 5 tot 12 jaar sterft, dan wordt er tien dagen lang ceremonie gedaan met tien pindas.

Als een gehuwd meisje sterft, dan doet de schoonfamilie de Sutak van 10 dagen, en de ouders hebben sutak voor slechts 1,5 dag.

Regels van de onzuiverheid (Sutak)

Volgens de Preta-Kanda van Garud Puran, is de studie van de Veda's en Shastras (geschriften)  ten strengste verboden. 

Men moet zich aan het volgende houden tijdens het uitvoeren van uitvaart rituelen, geschiktheid van plaats en tijd, toereikendheid van vermogen, de rechtvaardiging van het doel, de geldigheid van rede en het vermogen.

 • -Als een persoon sterft in een bosbrand, of in het buitenland, dan wordt de onzuiverheid verwijderd door het nemen van een bad.

 • -Als een kind dood is in de baarmoeder of doodgeboren is, mag er geen uitvaart rite, geen water plengoffer en geen onreinheid plaatsvinden.

 • -Ambachtslieden, architecten, artsen, slaven (man of vrouw), koningen en Vedische geleerden worden onmiddellijk gezuiverd.

 • -Hij die heeft gevast (zich onthouden van voedsel), hij die mantra�s heeft gereciteerd, hij die vuuroffers heeft gebracht, die een regerend vorst (heerser) was - deze zijn vrijgesteld van de regels van onzuiverheid en ook de mensen die zijn vrijgesteld door de koning.

 • -Voor de onzuiverheid uit geboorte zijn de regels zijn niet zo streng. De moeder is na tien dagen gezuiverd; de vader na het nemen van een bad.

 • -Manu heeft gezegd dat er geen onzuiverheid is wanneer een persoon overlijdt tijdens de huwelijks dagen, tijdens feesten, tijdens de dag van het offer van (religieuze ceremonies). De levensmiddelen bereid of verzameld voor gebruik kunnen door de betrokken personen worden gebruikt.

 • -Geboorte: familieleden worden niet onzuiver. Onzuiverheid hecht zich alleen aan de ouders. In de eerste plaats is het de moeder die onzuiver wordt. De vader wordt gezuiverd door het nemen van een bad.

 • -Bij geboorte of overlijden duurt de onreinheid tien dagen.

 • -Door het geven van voedsel aan de hongerige, de armen en de behoeftige, ontdoen de ouders zich van onzuiverheid, zo hebben de wijzen verklaard.

 • -De mens wordt gezuiverd na het baden in water uit een aarden pot, gemengd met sesamzaden en klei uit heilige plaatsen.

 • -Hij zou bepaalde artikelen moeten schenken aan de lokale dorpsgemeenschap organisatie en schenkingen brengen aan een Brahmaan.

 • -Een persoon met een afstand van zeven of acht generaties of hij die het sacrament niet heeft ondergaan, heeft geen enkele onzuiverheid.

 • -Voor mannen die hun leven verloren ter wille van (bescherming van) Brahmanen, koeien, vrouwen, of in het slagveld, duurt zwakte maar een enkele nacht.

 • -Brahmanen lopen geen onzuiverheid op, wanneer ze bezig zijn met gunstige riten. Degenen die de crematie van een weeskind regelen met een Brahmaan, worden gezuiverd zodra ze een bad nemen.

 

 

De oudste zoon van de overledene is verantwoordelijkheid voor de karma kartaa (de belangrijkste uitvoerder van de uitvaartrituelen). Er zijn echter situaties waarin dit niet mogelijk is. Wanneer er geen zoon beschikbaar is dan in overeenstemming met Garuda Purana Preta Khanda, Hoofdstuk 8 verzen 24 het volgende wordt gezegd door de Heer Zelf. De personen zijn bevoegd om de rituelen uit te voeren wanneer er geen zonen zijn. Oudste kleinzoon, broers van de overledene of hun zonen, of andere neven (de zonen van de zussen zijn toegestaan wanneer een zoon van een broer niet beschikbaar is).

De pandiet, kan een persoon aanstellen die hij / zij beschouwt als een zoon "geadopteerde zoon" voor de rituelen voor de overledene.

Garuda Purana hoofdstuk 8 vers 3 "als beide families (manloos) alleen maar uit vrouwen bestaan dan mogen de vrouwen de rituelen uitvoeren.

 

 

Wat is Go-Dan? 

Go-Dan? Go betekent koe en Dan betekent geschenk. Dus Go-Dan is het geven van een koe als geschenk aan een Brahmaan. Dit is een uiterst belangrijk offering dat men doet in iemands leven.

  Wanneer moet Go-Dan puja worden uitgevoerd? 

Veel mensen zijn onder de indruk dat dit gebed alleen wordt uitgevoerd wanneer men op het punt staat te sterven. Dit is een groot misverstand. Dit gebed moet worden gedaan wanneer men fit en gezond is. Wanneer men dit gebed uitvoert als men fit en gezond is dan is werkzaamheid toegenomen 1000 watt, als een zieke man een schenk geeft dan is de werkzaamheid slechts 100-voudige waard. Als een zoon iets namens de overledene geeft, is het geschenk indirect en de werkzaamheid wordt als normaal gerendeerd.

(Garuda Purana Preta Kand hoofdstuk 47 verzen 37-38) 

Wat moet worden gegeven bij de Go-Dan puja? 

Sesamzaad, ijzer, goud, katoen, zout, zeven soorten granen, aarde en een koe.

De stervende moeten deze 8 kostbare geschenken geven aan een Brahmaan. De wijzen hebben het geven van zout voorgeschreven om de deur te open naar de andere wereld. (Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 4 verzen 7-8,14)

 

 

Garuda Purana Preta Khanda 10.2,4, 8-16, 20, 24-30 Garuda zei: "Maar er zijn verschillende soorten voedsel te eten. Hoe kan de shraddha het verzadigen ?De shraddha voedsel wordt gegeten door de brahmanen of gegeven als offergaven in het vuur. "  Heer Vishnu zei: "O Garuda, er is geen beperking van een persoon als hij een godheid of een man of een dier volgens de daden van zijn vorige leven wordt. Als hij een godheid wordt, dan wordt shraddha voedsel wordt omgezet in nectar, een artikel van genot als hij een Gandharva, een gras als hij wordt een dier; een lucht als hij een naaga, fruit in het geval van een vogel; vlees in het geval van een demon, bloed in het geval van een spook, graan in het geval van een man en een artikel van plezier in het geval van een kind "  

 Garuda zei: "O Heer, hoe wordt het aangeboden voedsel aan de voorouders gegeven door mensen om pitrloka te bereiken (waar de voorouders leven voor een bepaalde periode) en wie brengt het daar? Hoe kan een Shraddha de dood bevredigen en hoe kan de overledene genieten van de vruchten van zijn daden, zoals de riten van laster uitgevoerd door zijn zoon.

" De Heer antwoordde: " De shruti verklaart dat het eten geserveerd aan de brahmana in de Shraddha verandert in nectar, enzovoort voor de overledenen zielen. Van hun naam en gotras (familie afstamming) de voorouders ontvangen de offers door de nabestaanden. De mantra's hebben dezelfde als ze gereciteerd met toewijding en geloof. Hoe de spullen bij de voorouders komen mag niet aan worden getwijfeld, o Garuda. "

" Wanneer voedsel wordt aangeboden aan de vertrokken zielen op de juiste manier, op het juiste moment en plaats, zoals voorgeschreven in de Shastra's, dragen ze het zelfde aan de voorouders in hun pad. 

Hoewel ze gaan uit van verschillende soorten en komen tot verschillende werelden, met verschillende namen en gotras, ontvangen zij het aanbod in hun voordeel door hun families. "   

"Net als bij een koe verloren is in de kudde vee, het kalf zoekt voor haar en uiteindelijk vindt haar, zodat het shraddha voedsel zoekt de overledene, hoewel hij heeft aangenomen een andere vorm".   

"De voorouders voelen zich opgetogen bij de nadering van Shraddha tijd. Zo bereiken ze de shraddha plaats. Ze eten met de brahmanen mee. Wie de brahmana heeft uitgenodigd voor de rituelen, ze treden in het lichaam van de brahman eten mee en keren terug naar hun woonplaats. 

Als de uitvoerder van de Shraddha een brahmana heeft uitgenodigd voor de shraddha, de vader blijft in zijn maag, de grootvader komt aan zijn linkerkant, de overgrootvader aan de rechterkant en de verbruiker van de pinda aan de achterkant. Gedurende de periode van de shraddha. Heer Yamaraja geeft zelfs de geesten en de voorouders een verblijf in de hel die hongerig verlangen naar de wereld van de stervelingen van het aanbod door hun familie te ontvangen. Zij berouw voor hun wandaden, terwijl zij wensen te worden geserveerd met de melk-rijst gemengd met honing door hun zonen en kleinzonen. Daarom moet de afstammelingen moeten bevredigt met de melk-rijst."

