Vragen over begrafenis?

 

Stappenplan – dag van overlijden Hindoestaanse Uitvaart

Hindoestaanse uitvaart heeft een 5 stappenplan voor de Hindoestaanse gemeenschap gemaakt bij overlijden. klik hier

 

 

 

Hindoestaanse uitvaart is professioneel opgeleid en voldoet aan de hoogste normen. Ons team heeft een uitvaart achtergrond, dus ervaring in opbaren,verzorgen etc.Wij zijn niet als andere uitvaart bedrijven die alles uitbesteden aan andere bedrijven en geen uitvaart achtergrond hebben. Wij zorgen dat ons personeel de beste service levert bij elke gelegenheid.

Hindoestaanse uitvaart begeleidt de periode vanaf het overlijden tot en met de uitvaart met persoonlijke aandacht, zodat u later op een goede manier terug kunt kijken naar dat moment. Tevens zorgen wij ook voor de juiste priester en dat de rituelen op de juiste manier gedaan worden en ook voor de nazorg.  
Een overledene verdient, in onze ogen, de best mogelijke zorg en met de nabestaanden zullen wij diens wensen zoveel mogelijk respecteren. Alles omtrent de uitvaart is bespreekbaar en de mogelijkheden van uitvoering zijn dan ook onbeperkt. Onze prijsopbouw is transparant ( zie ook onze website)
en de nabestaanden ontvangen na het eerste gesprek een begroting met de te verwachten kosten.

 

7 Top-redenen om voor Hindoestaanse Uitvaart te kiezen:

  1. Alle diensten aangeboden vanuit Hindoestaanse normen en waarden
  2. Goedkoopste Specialist in het begraven en cremeren
  3. Eigen beschikbare rituele lijkbewassers & rouwvervoer
  4. Duidelijke en eerlijke prijsopgave (nooit kosten achteraf)
  5. Persoonlijke begeleiding door ervaren Hindoestaanse uitvaartverzorgers
  6. Een Hindoestaanse uitvaart voor een betaalbaar budget (ook termijnbetalingen mogelijk)
  7. Meer dan 10 jaar ervaring in de uitvaartbranche

 

 

Er zijn grote verschillen tussen begraven of cremeren. De keuze voor het begraven of cremeren ligt vaak op emotioneel of religieus gebied. Ook hier spelen vaak de familiaire tradities een belangrijke rol. Het blijft natuurlijk altijd een persoonlijke keuze en als u van te voren de keuze aan de omgeving kenbaar maakt, is dat prettig voor de nabestaanden bij een plotseling overlijden.Tegenwoordig kiezen iets meer mensen voor cremeren dan voor begraven. Zo zijn de kosten van een crematie doorgaans lager dan die van een begrafenis.

Begraven

Als u kiest voor begraven houdt dat in dat u op een begraafplaats naar uw laatste rustplek wordt gebracht. Een graf wordt vaak voor 10 tot 20/30 jaar gekocht en is voor de nabestaanden een duidelijk plek waar ze de overledene kunnen herdenken.
De laatste jaren zijn er op grotere begraafplaatsen steeds meer hofjes, waar u in alle rust kunt zitten. Veel begraafplaatsen hebben de mogelijkheid om een graf van te voren te reserveren.

Bij begraven moet u echter met een aantal aspecten rekening houden. Zo zijn er kosten verbonden aan het huren en onderhouden van het graf en aan de aanschaf van een grafmonument. U krijgt ruim van te voren een melding over eventuele verlenging van het grafrecht.

Ook is het heel belangrijk dat u alvast bespreekt met uw kinderen/partner, over de kosten en regelingen die moeten betaald en gedaan worden als het huurtermijn is afgelopen na 10 of 20/30 jaar, wie de kosten moet betalen, voor verlening van uw contract grafplaats.


