Regelen na overlijden - Hindoestaanse Uitvaart

 

Na de uitvaart:

 • -Indien de bankrekening(en) geblokkeerd zijn, kunt u bij de notaris een verklaring van erfrecht aanvragen.
 • -Noteer het banksaldo op de overlijdensdatum.
 • -De tenaamstelling van spaarbankboekjes, bankrekening en/of beleggingsrekening die op naam van de overledene staan, dient te worden gewijzigd.
 • -Vraag indien van toepassing de werkgever in geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een bankrekening te storten waar u wel bij kunt.
 • -Richt een aanvraag ter verkrijging van een ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet voor Wezen) aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, waaronder uw woonplaats ressorteert.
 • -Zend een bericht aan bedrijfspensioenfonds of verzekeringsmaatschappij in verband met de uitkering van het pensioen, etc.
 • -Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld.
 • -Licht de ziektekostenverzekeringsmaatschappij in, omdat de polis(sen) gewijzigd dienen te worden.
 • -Indien er een hypotheek is op een pand, controleer de hypotheekakte of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost.
 • -Bewaar alle rekeningen van de kosten die in verband met het overlijden worden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.
 • -Zeg eventueel abonnementen op.
 • -Trek zo nodig machtigingen tot automatische overschrijvingen in.
 •  -Vraag advies aan een belastingsconsulent betreffende aftrekposten en bijzondere lasten.
 •  -Indien de nabestaande niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag bij de Inspecteur van de Directe Belastingen een aangiftebiljet T aan, indien u teruggave van loonheffing verwacht.
 • -Als een ouder is overleden: regel zaken zoals voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en eventueel gezinshulp en maatschappelijk werk.
 • -Taxeer de boedel en inboedel of laat die taxeren.
 • -Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen voor de nabestaande, bijvoorbeeld reinigingsrechten en milieubelasting.
 • -Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld. Maak daarvoor een afspraak met een notaris.

U krijgt bij ons een checklist voor de uitvaart , en na de uitvaart!

 Deze checklist helpt nabestaanden bij het regelen van diverse zaken voor en na de uitvaart.