 

Dus voor de komende 10 dagen is de familie van de overledene in een reinigende periode. Dus de familie mag dan alleen gekookt voedsel eten (geen masala - maar u kunt zout eten *** hieronder lezen) eerst wordt het aangeboden aan de Allerhoogste Heer, na het koken moet een deel van het voedsel geplaatst worden op uw gebedplaats en aan nederig Heer Krishna  te vragen om eerst deel te nemen aan het voedsel. Nadat dit is gedaan wacht tenminste 5 minuten en neem vervolgens dat voedsel en zet het terug in de pot en meng met dat voedsel. Nu is dit voedsel geheiligd (Prashad) voedsel. U mag het eten niet proeven tijdens en na het koken. Het voedsel moet eerst worden aangeboden aan Bhagavan Shree Krishna. Nu moet de eiser (de persoon die rituelen heeft uitgevoerd) het Prashad eerst eten en dan volgen de andere personen.

 

*** Velen meningen zijn verdeeld over het eten van zout en kan worden geconsumeerd in deze 10 dagen. Het woord van de Kriya zat Sara Dipika citaten heet Havishyana. En dit is wat Sat Kriya Sara Dipika zegt: "Tot op de 10de dag moet alleen havishyana {gekookt voedsel} gegeten worden". (Blz. 147 Sat Kriya Sara Dipika.). In de Sri Hari-bhakti-vilasa (13,10-13) de ingredi�nten voor zout Havishya noemt 'Saindhava' (zout uit oceaan - zeezout). Maar bij de meeste families zal de eiser van de laatste sacramenten - de eiser eet doorgaans geen eten met zout. Weer hangt het af van de familie over de regels die kan vari�ren en uiteindelijk is het aan de individuele zelf te besluiten.

 

Bhajans (Hanuman Chalisa ect.), kirtans en lezingen (incl. Bhagavad Gita, Ramayan, Garuda Purana ect) moeten regelmatig ook dagelijks plaatsvinden voor de 12/13de dag. Mijn nederige advies is om een cd-speler met verschillende bhajans liederen zachtjes op de achtergrond 24/7 af te spelen. De reden hiervoor is dat de overledene die nu een geest is vrij is en in de war is, gedesori�nteerd en verloren en het spelen van spirituele muziek, lezingen van  Bhagavad Gita, Ramayan, Garuda Purana ect. en het zingen van bhajans verzoent en bedaart de geest.

 

Op de dag van de crematie moet er niet gekookt worden in het huis van de overledene. Deze artikel is ook besproken (zie hierboven). Er kan gekookt worden in een huis van een familie of vriend. Dit moet  met gezond verstand worden gedaan, want als u kookt moet uw geest volledig gericht zijn op het koken. Want door de gemoedstoestand komt op het moment van het koken uw trillingen psychisch in het voedsel. Dus op dit moment is de familie  zo verdrietig, dat het koken gedaan moet worden in een huis van andere families/vrienden. De trillingen van het huis zijn ook vrij laag dus dingen zoals koken moet elders worden gedaan. Geen havan moet worden uitgevoerd vanaf de dag van de crematie (waarvan de laatste is in het crematorium) tot de 12/13de dag puja. De schriftuurlijke referentie van dit is van de Garuda Purana en dit wordt aangegeven ook in onze artikels.

 

 

Garuda Purana Preta Khanda 13, 19" Welke giften worden gemaakt door in de loop van zijn leven de tijd, wordt het gunstig later" Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 14

4-5 "Alles wat aan een verdienstelijke persoon wordt geven bloeit met de dag. Een geschenk veegt de zonde van de gever en de aanvaarding van dezelfde door een persoon van goede wijsheid heeft geen invloed op hem. "

6 "Elke dag moet er iets worden gegeven aan verdienstelijke personen, met name het geval bij speciale gelegenheden. Wil men voor de eigen rijkdom, moet men gezond genoeg zijn om niets te geven aan het niet verdienen "

8 "Ik bevestig dat net als zaden en andere waardevolle dingen ge�nvesteerd of gezaaid moet worden in de grond tot vruchtbare resultaten te bieden, zodat ook dingen met je eigen handen vruchtbare resultaten oplevert."

12 "Daarom, leven als onvaste is de taak van iedereen om alles vooraf te doen. Met het voedsel voor de reis in de vorm van giften aangeboden aan de verdienstelijke, is men in staat om met comfort te reizen in de Grote snelweg in de reis na de dood. Anders, ondergaat men ellendeling grote ontberingen zonder voedsel in leven te houden, op de weg. " Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 20

8 "Degenen die geschenken hebben aangeboden in hun leven mogen absoluut geen angst hebben van Dharmaraja"
9 "Yamaraj verhuist van zijn stoel zodra hij een heilig man ziet."
10 "Deugd kan gemakkelijk worden verkregen door het aanbieden van geschenken. Het pad naar regio Yama's kunnen gemakkelijk worden doorkruist door daden van naastenliefde. Deze snelweg kan niet anders gemakkelijk worden gemaakt.

 

 

Heer Vishnu zei tegen Shree Garudaji: "The Narayana Bali riten wordt uitgevoerd in alle gevallen van abnormale dood, die wordt gedefinieerd als volgt: dood door vasten, iemand die is vermoord door dieren, dood door brandstichting, de dood door een vloek, dood door cholera of een ziekte of grote kwaal, iemand die zelfmoord pleegt, valt vanaf een berg of boom van elke hoogte, die zich tot de dood hangt, die verdronken is in een tank, rivier of oceaan, dood door overvallers of rovers, door slangenbeet, getroffen door bliksem, moordenaars en personen die grote zondaars zijn of dergelijke personen. O Garuda, de rite van Narayana Bali (offers aan Heer Narayana) moet worden uitgevoerd.

 

 

De Narayana Bali rite wordt uitgevoerd in alle gevallen van abnormale dood als gevolgd van; dood door te vasten, door dieren, door brandstichting, door een vloek, door cholera of een ziekte, zelfmoord, vallen van een berg, boom of elke hoogte, verdrinking, dood door overvallers of rovers, door slangenbeet, door de bliksem getroffen, moord en personen die grote zondaren. Voor al deze mensen is er geen rite van de crematie, geen Tarpana geen sraddha en geen asaucham. 
                                                                                 Garuda Purana 40: 4-12.

Voor een brahmaan Narayana Bali moeten worden uitgevoerd binnen zes maanden; voor een kshatriya binnen drie maanden; voor een vaishya binnen een maand en een half, en voor een Sudra onmiddellijk.Garuda Purana 40:13.

De Narayana Bali moeten worden uitgevoerd door middel van brahmanen in de Ganges, de Yamuna, Naimasa en Puskara in een tank vol met water, in een draaikolk van zuiver water, in een stal, in een huis of in een tempel in de voorkant beeld Lord Krishna's van. 
                                                                                Garuda Purana 40: 14-15.

Vijf brahmanen moeten worden uitgenodigd en arghya aan hen gegeven. Zij moeten worden geleerd, van goed gedrag, de meeste uitstekend in hun familie, vrij van phyisical decrepitude en nobel. Nooit moeten zij van de contemptable type. 
                                                                                Garuda Purana 40:31.

De offerplaats is bereid zoals gebruikelijk met de yajuman op het oosten.

2. VISVAKSENA PUJA

3. PRAYASCITTA SANKALPAH

4.NARAYANA BALI SANKALPAH

5.PUNYAHA VACANAM

6.INVOCATION VAN NARAYANA 

7. tarpanam -. Plengoffers

9. pradh�na HOMAH - PRINCIPE oblaties

 10. BALI PRADHANAM. 

11. Antim HOMAH - FINAL offergaven 

12. PURNAHUTIH.

13.PARISENCANAM 

 

Is de 3-daagse havan vermeld in onze geschriften na de dood? 

Dit is een verzinsel en niet in onze geschriften voorgeschreven.Uit de verzen van de Heilige Garuda Purana als men de 3-daagse havan doet voor de overledene, zullen de familieleden te maken hebben met boosheid van de overledene. Wanneer men pinda biedt voor 10 dagen namelijk voor elk van de 10 dagen dan is het nieuwe lichaam gevormd. {Op de eerste dag door het aanbieden van de eerste pinda wordt de hoofd gevormd, door de tweede, zijn de oren, ogen en neus gevormd. Door de derde worden, de nek, schouders, armen en borst gevormd. Door de vierde pinda, worden de navel en de geslachtsdelen gevormd. De vijfde pinda de dijen en benen gevormd. De zesde pinda alle vitale organen worden gevormd. Door de zevende pinda de zenuwen gevormd door de acht pinda de tanden en haren gevormd.Door de negende pinda wordt sperma gevormd. Door de 10e dag wordt volheid bereikt en de honger is voldaan. {Garuda Purana Preta Kanda hoofdstuk 5 vers 31-37}. 

 

Dus door de 3de dag wanneer men pinda aanbied wordt alleen tot aan de nek / borst gevormd. Het nieuwe lichaam van de overledene wordt alleen gevormd in 10 dagen, dus door het uitvoeren van de 3-daagse havan is shant-ing (einde) van het proces, maar het nieuwe lichaam is nog onvolledig. Nu is dit waar het probleem zich voordoet.