Cremeren

Cremeren gebeurt meestal direct na de uitvaartdienst. De familie mag aanwezig zijn bij het invoeren van de kist in de oven. Dit kan helpen bij de verwerking van het verlies. De verbranding duurt ongeveer 1,5 uur. De as wordt opgevangen en in een urn bewaard. Na het cremeren wordt de as 30 dagen in het crematorium bewaard waarna deze wordt overhandigd aan de familie.
Er zijn verschillende mogelijkheden.Sommigen kiezen ervoor de urn thuis te bewaren. Anderen laten de as verstrooien op de strooivelden van het crematorium. Ook verstrooiing boven land of zee is mogelijk, vanaf een boot of uit een vliegtuig. Zo kunt u de as bewaren in een speciaal ontworpen urn maar ook is het mogelijk de as uit te strooien op een belangrijke plek van de overledene. Het is zelfs mogelijk de as te begraven. Er zijn op bijna alle begraafplaatsen speciale urnmuren/-graven. Dat houdt in dat na de crematie de urn wordt bijgezet in de urnmuur of graf. Ook kan de urn bijgezet worden bij een reeds begraven familielid, vriend of vriendin. 


Wij adviseren u ook graag over de diverse mogelijkheden ter nagedachtenis. Zo zijn sierurnen, gedenkplaten en beelden mogelijk, maar ook glasobjecten en gedenksieraden.

 

 

In Nederland kennen we volgens de Wet op de lijkbezorging twee soorten graven.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005009/2018-08-01
De twee meest voorkomende soorten graven zijn het algemene- en het particuliere graf. Bij zowel het algemene graf als het particuliere graf zal de grondeigendom blijven van de begraafplaats. Zo worden particuliere graven ook nog wel genoemd: koopgraven, familiegraven, eigen graven. En algemene graven heten nog vaak huurgraven. Zelfs worden particuliere graven weleens huurgraven genoemd als ze voor een bepaalde tijd worden uitgegeven en koopgraven als deze voor onbepaalde tijd worden uitgegeven.

De twee soorten graven


Algemeen graf

In algemene graven worden meerdere mensen begraven die geen familieband met elkaar hebben. Zowel op gemeentelijke als bijzondere begraafplaatsen kan men  in een algemeen graf begraven worden.

 • Maximaal 3 personen
 • Overledenen in het graf hebben geen relatie tot elkaar
 • De looptijd is minimaal 10 jaar
 • De looptijd is niet altijd te verlengen

Bij een algemeen graf betaalt u in een keer voor tien jaar. Hierbij is het begraafrecht, het gebruiksrecht en het onderhoudsrecht inbegrepen.
Een algemeen graf is minder persoonlijk omdat er vaak weinig mogelijkheden zijn voor het plaatsen van een gedenkteken. Ook mogen vaak maar in beperkte mate bloemen of planten geplaatst worden. Begraven in een algemeen graf is wel goedkoper, omdat u hiervoor geen grafrecht betaalt. U betaalt dan alleen voor de begrafenis zelf.


Particulier graf

Een particulier graf heeft meestal een persoonlijk karakter. U bepaalt zelf wie er in het graf komen te liggen. Het verschilt per begraafplaats, maar meestal zijn dit twee of drie personen per graf. Een graf kan gehuurd worden voor 10, 20, 30 of 50 jaar. U kunt daarna het recht verlengen met 5, 10 of 20 jaar.

 • Meestal 2 tot 3 personen
 • De overledenen hebben wel een relatie tot elkaar
 • De looptijd is meestal 20 jaar of langer
 • De looptijd is meestal te verlengen

U krijgt bij een particulier graf of kindergraf te maken met de volgende kosten:

 • Het begraafrecht, kosten voor begraven
 • Grafrecht, kosten van het recht op een particulier graf
 • Onderhoudsrecht, bijdrage voor onderhoud van het gedenkpark

Type graven

Ieder soort graf (algemeen of particulier) kan meerdere verschijningsvormen hebben. Er zijn diverse typen graven, bijvoorbeeld een:

 • zandgraf
 • keldergraf
 • bovengronds graf
 • mausoleum
 • kindergraf
 • moslimgraf
 • graf voor onbepaalde tijd

 

 