Garuda Purana verklaart dat men de 10 dagen en 13 dagen gebed moet uitvoeren enzovoort totdat het nieuwe orgaan is gevormd in 10 dagen.Er is geen kortere weg in het leven vooral in de laatste riten. 

Maar mijn priester zegt dat we de 3-daagse havan moeten uitvoeren. Wie moet ik geloven?

Dit is een veel voorkomende vraag. Ten eerste als een priester de 3-daagse havan uitvoert vraag hem waar dat staat om een 3-daagse havan uit te voeren bij het overlijden van een persoon. Hij zal zeggen dat het in de Schriften staat. Vraag hem welke Schrift en welke vers staat. Dit zal nergens in geschriften staan en wordt de 3-daagse havan genoemd?

 

Garuda Purana Preta Khanda 23. 4 tot 15
Heer Vishnu zei, "Geesten gaan naar de plaats waar hun zoon, vrouw en familieleden slapen. Als iemand droomt van een paard, een olifant, stier of een man met een vervormd gezicht, als een persoon ontwaakt uit zijn slaap ziet zichzelf in de andere kant van het bed, dit is allemaal te wijten aan de werking van een geest. Als een man wordt vastgemaakt met kettingen in een droom, zijn dode voorouders die eisen naar voedsel in de droom. Het is te wijten aan een geest als men zijn eigen vrouw ziet, familielid, zoon of man als dood. Hij die bedelt in een droom onderdrukt door honger dorst moeten het geven pinda's aan de voorouders om het te weren van de komende nood. "


"Deze tekenen oproep voor verzoening. Men moet thuis baden of op een heilige plaats, geef water offer aan een godheid aan de wortel van een vijgenboom of geef zwarte magie, uit te voeren aanbidding, geschenken aanbieden aan een Vedische geleerde en doen van Homa voor zover zijn middelen kan toestaan. Indien, men heilige boeken voorleest of hoort, zal de geesten onmiddellijk verdwijnen uit zijn omgeving. "
 

 

 

Garuda Purana Preta Khanda 23. 4 tot 15
Heer Vishnu zei, "Geesten gaan naar de plaats waar hun zoon, vrouw en familieleden slapen. Als iemand droomt van een paard, een olifant, stier of een man met een vervormd gezicht, als een persoon ontwaakt uit zijn slaap en zichzelf ziet aan de andere kant van het bed, is dit allemaal te wijten aan de werking van een geest. Als een man wordt vastgemaakt met kettingen in een droom, eisen zijn dode voorouders voedsel in de droom. Het is te wijten aan een geest die men als zijn eigen vrouw, familielid, zoon of man ziet. 

Hij die bedelt in een droom onderdrukt door honger dorst, moet pindha's aan de voorouders geven om de komende nood te weren. "
"Deze tekenen zijn een oproep voor verzoening. Men moet thuis baden of op een heilige plaats, geef water offer aan een godheid aan de wortel van een vijgenboom of geef zwarte magies, voer een aanbidding uit, bied geschenken aan een Vedische geleerde voor zover de middelen het toestaan. Indien, men heilige boeken voorleest of beluistert, zullen de geesten onmiddellijk verdwijnen uit zijn omgeving.

 

 

Hieronder vindt u enkele verzen uit de Garuda Purana die u op zijn zachtst gezegd nogal interessant zal vinden. Het verwijst naar vele problemen met betrekking tot de dood en dergelijke.

De oudste zoon van de overledene is verantwoordelijkheid voor de karma kartaa (de belangrijkste uitvoerder van de uitvaartrituelen). Er zijn echter situaties waarin dit niet mogelijk is. Wanneer er geen zoon beschikbaar is dan in overeenstemming met Garuda Purana Preta Khanda, Hoofdstuk 8 verzen 24 het volgende wordt gezegd door de Heer Zelf.

De personen zijn bevoegd om de rituelen uit te voeren wanneer er geen zonen zijn. Oudste kleinzoon, broers van de overledene of hun zonen, of andere neven (de zonen van de zussen zijn toegestaan wanneer een zoon van een broer niet beschikbaar is). De pandiet, kan een persoon aanstellen die hij / zij beschouwt als een zoon "geadopteerde zoon" voor de rituelen voor de overledene. Garuda Purana hoofdstuk 8 vers 3 "als beide families (manloos) alleen maar uit vrouwen bestaan dan mogen de vrouwen de rituelen uitvoeren.


Wat niet te geven en te doen in de 12/13 dagen na overlijden van een persoon?

Garuda Purana Preta Khanda 13.20/21 "offeren van Ashirbaad, godheid aanbidding, slapen op een bed, en direct contact met mensen, zijn niet toegestaan tijdens Sutak periode (dat wil zeggen tot en met de 12 e / 13 e dag), ook het uitvoeren van de dagelijks Sandhya, het uitdelen van daan, japa, Hawan, studie van de Veda's, tarpana, vasten en Brahmin Bhojan. "

Gaat het eten werkelijk naar de overledene, en in welke vorm?

Garuda Purana Preta Khanda 10.2,4, 8-16, 20, 24-30
Garuda zei: "Maar er zijn verschillende soorten voedsel te eten. Hoe kan de shraddha het verzadigen? De shraddha voedsel wordt gegeten door de Brahmanen of gegeven als offergaven in het vuur. "

Heer Vishnu zei: "O Garuda, er is geen beperking van een persoon als hij een godheid of een man of een dier volgens de daden van zijn vorige leven wordt. Als hij een godheid wordt, dan wordt shraddha voedsel omgezet in nectar, een genotsmiddel als hij een Gandharva wordt, gras als hij een dier wordt; lucht als hij een naaga wordt, fruit in het geval van een vogel, leef in het geval van een demon, bloed in het geval van een spook, graan in het geval van een mens en een artikel van plezier in het geval van een kind "

Garuda zei: "O Heer, hoe wordt het aangeboden voedsel aan de voorouders gegeven door mensen om pitrloka te bereiken (waar de voorouders leven voor een bepaalde periode) en wie brengt het daar? Hoe kan een Shraddha de dood bevredigen en hoe kan de overledene genieten van de vruchten van zijn daden, zoals de riten van laster uitgevoerd door zijn zoon. "

De Heer antwoordde: "De shruti verklaart dat het eten geserveerd aan de Brahmana in de Shraddha verandert in nectar, enzovoort voor de overledenen zielen. Van hun naam en gotras (familie afstamming) de voorouders ontvangen de offers door de nabestaanden. De mantra's hebben hetzelfde effect als ze worden gereciteerd met toewijding en geloof. Hoe het geofferde bij de voorouders komt, daar mag niet aan worden getwijfeld worden, o Garuda. "Wanneer voedsel wordt aangeboden aan de vertrokken zielen op de juiste manier, op het juiste moment en plaats, zoals voorgeschreven in de Shastra's, reikt het tot aan de voorouders in hun pad. Hoewel ze uitgaan van verschillende soorten en komen tot verschillende werelden, met verschillende namen en gotras, ontvangen zij het aanbod in hun voordeel door hun families. "

"Net als een koe verloren is in de kudde vee, zoekt het kalf haar en vindt haar uiteindelijk, zo zoekt de shraddha voedsel de overledene, hoewel hij een andere vorm heeft aangenomen".

"De voorouders voelen zich opgetogen bij de nadering van Shraddha tijd. Zo bereiken ze de shraddha plaats. Ze eten met de Brahmanen mee. Wie de Brahmana heeft uitgenodigd voor de rituelen, ze treden in het lichaam van de Brahman eten mee en keren terug naar hun woonplaats. Als de uitvoerder van de Shraddha een Brahmana heeft uitgenodigd voor de shraddha, blijft de vader in zijn maag, de grootvader komt aan zijn linkerkant, de overgrootvader aan de rechterkant en de verbruiker van de pindha aan de achterkant. Gedurende de periode van de shraddha. Heer Yamaraja geeft zelfs de geesten en de voorouders met verblijf in de hel die hongerig verlangen naar de wereld van de stervelingen een deel van het geofferde door hun familie. Zij tonen berouw voor hun wandaden, terwijl zij wensen te worden geserveerd met de melk-rijst gemengd met honing door hun zonen en kleinzonen. Daarom worden de afstammelingen bevredigt met de
melk-rijst. "
 

Heer Ram en moeder Sita verhaal op Shraddha

Garuda Purana Preta Khanda 10,31-51 "O Garuda, zal ik u vertellen hoe een keer Sita in het lichaam van een Brahmana haar voorouders zag, haar schoonvader, haar grootvader (schoonvader kant) en haar groot-grootvader-(schoonvader kant). In opdracht van zijn vader, ging Rama naar het bos. Toen hij Pushkara bereikte samen met zijn gemalin Sita, voerde hij Shraddha uit met rijpe vruchten dat Sita verzameld had uit de bomen. Wanneer de zon het midden van de hemel bereikte kwamen de wijzen die waren uitgenodigd door Rama te voorschijn. Toen Sita de wijzen zag was ze zeer verheugd. Door de instructies van Rama diende ze hun met het voedsel. Dan, opeens, verstopte zij zich voor de Brahmanen achter de struiken. Sita was alleen weg gegaan, Rama was angstig en in gedachten verzonken. Hij vroeg zich af waarom ze was weggegaan zo snel zonder de Brahmanen te serveren. Hij dacht bij zichzelf "misschien voelde ze zich verlegen, ik zal haar zoeken� Denkend op deze manier, vermaakte hij zich met de Brahmanen. Toen de Brahmanen weggingen kwam Sita terug. Heer Rama sprak toen tot haar: "Waarom bent u weggegaan toen de wijzen hier kwamen in het bos. Laat me weten wat de reden was van uw abrupte vertrek" en toegesproken door de Heer, stond Sita met een verdrietig gezicht. Met tranen in haar ogen sprak tot haar Heer. "Heer, ik zag hier een wonder. Ik zag uw vader, in de voorkant van de Brahmana gekleed in koninklijke kostuum. Ik zag ook twee oudere personen met soortgelijke kleding. Bij het zien van uw vader ging ik uit de buurt van zijn aanwezigheid. Gekleed in schorshuid, hoe zou ik hun kunnen dienen met voedsel? Hoe kon ik hem eten aanbieden in een vat van gras waarin zelfs slaven niet zou eten? Hoe kon ik, vol van zweet en vuil, voor hem verschijnen weet dat hij mij nooit eerder gezien heeft in deze ellendige staat? Ik was verlegen en voelde zijn aanwezigheid, O Rama. Aldus ", o Garuda heb ik verteld hoe Sita Rama's voorouders zag.

Shraddha

Garuda Purana Preta Khanda 10.56,57,71
"De wijze dient absoluut Shraddha te voeren. Als de aangegeven voedsel niet beschikbaar is, zou zelfs groente, aangeboden met toewijding volstaan. Als Shraddha op tijd wordt gedaan zal de familie nooit vergaan. Door het uitvoeren van Shraddha volgens deze middelen en methode, houdt in dat de mens het heelal behaagt als ver boven de Brahmaloka. O Garuda, wat wordt gegeven aan de voorouders, door hun familie tijdens het doen van shraddha? Krijgen ze hetzelfde en blijven tevreden met voedsel, water en fruit? "

Garuda Purana Preta Khanda 5,83
"Het lichaam bereikt een vorm zoals lucht. Geboren uit pindha veronderstelt een vorm die afwijkt van de geboren uit de schoot van de moeder. "

Cadeaus voor de overledene

Garuda Purana Preta Khanda 34,83-86
"De overledene zal gelukkig zijn in de andere wereld, gevoed door de geofferde zaken. O Garuda, een speciaal aandachtspunt zal ik nu noemen. Wat voorheen door de overledene regelmatig werd gebruikt, de kleding, vaar- of voertuigen, ongeacht wat, kan hem als geschenk worden aangeboden. Onder de geschenken, maakt het geschenk van een bed de overledene uiterst gelukkig in de stad van Yama. "

Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 31
4 "Als voedsel als geschenk wordt gegeven aan de overledene in het licht zal hij gevoed worden door dezelfde."
12-15 "Degenen kunnen de overledene giften van artikelen op basis van hun vermogen geven. De overledene zullen daardoor tevreden zijn. Levensmiddelen, sesamzaden, waterkruiken, een ring, kleding moet worden geschonken in het voordeel van de overledene om hem te helpen het hoogste doel te bereiken. "
Garuda Purana Preta Khanda 33. 12
"De verschillende geschenken die mensen maken in de wereld zal goed van pas komen in de regio van Yama. Ze gaan vooruit (en maken alles comfortabel.)

Garuda Purana Preta Khanda 35,27
"Levensmiddelen, sandalen, paraplu, gouden munten, kleding en andere geschenken worden gegeven aan de Brahmanen voor de verlossing van alle wereldse zonden".

Garuda Purana Preta Khanda 36,11 / 30
"Als giften worden geschonken ten gunste van de overledene, worden zijn grote zonden en zijn kleine zonden weggewassen."
"Door het aanbieden van geschenken van rijkdom aan Brahmana, zullen de zonen in feite, voorbereidt worden op hun redding, samen met zonen en kleinzonen."

Giften in uw leven

Garuda Purana Preta Khanda 13,19
"Welke giften gemaakt zijn tijdens levensloop, is gunstig voor later"
Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 14
4-5 "Alles wat aan een verdienstelijke persoon wordt gegeven bloeit met de dag. Een geschenk veegt de zonde van de gever en de aanvaarding van hetzelfde door een persoon van goede wijsheid heeft geen invloed op hem. "
6 "Elke dag moet er iets worden gegeven aan verdienstelijke personen, met name vooral in geval bij speciale gelegenheden. Denkt men aan de eigen rijkdom, dan moet men gezond genoeg zijn om niets te geven en er niet aan te verdienen "
8 "Ik bevestig dat net als zaden en andere waardevolle dingen ge�nvesteerd of gezaaid moet worden in de grond om tot vruchtbare resultaten te komen, zo leveren de giften, geschonken met uw eigen handen vruchtbare resultaten op."
12 "Daarom is het de vaste taak van iedereen om alles vooraf te doen. Met het voedsel voor de reis in de vorm van giften aangeboden aan de verdienstelijke, is men in staat om met comfort te reizen over de grote snelweg van de reis na de dood. Anders, ondergaat men ellendige grote ontberingen zonder voedsel om u op de op goede weg te houden. "

Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 20
8 "Degenen die geschenken hebben aangeboden in hun leven mogen absoluut geen angst hebben van Dharmaraja"
9 "Yamaraj verhuist van zijn stoel zodra hij een heilig man ziet."
10 "Deugd kan gemakkelijk worden verkregen door het aanbieden van geschenken. Het pad naar de regio van Yama kan gemakkelijk worden doorkruist door daden van naastenliefde. Deze snelweg kan niet op een andere manier gemakkelijk worden gemaakt. "

De 1ste 13 dagen

Garuda Purana Preta Khanda 34,33
"Als de ziel niet naar behoren gunstig gestemd is tijdens de tien dagen (nadat het lichaam verlaat) moet het dwalen zonder voedsel, opgewonden door honger."
Garuda Purana Preta Khanda 15,7-10
"Sesamzaden en Kusha gras moeten worden verspreid. Er dienen stukjes goud te worden geplaatst in de mond, een in elk van de neusgaten, ogen en oren in deze volgorde. Tulsi bladeren worden geplaatst in zowel de handen als in de nek.

Garuda Purana Preta Khanda 29.3,12,17,19
Heer Vishnu zei: "De dagen van onreinheid zijn tien voor de nabestaanden van de vader en moeders kant. Mensen moeten voorkomen dat de maaltijden worden gebruikt in deze periode, met de nabestaanden van de overledene. De getroffen familie mogen geen geschenken ontvangen of aanbieden, mogen niks ondernemen in rituelen. De studie van de Veda's en Shastra�s zijn ten strengste verboden. "
"O Garuda, in geboorte en dood duurt de onzuiverheid 10 dagen".
"Een Persoon doet afstand van zeven of acht generaties en loopt geen onzuiverheid op."
"Brahmanen hebben geen onzuiverheid, wanneer zij betrokken zijn bij een gunstige rituele plechtigheid ."

Garuda Purana Preta Khanda 34,33
"Als de ziel niet naar behoren gunstig gestemd wordt tijdens de 10 dagen (nadat het lichaam verlaat) moet het in de ether dwalen zonder voedsel, opgewonden door honger"

Garuda Purana Preta Khanda 8.3-4,10
Heer Vishnu antwoordde Garuda: "Als beide families zonder mannen zijn, moeten vrouwen de uitvaart uitvoeren. Of de Koning mag alle riten uitvoeren. "
Heer Vishnu zei: "Als er geen bevoegd persoon in leven is om de riten uit te voeren na de dood, moet men de rituelen uitvoeren tijdens zijn leven"

Gaya (in Bihar - India)

Garuda Purana Preta Khanda 6.12 en 30.20
"Een man moet veel zonen verlangen, want zelfs als een van hen naar Gaya gaat, mag hij de Vrshotsarga riten uitvoeren."
"Op het moment dat de vader op het sterven ligt, kan zijn zoon de giften uitvoeren, de verdienste dat men verdient door het uitvoeren van een Shraddha bij Gaya. De zoon bloeit en daardoor behaagt hij zijn familie. "

PitrLoka

Garuda Purana Preta Khanda 26,7 Heer Vishnu zei: "Daarna wordt de overledene naar een tijdelijk verblijf gebracht in de Pitrloka samen met de voorouders. Daarom moet de sapindha worden uitgevoerd door de zoon aan zijn vader. "(Pitrloka is de wereld van de voorouders, waar de geesten van de overledene blijven voor bepaalde tijd voordat ze naar de hemel gaan of afdalen naar de wereld van de stervelingen. De geest van de overledene persoon heeft pas recht op de benaming van Pitr, en krijgt een verblijf in Pitrloka na het passeren van de staat van Preta als gevolg van de sapindikarana rite die hem vrijspreekt van pretahood.)