 
God geeft de vrucht van rituelen. De rituelen op zichzelf geven geen vrucht. Dus zelfs als er fouten in rituelen zijn, vergeeft God als de toegewijde oprecht is en de vrucht van het ritueel geeft. U kunt de rituelen ook in uw hoofd uitvoeren (verbeelding). In dat geval is er helemaal geen behoefte aan materialen. Het belangrijkste is toewijding. Er zijn voorgeschreven rituelen voor aanbidding, maar men kan God aanbidden op de manier die men wil. Niemand anders kan immers de relatie met God voorschrijven.
Wat als iemand bidt zonder materialen of rituelen?
Dat kan men zeker doen. Omdat aanbidding niet alleen rituelen betekent. U kunt gewoon bidden tot God met hem praten zoals u met een vriend of vader of meester of hoe u met uw partner praat, zelfs afhankelijk van degenen die zich jegens God voelen. Sommige mensen reciteren met liefde. Sommige mensen herhalen mantra's. Sommige mensen oefenen ademhalingstechnieken of meditatie. Dat alles wordt beschouwd als gebed. Iemand die anderen helpt zonder iets terug te verwachten, wordt ook beschouwd als God dienen, hem in de mens zien.

Dus doe het op uw manier, met liefde!!

 

 

Bij een begrafenis komen verschillende kosten kijken. Kosten van het graf, uitvaartverzorger, grafrechten, de grafsteen, duurdere kist en de dragers van de kist, opbaring, een locatie voor de uitvaartdienst, rouwadvertentie, rouwkaarten, bloemen, catering voor of na de begrafenis, rouwvervoer en de afhandeling van wettelijke formaliteiten. De kosten voor het huren van het graf variëren per gemeente de kosten lopen dan ook erg uiteen.

 

U zult begrijpen dat een familiegraf flink duurder is dan een gezamenlijk graf.

 

Grafkosten

Voor een begrafenis zijn de grafkosten de grootste kostenpost. De kosten voor het huren van het graf variëren per gemeente de kosten lopen dan ook erg uiteen. Sommige gemeenten rekenen 700 euro maar er zijn ook gemeenten waar u ruim 7000 euro zou moeten betalen.

De gemiddelde kosten voor een graf zijn 2500 euro. Hierbij is de huur van het graf voor 20 jaar afgekocht. Uiteraard kunt u dus ook voor 10 jaar of langer dan 20 jaar een graf huren.

 

Voorbeeld hieronder van begraafplaats kosten, alleen hier zit geen kosten van uitvaartverzorger, de grafsteen, uitvaartkist en de dragers van de uitvaartkist, opbaring, een locatie voor de uitvaartdienst, rouwadvertentie, rouwkaarten, bloemen, catering voor of na de begrafenis, rouwvervoer en de afhandeling van wettelijke formaliteiten bij.

2020

Rotterdam

Algemeen graf

€ 708 Begraafkosten (1 persoon)
€ 708 kosten

Looptijd: 15 jaar

Eigen graf voor 1 persoon

€ 1.074 Grafrecht
€ 709 Begraafkosten (1 persoon)
€ 1.591 Algemeen onderhoud
€ 3.374 kosten
Looptijd: 15 jaar
Utrecht
Algemeen graf

€ 1.224 Grafrecht
€ 1.224 Optelling kosten

Looptijd: 10 jaar

Eigen graf voor 1 persoon

€ 4.594 Grafrecht
€ 4.594 kosten
Looptijd: 20 jaar
Eigen graf voor 2 personen

€ 4.594 Grafrecht
€ 1.491 Begraafkosten (1 persoon)
€ 6.085 kosten

Amsterdam


Algemeen Begraafkosten (1 persoon)
€ 440 onderhoud
€ 404 Vergunning grafmonument
€ 51 kosten grafmonument
€ 895 kosten

Looptijd: 10 jaar


Grafrecht Eigen graf voor 1 persoon
€ 1.740
€ 699 Begraafkosten (1 persoon)
€ 1.540 Algemeen onderhoud
€ 51 Vergunning grafmonument
€ 4.030 kosten

Looptijd: 20 jaar

jaar 2020 prijzen

 

 

 

Zeker kunnen de kosten van een begrafenis lager worden door te kiezen voor goedkope alternatieven en minder diensten. Zo is een algemeen graf waarin overledenen die geen band met elkaar hebben samen worden begraven goedkoper dan een enkel graf. Uitvaartkisten prijzen lopen ook behoorlijk uiteen. Diensten zoals een advertentie en een kop koffie zijn gebruikelijk bij een begrafenis maar niet verplicht.