De 16 pindha's en wanneer is de eerste dag? 

We beginnen te tellen voor de Shraddha gebeden

Garuda Purana Preta Khanda 10,21 De berekening van het aantal dagen dat voor het uitvoeren van de rituelen is gebaseerd op het moment van de crematie of begrafenis.
"De overledene wordt op de brandstapel geplaatst en de twee pindha's worden aangeboden, vanaf het moment dat de Pindha�s worden geplaatst in de handen van de overledene, neemt de vertrokken ziel de naam (Preta), totdat de Sapindi ceremonie wordt afgesloten".
Garuda Purana Preta Khanda 35.33,34,37,38

"De zestien shraddha�s reeds vermeld zijn de zes pindha's op het lichaam op de dag van de crematie en vervolgens worden de pindha's aangeboden tijdens de tien dagen. Aldus zestien in totaal. "
"De twaalf maandelijkse shraddha�s samen met die op de elfde, na tripaksa (45 dagen) en die op de twee riktaa dagen."
"De eerste sets van zestien shraddha�s zijn voor het zuiveren van de overledene."

Garuda Purana Preta Khanda 34,53-55
"De 16 shraddha�s die worden uitgevoerd op de 11 e dag zijn in afwachting van de twaalf maandelijkse shraddha�s, de 11 e dag shraddha, de tripaksha, de zes wekelijkse shraddha en de maandelijkse shraddha. De dag waarop de overlijden heeft plaatsgevonden is de basis voor alle maandelijkse en jaarlijkse shraddhas. "
"Dat is de eerste shraddha die wordt verricht op de plaats van overlijden of op de zitplaats van de Brahmaan. 11 Dagen moet worden gerekend vanaf deze datum. "

Bevrijd van geesten als ze komen in dromen

Garuda Purana Preta Khanda 23. 4 tot 15
Heer Vishnu zei, "Geesten gaan naar de plaats waar hun zoon, vrouw en familieleden slapen. Als iemand droomt van een paard, een olifant, stier of een man met een vervormd gezicht, als een persoon ontwaakt uit zijn slaap en zichzelf ziet aan de andere kant van het bed, is dit allemaal te wijten aan de werking van een geest. Als een man wordt vastgemaakt met kettingen in een droom, eisen zijn dode voorouders voedsel in de droom. Het is te wijten aan een geest die men als zijn eigen vrouw, familielid, zoon of man ziet. Hij die bedelt in een droom onderdrukt door honger dorst, moet pindha's aan de voorouders geven om de komende nood te weren. "
"Deze tekenen zijn een oproep voor verzoening. Men moet thuis baden of op een heilige plaats, geef water offer aan een godheid aan de wortel van een vijgenboom of geef zwarte ma�s, voer een aanbidding uit, bied geschenken aan een Vedische geleerde voor zover de middelen het toestaan. Indien, men heilige boeken voorleest of beluistert, zullen de geesten onmiddellijk verdwijnen uit zijn omgeving. "

De Garuda Purana sprak door Heer Vishnu via Garuda tot Bhrgu

Garuda Purana Preta Khanda 49,121-123
"O Brahmana, heb ik u twijfels verwijderd en u verteld over de mooiste Purana bekend als Garuda. Garuda kreeg het van Heer Vishnu. Bhrgu kreeg het van Garuda, Vasishtha uit Bhrgu, Vamadeva van Vasishtha, Parashara van Vamadeva, Vyasadeva van zijn vader Parashara en ik van Vyasa. Zo heb ik u het geheim van Heer Vishnu vertelt. "

Chaandraayana Vrata

Garuda Purana Preta Khanda 22,64 voetnoot "Chandrayana is een religieuze viering of een verzoenende rite, gereguleerd door de leeftijd van de maan waarin de dagelijkse hoeveelheid voedsel bestaat uit 15 happen als de volle maan wordt verminderd, door een dagelijks tijdens de donkere twee weken tot het teruggebracht wordt tot nul in de nieuwe maan en wordt verhoogd op dezelfde wijze in de heldere veertien dagen. "- Van de Yajnavalkya smrti 3,324 en Manu smrti 11,216

Purascharana riten

Garuda Purana Preta Khanda 21,21-22 voetnoot "Purascharana is een rite ter voorbereiding van een andere ritus, zoals de Nandi Mukha rite is een voorbereidende rite aan de riten van het huwelijk"

Kind in de baarmoeder van de moeder aan het huilen

Garuda Purana Preta Khanda 48,20-22
"Bij het reizen over de snelweg naar Yamaloka, na de dood, herleven de zielen hun vorige verenigingen. Tijdens het verblijf in de baarmoeder, herinnert hij zich alles. Maar eenmaal uit de baarmoeder, vergeet hij wat hij dacht toen hij in de baarmoeder was. "

Garuda Purana Preta Khanda 32,62-69
"In de baarmoeder eet en drinkt hij/zij wat er gegeten en gedronken wordt door de moeder. Daarbij krijgt hij voeding en ontwikkelt het zich. In de baarmoeder herinnert hij zich de gebeurtenissen in het verleden en de gebeurtenissen van wereldse zaken. Door kwellingen van alle kanten voelt hij zich depressief. "Zodra hij/zij de baarmoeder verlaat zal hij/zij heel voorzichtig zijn. Ik zal nooit de fouten herhalen. Ik zal dat doen, dat ik niet opnieuw geboren hoeft te worden "Het levend wezen denkt dus verder en herinnert zich gebeurtenissen van honderden verleden geboorten. Gebeurtenissen die hem hebben opgebouwd uit bekende en onbekende oorzaken. Dan tijdens een geprogrammeerde tijdstip komt er een levende wezen uit de embryo, met het hoofd naar beneden in de negende of tiende maand. Bij het verlaten van de baarmoeder lijdt hij en valt flauw. Als hij uit de baarmoeder komt huilt hij in angst. Door de druk op de lucht die hij ervaart krijgt hij een beetje verlichting en komt tot bewustzijn. Dan overweldigt de hypnotiserende kracht van Vishnu hem. Misleid verliest hij onderscheidingsvermogen. "

De drie schulden

Garuda Purana Preta Khanda 25,34
"Een man wordt vrijgelaten uit de drie types van schulden bij het zien van zijn kleinzoon (iedereen die geboren is heeft drie schulden af te betalen: aan de rishi's/wijzen; aan de deva's/devi�s en aan de voorouders. Hij die leert de Veda's en het aanbieden van offergaven aan God, verwekt een zoon die vrijkomt uit de drie schulden.)

De ware grootte van de ziel

Garuda Purana Preta Khanda 25,17 / 15,24 / 19,40 / 10,74
"De subtiele ziel heeft een grootte van de duim en zwerft rond in luchtvorm, onderdrukt door honger." (De persoonlijke zielen hebben een grootte van de duim. Mahabharata Satyavati Akhyana is de plaats waarvan wordt verondersteld dat Yamaraj hier, met geweld de duimgrote ziel uit het lichaam van Satyavan heeft gesleepd - angushthamaatram purusham nishchakarsha balaad Yamah.)

Sapindha riten

Garuda Purana Preta Khanda 26.10-12 / 15/20 / 23-26 / 29-32 / 36 / 41-43 / 66
10-12 "Na sapindikarana, verlaat hij zijn identiteit en wordt een met de voorouders. Geen vrolijke ceremonie zoals huwelijk, enzovoort kunnen worden uitgevoerd als de heer des huizes sterft en de sapindha riten niet zijn uitgevoerd. Zelfs een bedelmonnik zal hier geen aalmoezen komen vragen, tenzij de sapindha naar behoren wordt uitgevoerd. Zolang de pindha's niet worden uitgevoerd, blijft men onzuiver. De overledene krijgt een nieuwe benaming na deze uitvoering. "
15 "De sapindha rite is niet verplicht gesteld door de wijzen die de waarheid kennen"
20 "Als er geen zoon is, is sapindikarana niet mogelijk"
23 tot 26 "De Sapindikarana voor de overledene wordt altijd uitgevoerd door de zoon alleen. Als de overledene geen zoon heeft, dient het te worden uitgevoerd door zijn vrouw, is er geen vrouw, dan door zijn oudere broer, als er geen oudere broer is, door zijn jongere broer, of door de zoon van zijn jongere broer, als er geen jongere broer of zijn zoon, door een naaste familielid of door een discipel. Volgens Manu, als er veel broers in een gezin zijn heeft slechts een, een zoon die gemeenschappelijk optreed voor alle broeders. "
29 tot 32 "een sapindha voor een vrouw kan worden uitgevoerd door drie personen, te beginnen met haar man (d.w.z. man, zoon of zwager)."
"Na sapindha, worden alle individuele shraddha�s vermeden en verboden. Hij die apart pindha�s geeft doodt vrijwel pitrs "
36 "Nadat de pindha aanbod is gedaan, moet hij zoveel voedsel-giften schenken aan een Brahmaan dat genoeg zou zijn om een jaar van te leven. Hierdoor zal de persoon voor wie de nodige rituelen worden uitgevoerd een goddelijk lichaam verkrijgen en zal in de goddelijke voertuig volledig tevreden, naar het rijk van Yama overgaan . "
41-43 "Als beide man en vrouw sterven op een dezelfde dag, zonder een kind, worden beiden gecremeerd op dezelfde brandstapel, de bloedverwanten moeten dan afzonderlijke Shraddha uitvoeren voor elk. De Sapindha wordt samen met haar man uitgevoerd. Dit is mijn plechtige verklaring dat iemand aparte pindha�s aanbiedt aan het overledene paar - man en vrouw - hij wordt niet be�nvloed door grote zonden. Als zowel man en vrouw sterven en gecremeerd zijn op dezelfde brandstapel, wordt op het zelfde moment het voedsel gekookt voor pindha, maar pindha's worden apart aangeboden. "
66 "O Garuda eventuele gunstige ceremonies), zoals huwelijk, enzovoort) die gevierd moeten worden, hiervoor moet de sapindha rite worden afgerond voordat het gevierd kan worden."

Garuda Purana Preta Khanda 34,122-133
122 "Als een vrouw sterft zonder zonen, moet de man de sapindhana uitvoeren en ze moeten naar behoren worden verenigd met drie moeders."
123 "als een vrouw geen zoon, noch man heeft, dan moet sapindhan worden gedaan door haar broer of zwager of in hun afwezigheid door een opvolger"
126 "Een wijs man zal alles doen wat voor de crematie nodig is en niet anders. (Als een man overleden is, onbekend en dus niet gecremeerd) zullen de afstammelingen een beeltenis moeten maken van gras en het verbranden in het vuur. "
127 "Het is de zoon die de sapindhana van zijn vader moet doen en niet de vader van de zoon. Als gevolg van genegenheid mag de sapindhana van de zoon niet worden gedaan door de vader. "
128 "Als er veel zonen zijn moet de oudste de begrafenis-rite uitvoeren"
131 "Als de 16 shraddha�s (voor het geheel van het jaar) niet worden uitgevoerd voor de overledene, blijft hij permanent in de geestenwereld.
132 "voor een zoonloos persoon, kunnen zijn broer, neef, of leerling de sapindhana doen."
133 "voor alle zoonloos personen, kan ook de dochter de rituelen van sapindhana uitvoeren doormiddel van een ritvij of een Purohita."
142 "Als er geen pinda is geofferd en geen water plengoffer wordt gemaakt voor de overledene, bereikt het de geestenwereld en beweegt in de lucht onderdrukt door honger en dorst."

Garuda Purana Preta Khanda 35.6 / 9/11 tot 12
6 "Dit zijn de namen van mannen als een vader en moeder in het gezin. De uitvoerder van de shraddha spaart tien voorafgaande en tien volgende generaties. "
9 "De heer des huizes is een van de tien generaties voor en tien generaties na. Deze 21 generaties worden bedoeld wanneer het getal 21 wordt
gebruikt "
11-12 "De vader zegent de uitvoerder met de geboorte van zonen, de grootvader met vee rijkdom en de overgrootvader met munten van goud. Dat zijn de baten uit Shraddha�s en tarpana.

De Shravana's/Shravani's

Garuda Purana Preta Khanda 16,49-53 / 17,21-26
"Er verblijven eervolle en respectabele Shravanas, de 8 zonen van Brahma die weten en rapporteren aan Chitragupta, wat voor goede of slechte acties worden uitgevoerd door de stervelingen. De Shravanas zijn acht in getal en ze bewegen in de hemel, de hel en op aarde. Ze kunnen zien en horen in de verte. Hun vrouwen staan bekend als Shravanis die zijn te herkennen aan hun individuele namen. Zij zijn de presiderende godheden van stervelingen en hebben volledige kennis van hun activiteiten. Een sterveling moet hen aanbidden met geloften, giften en gebeden. Ze worden hartelijk naar hen toe en worden tot de dood begeleid op een makkelijke manier. "

"Hij die in de wereld van de stervelingen de Shravanas gunstig stemmen en hen water aanbiedt uit een potje en voedsel gekookt in een vat, aanbidt Shravanas en mij. Ik verleen hem die positie die ontoegankelijk is zelfs voor de onsterfelijke. Met toewijding moet hij samen elf Brahmanas voeden die vroom en deugdzaam zijn en de twaalfde met vrouw, alleen om mij gunstig te stemmen. Mannen moeten de Shravanas aanbidden samen met de deva's. Door dit te doen, kunnen zij die op zoek zijn naar plezier naar de hemel. Door het aanbidden van de Shravanas stemmen ze Mij gunstig, Chitragupta en Yamaraja. Met de Shravanas blij, gaan de vrome mensen naar Vishnuloka. "

De 10 of 12 verschillende zonen.
Hoe belangrijk is een zoon?

Garuda Purana Preta Khanda 25,31-32 Er zijn tien soorten zonen:
Aurasa (legitieme)
Kshetraja (voortplanten in een vrouw door een andere man)
Sangriheetr (aangenomen)
Daaseeputra (zoon van een slavin)
Apravrajita (iemand die geen afstand heeft gedaan van de wereld)

(Deze anderen zijn van Manu Samhita IX 158 tot 160)
(Dattaka, Krittima, Goodhotpanna, Apaviddha, Kaaneena, Sahodha, Kreeta
Paunarbhava, Svayamdatta, shaudra)

Garuda Purana Preta Khanda 29,4
"Er is geen verlossing voor een man zonder zoon. Hij kan nooit de hemel bereiken zonder een zoon. Hij moet een zoon op andere manier verkrijgen,. '(Manu Samhita 9.137)

Garuda Purana Preta Khanda 34,114
"Als een man met meerdere vrouwen getrouwd is en als er maar een zoon is, worden allen geacht een zoon te hebben, door die zoon alleen".

Garuda Purana Preta Khanda 8,3-4, 10
Heer Vishnu antwoordde Garuda: "Als beide families geen man hebben, moeten de vrouwen de uitvaart uitvoeren. Of de Koning mag ook alle riten doen. "
Heer Vishnu zei: "Als er geen bevoegd persoon in leven is voor riten uit te voeren na de dood, moet men de rituelen tijdens zijn leven uitvoeren".

Water plengoffers - Tarpana

(Tarpana is water offers gemaakt in verzoening met de voorouders, Deva's en wijzen, enzovoort)

Garuda Purana Aachaara Khanda 215,1
Heer Brahma zei: "Tarpana de deva's en de voorouders propitiates"
(Hoofdstuk 215 heeft alle mantra's van de Rishi's, deva's en de voorouders aan te bieden waarop Heer Brahma reciteerde)
Garuda Purana Aachaara Khanda 215,8
"Degenen die zijn geboren in onze familie, degenen die probleemloos zijn overleden, laat die worden verzoend. Ik heb water geofferd. "
Garuda Purana Preta Khanda 4,77
"'Wees blij, jullie worden bevredigd met deze pindha, O preta van die en die gotra. Laat dit water u bereiken, 'tijdens het reciteren van deze formule moet hij het water aanbieden. "
Garuda Purana Preta Khanda 5,102 / 16,12
"Hem wordt aangeboden wat hij samen met het offer van water, eet en drinkt."
Garuda Purana Preta Khanda 6,135
"Hij eet daarna de rijstbal, aangeboden samen met het water-offer."
Garuda Purana Preta Khanda 8,92
De Preta's zeiden: "Wij hebben moeite met de persoon die de Shraddhas of Tarpana (water van plengoffer) niet uitvoeren."
Garuda Purana Preta Khanda 10,71
"Zo, O Garuda, wat wordt gegeven aan de voorouders, door hun familie terwijl ze shraddha doen, krijgen ze hetzelfde en blijven tevreden met het voedsel, water en fruit."
Garuda Purana Preta Khanda 15,53, 57, 62
"Ze moeten plengoffers aanbieden van water gemengd met sesamzaden in zijn persoonlijke naam of door de benaming van zijn voorouders."
"Hij moet niet huilen, maar het aanbieden van plengoffers van water aan de dood"
"De zoon moet de pindha aanbieden en een handvol water ten gunste van de overledene aanbieden."

Garuda Purana Preta Khanda 34.11,35
"Als op het moment van de crematie in de brandstapel, water plengoffers wordt aangeboden door de afstammelingen, gaat de overledene met alle plezier naar het verblijf van Yama"
"Wanneer het lichaam is verbrand in het vuur, moeten de afstammelingen water plengoffers aanbieden aan de vertrokken ziel."