Ga naar onze tarieven

 

 

Bij een graf staat in de meeste gevallen een gedenksteen. Op deze steen staat vaak een foto van de overledene en een kort bericht. Op verschillende begraafplaatsen is het laten neerzetten van een gedenksteen verplicht. De grafsteen zal wel aan enkele voorschriften moeten voldoen. Een gedenksteen kan van verschillende materialen gemaakt zijn en ook hierbij variëren de kosten.

Bij een particulier graf mag het grafmonument groter zijn.

De begraafplaatsbeheerder kan u precies vertellen wat de exacte voorschriften hiervoor zijn.

 

 

Als de looptijd van het graf is verstreken dan zal het graf geruimd worden. Bij een algemeen graf mag dit na minimaal 10 jaar gebeuren en bij een particulier graf ligt de termijn op 20 jaar of langer.

Bij het ruimen van een graf zal eerst de grafsteen verwijderd worden en daarna de stoffelijke resten. De grafsteen of gedenktekens zullen worden geruimd door de gemeente.

Als de nabestanden er waarde aan hechten de gedenksteen mee te nemen dan is dit mogelijk. Zij moeten dit tijdig aangeven bij de beheerder van de begraafplaats. Als dit niet gebeurd dan zal de gemeente de grafsteen ruimen ook al zijn de nabestaanden de rechthebbende.

De gemeente is verplicht om de nabestaanden op de hoogte te stellen van het voornemen om te gaan ruimen. Zijn de nabestaande niet te vinden dan wordt er bij het graf een bordje geplaatst om aan te geven dat de gemeente van plan is om te ruimen. Nabestaanden kunnen daar dan nog op reageren en stappen ondernemen.

 

 

Iemand die grafrechten afsluit is de rechthebbende over een graf. Deze persoon heeft zeggenschap over wie er in het graf begraven mag worden, of een graf geruimd mag worden of dat grafrechten verlengd moeten worden. Bij een begraving in een particulier graf moeten de grafrechten nog ten minste 10 jaar geldig zijn om de grafrusttermijn te kunnen waarborgen.

 

 

Grafrusttermijn van 10 jaar in het leven geroepen. Dit wil zeggen dat als een overledene begraven wordt, deze 10 jaar lang op die plaats begraven gehouden moet blijven. Dit is nodig om het verteringsproces genoeg tijd te gunnen om het lichaam te ontbinden. Na deze 10 jaar mag het stoffelijk overschot geruimd worden. Elke gemeente hanteerd een andere termijn, vraag het in uw gemeente na.

 

 

Bij een ruiming worden de resten van de overledene overigens wel herbegraven in een verzamelgraf. Nabestaanden kunnen ook kiezen voor het laten cremeren van de overledene. Ook is het mogelijk om de resten onder in hetzelfde graf te herbegraven. Om een graf te kunnen ruimen moet ten minste 1 jaar schriftelijk van te voren worden meegedeeld aan de rechthebbende dat de gemeente wil gaan ruimen. De nabestaanden moeten dan wel bekend zijn of ze moeten inmiddels getraceerd zijn.

 

 

Bij een natuurgraf heeft u geen onderhoud en eeuwig grafrecht. U koopt het grafrecht vaak voor eeuwig af (geen zorgen voor de nabestaanden). Het graf wordt niet onderhouden, deze gaat uiteindelijk op in de omgeving. Vaak ziet u niet direct dat u op een natuurbegraafplaats bent.Bij het begraven in de natuur zal de overledene op een plek in een bos of op de hei begraven worden. Rondom een dergelijke plaats zal geen omheining, grafsteen of andere aanduidingen aanwezig zijn. Het graf zal geheel in de natuur opgaan.