Garuda Purana Preta Khanda 36,12
"Dat zijn de baten uit Shraddhas en tarpanas. De overgrootvader zegent met veel levensmiddelen.

Garuda Purana Preta Khanda 40,16, 25
"Water-plengoffer moet worden uitgevoerd met mantra's uit de Veda's en de Purana's."
"Schenkingen aan Brahmanen moeten in overeenstemming zijn met de Vedische en shastric voorschriften. Water plengoffers moeten afzonderlijk worden aangeboden.

Het belang van sesamzaden, Kush, koeienmest, Brahmaan draad en zout

Garuda Purana Preta Khanda hoofdstuk 29
10 "Boze geesten, demonen, geesten en verschrikkelijke reuzen van de lage kasten doen de aanval op zieke mensen die op de grond liggen die niet met koeienmest besmeurd zijn door de mensen."
15-17 "Sesamzaden zijn van oorsprong ontstaan uit mijn zweet en dus heilig. Asura's, Danava en daitya vluchten van de plaats waar sesamzaden worden bewaard. Sesamzaden, wit, zwart en bruin vernietigen zonden begaan door het lichaam. Een sesamzaad aangeboden in de heilige rite is op een lijn met een gift van een Drona (bassin) maat voor de gouden sesam zaden. Sesamzaden aangeboden in tarpana en Homa hebben een eeuwig voordeel. "
18-19 "Darbha gras is geboren uit mijn haar en de sesamzaden zijn van oorsprong ontstaan uit mijn zweet. Niet anders. De heilige draad is een essentieel onderdeel in alle religieuze riten. De hele wereld rust erop. Brahma en de andere goden zijn gunstig gestemd wanneer de heilige draad versleten is op de normale manier. Als het gedragen wordt over de rechter schouder en onder de linkerarm, worden de voorouders verzoend. "
20 "Brahma is gestationeerd op de basis van de darbha gras. Keshava is gestationeerd in het midden. Weet dat Shankara is gestationeerd op het puntje van de darbha gras. Zo zijn de drie goden gestationeerd in de darbha gras. "
25 "Sesamzaden zijn heilig en onge�venaard. Ook darbha gras en Tulsi. Deze drie weren ongelukken af. "
27 "De overleden persoon moet worden omhuld met darbha gras en geplaatst op een bed van hetzelfde gras. Dan is het zeker dat de overledene Vishnu's regio zal bereiken, zelfs zonder de overweging van mantra's. "
29 "Als de grond wordt besmeurd met koeienmest en de doodsbed is gemaakt van Kusha gras, wat uit liefdadigheid wordt gegeven, verdrijft het alle zonden."
30-33 "Zout is op een lijn met alles wat goddelijk is . Het levert alles wat de persoon voor zichzelf wenst. Geen gerecht smaakt goed zonder zout. Vandaar dat zout favoriet is bij de voorouders. De schenking van zout leidt hen naar de hemel. Zout is ontstaan uit het lichaam van Vishnu. Vandaar dat yogi's een geschenk van zout loven. Wanneer een persoon op hun sterfbed zout wordt geschonken, opent het de poort naar de hemel. "

Garuda Purana Preta Khanda 30,6
Sesamzaden en koeien vormen de belangrijkste geschenken en ze onderdrukken alle grote zonden. De twee worden alleen gegeven aan een Brahmaan en nooit aan een lid van een andere kaste. "

Yamaloka

Garuda Purana Preta Khanda 33.3/12/15
3 "De afstand tussen de sterfelijke wereld en de regio van Yama is 86000 yojana (1,032,000 km).
12 "De verschillende geschenken die mensen maken in de wereld komen goed van pas in de regio van Yama. Ze gaan vooruit (en alles wordt comfortabeler). "
15 "De stad van Yama ligt in zuid-westelijke richting."

Garuda Purana Preta Khanda 20,2-3
"Er zijn 84 lakhs hellen (8,4 miljoen) die bewaakt worden door Yama en zijn duizend bedienden.


Garuda Purana over conceptie

Garuda Purana Preta Khanda Hoofdstuk 32
7 "De eerste vier dagen van de menstruatie doorstroming van het bloed moeten worden vermeden, omdat de zonde van een Brahmins in haar woont."
8 "Brahma had deze zonde van Indra verwijderd en verdeeld over een vierde van de vrouwen."
9 Tot 10 "Een vrouw wordt puur op de vierde dag. Na zeven dagen, is ze zuiver genoeg om deel te nemen aan de verering van de voorouders en goden. Als bevruchting plaatsvindt binnen zeven dagen, is het nageslacht onrein.
11 "Wat ook de gedachten van de ouders tijdens de geslachtsgemeenschap is, zo zal het nageslacht zijn. Hier is geen twijfel over. "
12 "Als de geslachtsgemeenschap in de even nacht plaatsvindt, zal er een jongen geboren worden en op oneven nacht een meisjes. Daarom is het beter om geslachtsgemeenschap te hebben op even nachten, na het verlaten van de eerste zeven dagen van de menstruatie. "(Lees ook Manu smrti 45-48)
13-14 "De zestien dagen na de verschijning van het bloed zijn de dagen van warmte in het algemeen. Als bevruchting plaatsvindt na de geslachtsgemeenschap op de 14 ste avond, zal een deugdzaam zoon geboren worden en begiftigd zijn met goede kwaliteiten en geluk. "
15-16 "Conceptie vindt meestal plaats binnen acht dagen. Op de 5 e dag wordt de vrouw zoete gerechten gegeven, dat is een goed tonicum voor het embryo. Samentrekkend en scherpe dingen mag niet worden gegeten. "
17 "Het door de man deponeren zijn sperma in een vagina is eigenlijk het zaaien van zaad. Voor de goede groei van het kind, dient te veel zon voorkomen te worden. Koelende artikelen moeten worden gebruikt.
18-19 "Tijdens de avond die geselecteerd is voor de geslachtsgemeenschap, dient het paar te kauwen op betel bladeren en geuren en sandelpasta over hun hele lichaam te gebruiken. Het idee en de gedachten die in het hoofd van de man hangen op het moment van geslachtsgemeenschap hebben een blijvende invloed in het vormen van het karakter van het kind. "
20 "Het sperma mengen met het bloed / eicel zorgt voor dat de foetus"
22 "Als er bloed / eicel overheersend is bij geslachtsgemeenschap, zal het kind een meisje worden. Als sperma overheerst, zal het kind een jongen worden.
23 "Als het sperma en bloed / eicel van gelijke sterkte zijn, zal het kind een eunuch worden."
62-69 "In de schoot eet en drinkt hij wat er gegeten en gedronken wordt door de moeder. Daarbij krijgt hij voeding en ontwikkelt het zich. In de baarmoeder herinnert hij zich de gebeurtenissen in het verleden en de gebeurtenissen van wereldse zaken. Verstoord van alle kanten voelt hij zich depressief. "Zodra ik de baarmoeder verlaat zal ik heel voorzichtig zijn. Ik zal nooit dezelfde fouten herhalen. Ik zal dat doen, dat ik niet kan opnieuw geboren worden "Het levend wezen denkt en herinnert zich gebeurtenissen van honderden verleden geboorten -. Gebeurtenissen die hem hebben opgebouwd uit bekende en onbekende oorzaken. Dan op het geprogrammeerde tijdstip wordt een levende wezen geboren uit de embryo, met het hoofd naar beneden in de negende of tiende maand. Bij het verlaten van de baarmoeder lijdt hij en valt flauw. Als hij uit de baarmoeder komt roept hij in angst. Dan met een druk op de lucht die hij krijgt, volgt een beetje verlichting en komt tot bewustzijn. Dan overweldigt de hypnotiserende kracht van Vishnu hem. Misleid verliest hij zijn onderscheidingsvermogen. "

Briljante verzen uit de Garuda Purana

Garuda Purana Preta Khanda 49,53
"Slaap, angst, seks en eten zijn gelijk voor alle schepselen. Hij die beschikt over kennis is een man en hij zonder kennis is een dier "
Garuda Purana Preta Khanda 49,57
"Associatie met het goede en slechte zijn twee heldere ogen. Wie het hieraan ontbreekt is een blinde man die kan afdwalen van het rechte pad. "

Garuda Purana Preta Khanda 49,15-23
"Na het behalen van een zeldzame menselijke vorm moet hij trachten moksha te bereiken. Als hij niet tracht, kan er geen grotere zondaar zijn in de wereld. Geboren in de mooiste menselijke vorm loopt hij de zonde van het doden van een Brahmaan, als hij zichzelf verwaarloost. Zonder een menselijk lichaam is het niet mogelijk om het hoogste doel te halen. Men moet dus zeer voorzichtig zijn en het rijkdom in de vorm van zijn lichaam, te bewaken en goede daden uit te voeren. Men moet altijd zichzelf beschermen, dat is de vergaarbak van de deugd. Men moet het lichaam altijd verzorgen en beschermen tegen elke prijs. Indien nog in leven, kan hij profiteren van de resultaten van zijn goede daden. Hij kan een dorp krijgen , een veld, een huis of rijkdom. Maar hij mag niet weer een menselijk lichaam aannemen. Een wijs man komt erachter wat het betekent om zijn lichaam in stand te houden. Zelfs een melaatse wenst niet zich ervan te ontdoen. Het lichaam is nuttig voor Dharma en Dharma voor kennis, kennis voor meditatie en meditatie voor onmiddellijke vrijlating. Als een persoon zichzelf niet kan beschermen tegen het kwaad, wie moet het dan anders voor je doen? Als hij zichzelf niet kan behandeling tegen een ziekte, hoe moet hij zichzelf dan genezen op een plaats waar er geen medicijnen zijn?