 

 

De directe nabestaande vraagt een lening aan via de Sociale Dienst, dan kunnen de nabestaanden er toch voor kiezen om de uitvaart zelf te regelen. Zij kunnen dan een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand. De Sociale Dienst zal hen een bedrag lenen.

Zijn er geen nabestaanden bekend of zijn de nabestaanden niet in staat om de uitvaart te betalen dan wordt een ondernemer, door de gemeente of de nabestaanden, gebeld in de plaats van de overledene die de uitvaarten via de gemeente verzorgt. Deze ondernemer regelt de uitvaart en handelt de zaken verder af met de gemeente.De gemeente wordt dan de opdrachtgever van de uitvaart. De gemeente bepaalt ook hoe de uitvaart zal verlopen.

In artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging staat dat de gemeente de plicht heeft om de uitvaart te verzorgen.

.

 

Ja, dat kan! Let wel op dat er kosten bij komen van de uitvaartondernemer, uitvaartkist, uitvaartauto, crematorium, en het laten opgraven is per gemeente een ander tarief.

Er moet ook een verlof tot crematie worden aangevraagd bij de gemeente.

 

 

Hoe herken je een echte uitvaartondernemer?

Helaas hoef je geen speciaal diploma te halen en is er geen keurmerk om uitvaartondernemer te worden in Nederland. Iedereen kan zich uitvaartondernemer noemen.  Daardoor zijn er grote verschillen tussen uitvaartondernemers.  Die verschillen zijn er zowel in de geleverde kwaliteit als in de kosten. Het komt helaas nog vaak voor dat nabestaanden de uitvaart van hun dierbare moeten regelen met een uitvaartondernemer die onbekwaam is en gebruik maakt van de emotionele en kwetsbare situatie van de familieleden.

Let wel op:
Op de uitvaartondernemers website moet duidelijk de tarieven van de pakketten worden vermeld.
Wij raden u aan om goed naar de tarieven te kijken wat inclusief en exclusief is. Dus let goed op!

 1. De reden waarom de uitvaartondernemers dat niet doen is dat zij eerst de waarde van de uitvaartverzekering willen weten en hoeveel geld u beschikbaar heeft en maken dan een duurdere offerte.
 2. Ruim 40% van de uitvaartondernemingen heeft geen prijzen op zijn website staan.

Lees meer op onze BLOG

Hindoestaanse uitvaartbedrijven helpen man van 26 jaar niet, omdat hij geen geld had voor zijn moeders uitvaart.

Een 26 jarige man wilde een uitvaart voor zijn moeder regelen. Hij heeft aan 4 Hindoestaanse uitvaartbedrijven gevraagd of zij hem konden helpen.

 

Waarom maakt Hindoestaanse Uitvaart geen reclame meer op de radio?

Veel mensen vragen aan ons waarom wij geen reclame maken op de radio. Wij hadden reclames van ons uitvaartbedrijf op de radio gemaakt. Na een maand kregen wij geen respons van mensen, dus gingen wij op onderzoek uit.

Veel Hindoestaanse ouderen zijn de dupe van uitvaartverzekeringen!

Zoals u waarschijnlijk al weet zijn de meeste Hindoestanen onderverzekerd en hebben een pakketverzekering die helemaal niet past bij de Hindoestanen. Een voorbeeld: een mevrouw van 80 jaar is al 30 jaar verzekerd.

 

Hindoestaanse uitvaart is het meest bekeken website van de Hindoestaanse uitvaarten in Nederland.

Wij vinden het heel erg leuk dat onze website door heel veel mensen worden bekeken. Tevens ontvangen wij telefoontjes uit Brabant en andere plaatsen van uitvaartondernemers en collega’s die advies willen hebben over de rituelen bij een Hindoestaanse uitvaart en waar zij op moeten letten.
Mist u andere informatie op onze website? Of heeft u tips? Neem dan contact met ons op of stuur een mail.