Degenen die Vedische kennis verwerpen

Garuda Purana Preta Khanda 49.77 tot 78/82
"Een paar trotse mensen zonder traditionele kennis interpreteren de Veda's verkeerd en begrijpen die niet goed. Ze bestuderen de Veda's en bespreken het, maar ze realiseren zich niet dat de ultieme werkelijkheid net zoals een lepel is die niet de smaak van voedsel kent. "
"Voor de onwetende persoon is de studie van de Shastras nutteloos zoals een spiegel nutteloos is voor blinden. Maar voor de wijze werkt het hetzelfde als ware kennis. "
Garuda Purana Preta Khanda 36,33
"Rijkdom wordt verworven met spanning en stress en het is natuurlijk onzeker. De enige oplossing is dat het wordt geschonken aan anderen. Anders verwacht u alleen maar rampen. "

Wanneer een persoon op het punt van sterven ligt

Garuda Purana Preta Khanda 32,85-100
"Wetende dat een persoon gaat sterven, moet hij worden gebaad met koe-urine, koeienmest, heilige klei, water uit heilige rivieren en andere wateren geheiligd door Kusha gras.
Hij moet worden gekleed in zuiver, goedgunstig, schone kleren. Hij moet worden gelegd op de aarde besmeurd met koeienmest, bezaaid met darbha gras, met zijn tenen wijzend naar het zuiden en overdekt met sesamzaden.

Zijn hoofd naar het oosten of in het noorden met goud in de mond.
Tulsi bladeren moeten in de omgeving worden gehouden. Een diya moet worden ontstoken .Hij moet uitspreken: "Om namo bhagavate vaasudevaya"
Hij moet Heer Vishnu aanbidden met bloemen, wierook enzovoort, en hulde verheerlijken zijn daden en zich te concentreren op hem met oprechte toewijding. Hij moet liefdadigheid bieden aan de Brahmanen, armen en de behoeftigen.

Hij moet gehechtheid voor zijn zoon, vriend, vrouw, velden en rijkdom opgeven en zijn hart richten op mij.
Hij moet de Purusha Shukta reciteren. Als hij stervende is en niet in staat is te reciteren, moeten de zonen en andere relaties het doen.

Ik heb u gezegd dat alles kan worden gedaan als de dood voor de deur staat.
Het baden zuivert een persoon, het verwijdert onzuiverheden. Meditatie op Vishnu levert alle soorten vruchten.

Een blad van darbha gras neemt hem mee naar de hemel. Hierover is geen twijfel. Baden met water vermengd met sesamzaden en darbha gras is zoals veel heiligen als het bad nemen aan het einde van een offer.

Een cirkel moet worden opgesteld rond de stervende persoon voor, zo wordt gezegd, Brahma, Vishnu, Rudra, Lakshmi en het vuur ligt in de cirkel.

Als hij op aarde wordt gelegd met het hoofd naar het oosten of het noorden, bereikt hij het sublieme regio met minimale zonden in het leven.
Als hij 5 edelstenen heeft in zijn mond, daagt kennis op hem.

 

Aan het einde van de Dasgaatra (10de dag puja) ceremonie verschillende worden er verschillende geschenken geboden aan de Mahaapatra. Dit staat bekend als pada DAANA en de items zijn bedoeld om de overledene te dienen tijdens zijn / haar reis naar Yamaloka. Deze acht soorten kados zijn aangegeven in het Garuda Purana en zijn als volgt. 1) een paraplu 2) een paar schoenen of sandalen 3) een shirt of kurta  4) een stuk goud 5)  aarden pot of lota 6) een kruk 7) een lota met zwarte til 8) eten inclusief 7 soorten granen en zout. U kunt hem meer geschenken geven als u dat kunt veroorloven.

 

( NB: - Vergeet niet dat de Mahapatra dingens niet kan verlangen naar zijn grillen en fantasieën, en als hij zegt deze spullen heb ik genoeg van geef me liever geld etc. Hij zou u bang kunnen maken door te zeggen als u niet geeft wat ik wil dan zullen er slechte dingen overkomen. Dan is hij geen pandit . Ook een stuk goud hoeft niet duur te zijn, u hoeft het niet boven de 20 of 30 euro te kopen) alles gaat naar wat u zich kan veroorloven.

De term Pandit duidt in het Sanskriet traditie, iemand die thuis is in de Vedische geschriften, praktijken en rituelen; kennis heeft in de Hindoe-recht, muziek en filosofie en voert de taken van een geleerde, docent en adviseur uit, beheerst Hindi en Sanskriet taal. Het oorspronkelijke gebruik van het woord "Pandit" verwijst naar een Brahmaan en het is synoniem van de term "Purohit." De definitie van een expert zeker wijst op een strenge en veeleisende taak die een breed portfolio heeft, dus een zekere mate van specialisatie is het meest nodig.

  Deze specialisatie van taken wordt nog steeds waargenomen vandaag de dag, waar men is gespecialiseerd in de filosofie�n van de Schriften (Dharshan Shaastra), of in de muziek en liederen (Sangeeta), of in astrologie (Jyotisha), of in de praktijk van riten en rituelen (Samskara's).

  Een Pandit moet nu al deze taken uitvoeren door hemzelf. Hij voert de rituelen uit, levert de filosofie�n van de Schriften, speelt zijn eigen muziek, maar ook heeft hij kennis van Vedische astrologie. Dit is aanvulling op de rol van adviseur, begeleider en gids dat hij vaak is voor veel Hindoe families. Deze veelzijdige rol van de Pandit, moet als persoon beschikken over bepaalde fundamentele en essenti�le kenmerken en kwaliteiten. Een pandit rookt niet en drinkt geen alcoholische dranken en is volledig vegetarisch omdat zijn/haar levenswijze gebaseerd is op zuiverheid en reinheid zoals het in de geschriften staat.

Manu Smriti, de wetmaker in het Hindoe�sme, schetst een aantal van deze.

In hoofdstuk vier, Manu verklaart dat hij (Pandit) tevreden moet zijn, de controle over zijn zintuigen moet beheersen, niet gehecht aan de materi�le genoegens van deze wereld en moet levens lang leerling zijn van de Veda's. 

Daarnaast beweert Manu Smriti dat zijn kleding, spraak, gedachten en gedrag moeten voldoen aan de regels van opoffering en discipline. Bovendien moet hij de nodige offers brengen aan de wijzen, de goden en de voorouders en het uitvoeren van de dagelijkse rituelen, zoals die voorgeschreven zijn door de Veda's. Alle experts zijn strikte vegetari�rs door spirituele redenen als zij geacht worden te zuiveren van lichaam en geest te behouden. De expert is dus een geleerde religieuze geleerde die leeft een leven van zelfbeheersing, opoffering en boetedoening.

Wat zijn de kledingvoorschriften voor een pandit?

Zoals een dokter zijn kledingvoorschriften heeft voor zijn vak- bekwaamheid, heeft een pandit dat ook. Een Pandit draagt een witte dhoti en een witte kurta. De kleur wit staat wordt voor reinheid.

Dhoti: - De dhoti ook wel bekend als Pancha, Panche of veshti is een stuk ongenaaide doek, meestal rond de 4,5 meter lang, gewikkeld rond de taille en de benen en geknoopt in de taille, die lijkt op een lange rok.

Kurta: - Een kurta is een traditioneel kledingstuk. Het is een lange hemd en wordt los gedragen, het valt net boven of ergens onder de knie�n van de drager, en wordt gedragen door zowel mannen als vrouwen.

Waarom krijgt een Pandit daan?

Daan betekent donatie, men geeft een vrijwillige bijdrage voor de geleverde diensten.

Als er geen daan wordt gegeven wordt er een schuld gecreëerd. Net zoals een dokter zou rekenen voor zijn / haar diensten. Een Pandit is verantwoordelijk voor zijn diensten en wat de Yajman (een persoon voor wie de Pandit zijn gebeden doet) kan veroorloven moet worden gegeven aan de Pandit.

Hou rekening mee dat de Pandit ook zijn reiskosten moet krijgen en zijn tijd dat hij zijn werk bij u doet.

Mag een Pandit geld vragen voor zijn diensten?

Pandits zijn Brahmanen en Brahmanen mogen geen luxe leven hebben, ze horen een sober leven te leiden. En geld vragen is uit den boze voor hun karma.